Avíza

2.4.-3.4.2019 HACKATHON PRO STUDENTY - PROTOTYPOVÁNÍ APLIKACÍ NA TÉMA IOT A CHYTRÁ ČZU

8 .3. 2019 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Katedra informačních technologií pořádá 4. ročník hackathonu pro studenty ČZU. Bude se soutěžit v prototypování aplikací, využívající IoT v rámci univerzitního kampusu.

8. - 11.4.2019 Dotační možnosti v agrárním sektoru

5 .2. 2019 | Zdroj: pro-bio.cz | Článek Článek

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na semináře.

8.4. - 15.4. 2019 „DOTACE 2019 – Jednotná žádost – Olomoucký a Zlínský kraj“

18 .3. 2019 | Zdroj: pro-bio.cz | Článek Článek

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a Celostátní síť pro venkov (CSV) Vás srdečně zvou na semináře Dotace 2019 – Jednotná žádost.

10.4. 2019 Seminář - Aktuality v potravinovém právu a související problematika

13 .2. 2019 | Zdroj: Potravinářská komora | Článek Článek

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnován aktuálním novinkám v evropském a českém potravinovém právu, prodeji potravin a komunikaci o potravinách na internetu a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva.

11. - 13. 4. 2019 Veletrh AGRItech EXPO Zambia 2019

18 .1. 2019 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Ministerstvo zemědělství a Velvyslanectví ČR v Lusace zvou zástupce českého soukromého sektoru se zájmem o vývoz potravinářské i zemědělské techniky, souvisejících technologií a vstupů do zemědělské výroby (krmiva, osiva, hnojiva, apod.) na trh Zambie a dalších států v jihoafrickém regionu k účasti na veletrhu.

22.5. 2019 Dlouhodobý travní stacionár Závišín – seminář k 50. výročí založení

31 .1. 2019 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Vás zve na DLOUHODOBÝ TRAVNÍ STACIONÁR ZÁVIŠÍN - odborný seminář k 50. výročí založení, který se koná 22. května 2019 v hotelu Rezidence Goethe, Zádub - Závišín 3.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info