Avíza

23.1. 2020 Konference Pestrá krajina

17 .12. 2019 | Zdroj: ASZ | Článek Soubor

Asociace soukromého zemědělství ČR A Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na konferenci Pestrá krajina, která se koná ve čtvrtek 23. LEDNA 2020 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze (přednášková místnost ZI), Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol.

24. - 25.1.2020 Dny otevřených dveří

8 .12. 2019 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Ve dnech 24. - 25. ledna 2020 proběhnou na České zemědělské univerzitě v Praze Dny otevřených dveří.

27.-28.1.2020 Zelinářské dny

10 .1. 2020 | Zdroj: ZUČM | Článek Článek

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář: ZELINÁŘSKÉ DNY 2020, který se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2020 v hotelu Skalský Dvůr.

30.1. 2020 Odborný seminář INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR

14 .12. 2019 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Vás zve na odborný seminář INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR, který se koná 30. ledna 2020 v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně.

12.2.-15.2.2020 BIOFACH

19 .1. 2020 | Zdroj: pro-bio.cz | Článek Článek

Vážení členové Svazu PRO-BIO, lovci a milovníci biopotravin, podporovatelé ekologického zemědělství,ve dnech 12. až 15. února se v Norimberku opět otevřou brány mezinárodních veletrhů BIOFACH (přední světový veletrh biopotravin) a VIVANESS (mezinárodní veletrh přírodní a bio kosmetiky).

27.2. 2020 Odborný seminář Nové nařízení (EU) 2019/1009 o dodávání hnojivých výrobků EU na trh

13 .1. 2020 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Dne 27. února 2020 v 9:00 - 12:00 hodin proběhne odborný seminář Nové nařízení (EU) 2019/1009 o dodávání hnojivých výrobků EU na trh, který pořádáme v souvislosti se schválením nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003.

14.3. 2020 - 10. ples ČZU

17 .11. 2019 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Dne 14. března 2020 proběhne v Národním domě na Vinohradech (Náměstí Míru 9, Praha 2) 10. ples České zemědělské univerzity v Praze.

26. - 27.3.2020 Konference RECYCLING 2020

8 .12. 2019 | Zdroj: Ministerstvo životního prostředí | Článek Článek

Ve dnech 26.-27. března 2020 proběhne v hotelu Santon v Brně 25. ročník mezinárodní konference Cirkulární ekonomika ve stavebictví, recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info