Avíza

22. 11. 2018 Pozvánka na proexportní seminář - konzultace se zemědělskými diplomaty

15 .11. 2018 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR pro vás připravilo tradiční proexportní seminář, kde se budete moci blíže seznámit s aktivitami resortu na podporu vývozu do mimounijních zemí. Seznámíte se se zemědělskými diplomaty a bude prostor i pro konzultace vašich exportních záměrů.

27.11. 2018 Tajemství vody 20. století

8 .11. 2018 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Dne 27.11. 2018 od 10:00 do 11:30 proběhne na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů cyklus přednášek s názvem Tajemství vody 20. století.

7.12. 2018 Konference/workshop na téma agrolesnictví

7 .11. 2018 | Zdroj: ASZ | Článek Článek

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci a workshop k agrolesnictví, které proběhnou v pátek 7. prosince 2018 na České zemědělské univerzitě v Praze. Akce se koná v rámci víceletého projektu České technologické agentury, do kterého je společně s různými vědeckými institucemi zapojena i Asociace soukromého zemědělství ČR.

14.12.2018 seminář Soužití s vlkem v ČR

15 .11. 2018 | Zdroj: ČSCHMS | Článek Článek

Počet vlků v ČR se zvyšuje a je potřeba na to reagovat tak, aby byla zajištěna ochrana tohoto druhu v souladu s právem EU a ČR a zároveň sociálně-ekonomická přijatelnost pro obyvatelstvo. Proto Ministerstvo životního prostředí připravuje seminář s názvem Soužití s vlkem v ČR, který se uskuteční 14. prosince 2018.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info