Avíza

18. - 19.9. 2019 Agrární perspektivy XXVIII.

6 .9. 2019 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Ve dnech 18. - 19. září proběhne na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze Konference Agrarian Perspectives XXVIII.

19.9. 2019 TK Hraboši - monitoring stavu

16 .9. 2019 | Zdroj: Zemědělský svaz ČR | Článek Článek

Dne 19. září 2019 proběhne tisková konference, organizovaná Zemědělským svazem ČR na téma Hraboši – monitoring stavu.

25. 9. 2019 Konference „Inovace a moderní technologie v zemědělství“, Praha

27 .8. 2019 | Zdroj: Zemědělský svaz ČR | Článek Článek

Jak efektivně získat, zpracovat a využít data ze zemědělské výroby? Co je to vlastně precizní zemědělství? Jaké přínosy může mít? Jaké technologie se již využívají? Co přinese Práce 4.0?

26.9.2019 Program rozvoje venkova 2014-2020 - aktuality v dotačních možnostech v roce 2019

13 .9. 2019 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Regionální agrární komorou Pardubického kraje si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na semináře Program rozvoje venkova 2014-2020 - aktuality v dotačních možnostech v roce 2019.

2. - 3.10. 2019 Národní Konference Venkov 2019

5 .9. 2019 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

V atraktivním prostředí klášteru premonstrátů v Teplé v Karlovarském kraji se letos uskuteční další ročník tradičního setkání představitelů obcí, měst, zemědělců, místních akčních skupin a celé řady státních i nestátních organizací – Národní konference VENKOV 2019.

3.10.2019 Konference Ochrana zvířat a welfare 2019

11 .7. 2019 | Zdroj: ČAZV | Článek Článek

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Ochrana zvířat a welfare 2019, která se uskuteční dne 3. 10. 2019 na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno a kterou spolupořádá ČAZV.

29.10. - 1.11. 2019 WOOD-TEC

26 .6. 2019 | Zdroj: Veletrhy Brno, a.s. | Článek Článek

Ve dnech 29. října - 1. listopadu 2019 proběhne na výstavišti v Brně Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC.

29.11. - 1.12. 2019 Jihočeská rybářská výstava

26 .6. 2019 | Zdroj: www.vcb.cz | Článek Článek

Ve dnech 29. listopadu - 1. prosince 2019 proběhne na Výstavišti v Českých Budějovicích Jihočeská rybářská výstava.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info