Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

VÝSTAVY PSŮ - změny ve Výstavním řádu

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

VÝSTAVY PSU - zmeny ve Výstavním rádu V naší kynologii došlo v posledních deseti letech k rade zmen. Nevyhnula se jim ani oblast , do které spadá hodnocení exteriéru psu, jmenovite pak výstavy a vše, co se jich týká. Ti starší z nás pamatují doby, kdy byla kynologie delena do trí spolu príliš nespolupracujících organizacních složek . Každá z nich mela svoje predpisy a smernice.

Stane se holub hřivnáč městským obyvatelem?

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Jedním z druhů naší lovné zvěře pernaté je náš největší holub, holub hřivnáč, kterého, mezi vším co ještě v přírodě máme, považuje dnes mnohý myslivec za zvěř nejobyčejnější, snad i méněcennou. Najdeme ho v polích, u vody, v lesích listnatých i jehličnatých, v remízcích, ale v posledních několika letech i v našich městech a jejich parcích.

O poľovníckom využívaní lesných kurovitých vtákov

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

O problematike lesných kurovitých vtákov bolo už publikovaných veľa príspevkov. Táto téma zaujíma nielen poľovníkov, ale aj ochráncov prírody, pretože hlavne 70-te roky boli u nás charakteristické znížením početnosti hlucháňa a tetrova. Jariabok u nás nezaznamenal podstatnejší pokles. Popravde povedané - doba jeho lovu spadá do plnej sezóny lovu raticovej zveri, tj.

Současná problematika kamzíka horského v ČR.

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Po úspěšné introdukci kamzíka horského na území České republiky před devadesáti roky se stal kamzík součástí fauny Lužických hor a Jeseníků. Jeho vysazením dřívějšími vlastníky lesů a zajištěním dlouhodobé péče bylo dosaženo vzniku dvou prosperujících a trofejově kvalitních populací kamzičí zvěře.

Jak psát obranu myslivosti

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

V císle 10/99 našeho casopisu Myslivost vyšel jako úvodník clánek Ing. Jirího Zíky. Obsahoval polemiku s clánkem z Lidových novin ze 21.08.1999 "Soumrak bohu zeleného údolí v CR" (který byl v tomto císle našeho casopisu rovnež pretišten). To co bylo kolegou Zikou kritizováno, opravdu patrí k velmi pokleslému, nezasvecenému a hloupému výronu nenávisti proti nám, myslivcum a myslivosti vubec.

Pronásledovaná, třebas užitečná

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Zima pomalu končí. Ve vzduchu už je to tajemné, nepostižitelné, to jarní. Nad lesem se objevuje silueta středně velkého dravce. Velká, široká křídla spolu s krátkým rýdovákem nasvědčují, že jde spíše o "plachtaře" než o "stíhače". Není pochyb, nad hlavou máme káně lesní. Pomalu, skoro se dá říci těžkopádně, mává křídly a zvolna nabírá výšku. A pak se objevuje druhá taková silueta.

Ještě jednou k "parohaté televizi"

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Ješte jednou k "parohaté televizi" Od vydání clánku "Bude televize parohatá" (Myslivost c. 11/99) uplynuly celé tri mesíce, ale slibovaný televizní magazín stále ješte nespatril svetlo sveta. Zato v redakci televizního studia v Brne se sešla celá rada dopisu, která témer jednoznacne vítá tento slibovaný pravidelný mesícník.

Vyšší územně samosprávní celky a ČMMJ

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Vyšší územne samosprávní celky a CMMJ Otázka dnes již nezvratného faktu, zrízení vyšších územne samosprávních celku v našem státe, a co dále v Ceskomoravské myslivecké jednote a zejména v Okresních mysliveckých spolcích, pri predpokládaném zrušení okresních úradu, se stává stále více aktuálnejší nejen mezi cleny CMMJ, ale i predmetem jednání jejich orgánu.

Kde hledat ekologickou funkci myslivosti?

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Pomalu a nesmele otevíráme brány tretího tisíciletí. Hledíme do nich s nadejí, ale také s rostoucími obavami. Jen málokdo si troufne již nyní odhadnout, kterým smerem se bude v následujících desetiletích ubírat vývoj mezinárodních vztahu, spolecnosti, ekonomiky, ci jaké zmeny cekají naše životní prostredí.

NATURA VIVA 2000

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

K našim mysliveckém tradicím bezesporu patří vžité každoroční vyhodnocování plnění plánu lovu zvěře spojené s konáním okresních případně oblastních chovatelských přehlídek, při nichž srovnáváme výsledky činnosti myslivců v navazujících honitbách. Nejkvalitnější trofeje jsou pak vystavovány na celostátních výstavách a trofeje bodově nejhodnotnější na výstavách mezinárodních a světových.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info