Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Vzteklina lišek a její tlumení v ČR

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Vzteklina volně žijících zvířat se začala šířit po druhé světové válce a v padesátých létech zasáhla většinu evropských zemí. Významnou úlohu při tom sehrály lišky. Jejich mimořádná vnímavost k nakažení vzteklinou a značné přemnožení zejména v pohraničních lesnatých a hornatých oblastech napomáhalo udržování nákazy a jejímu šíření na nová teritoria.

Levické myslivecké dny 2000

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Součástí tradičních "Levických mysliveckých dnů", které se konaly 18. a 19. března t. r., byl také odborný seminář s mezinárodní účastí na téma "Velkoplošné obhospodařování zvěře". Seminář pořádala Slovenská lesnícka komora spolu se Slovenským pol'ovníckym zväzom, Lesmi SR, š. p., a pod patronací Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Potravní strategie našich kopytníků

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Informace o potravních strategiích jsou odrazovým můstkem k lepšímu porozumění potravních nároků našich přežvýkavých kopytníků a slouží rovněž jako vodítko při zazvěřování i oceňování honiteb a při volbě vhodných krmiv pro přikrmování. Na základě studií týkajících se anatomie a fyziologie trávicího traktu stanovil Hoffmann (1989) tři základní potravní typy evropských přežvýkavých kopytníků.

Nový zákon o myslivosti: Co lze očekávat?

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Většina našich myslivců s napětím a obavami vyhlíží březen roku 2003. K tomuto datu končí současné platné nájemní smlouvy a po něm dojde v mnoha případech ke vzniku nových honiteb. Podle jakých pravidel bude vše probíhat, záleží především na znění zákona o myslivosti, přičemž o přípravě jeho nové verze se stále častěji "mezi lidmi" hovoří.

Bezoárové kameny

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

S tímto pojmem se setkáváme jen zřídka a málokdo ví, co vlastně označuje. V předžaludcích, žaludcích i střevech nejčastěji přežvýkavců se někdy najdou tzv. bezoárové kameny, myslivcům častěji známé pod názvem kamzičí koule. Jsou to většinou kulovité útvary, jejichž základem jsou nestravitelné části potravy jako větévky, pryskyřice, srst olizovaná a spolknutá s potravou apod.

Můžeme být hrdi na myslivecký stejnokroj

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Dodnes oblíbená zelená barva se stala součástí mysliveckého stejnokroje již koncem středověku. Máme o tom dokonce písemný záznam: císař Maxmilián I. (1459-1519), vynálezce kančího meče a arcilovčí, jak se rád dával nazývat, nařídil ve své Tajné lovecké knize (Geheimes Jagdbuch), že myslivci musí jako služební označení nosit zelenavý nebo šedý kabát (v barvě bukové kůry) a šedé kalhoty se šedivým

Černá zvěř, chovatelské cíle a myslivecká etika

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Podle statistické situace hlášených úlovků černé zvěře je zřejmé její zastoupení téměř ve všech honitbách na území ČR. Dosáhli jsme nebývalého zastoupení co do počtu, tedy kvantity. Téměř opakem je jakost v populaci naší černé zvěře - kvalita. To je tělesná vzrůstnost a hlavně bodová hodnota trofejí černé zvěře ulovené v ČR. Nad tímto problémem se zamýšlí celá řada zkušených myslivců.

VÝSTAVY PSŮ - změny ve Výstavním řádu

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

VÝSTAVY PSU - zmeny ve Výstavním rádu V naší kynologii došlo v posledních deseti letech k rade zmen. Nevyhnula se jim ani oblast , do které spadá hodnocení exteriéru psu, jmenovite pak výstavy a vše, co se jich týká. Ti starší z nás pamatují doby, kdy byla kynologie delena do trí spolu príliš nespolupracujících organizacních složek . Každá z nich mela svoje predpisy a smernice.

Stane se holub hřivnáč městským obyvatelem?

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Jedním z druhů naší lovné zvěře pernaté je náš největší holub, holub hřivnáč, kterého, mezi vším co ještě v přírodě máme, považuje dnes mnohý myslivec za zvěř nejobyčejnější, snad i méněcennou. Najdeme ho v polích, u vody, v lesích listnatých i jehličnatých, v remízcích, ale v posledních několika letech i v našich městech a jejich parcích.

O poľovníckom využívaní lesných kurovitých vtákov

28. 5. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

O problematike lesných kurovitých vtákov bolo už publikovaných veľa príspevkov. Táto téma zaujíma nielen poľovníkov, ale aj ochráncov prírody, pretože hlavne 70-te roky boli u nás charakteristické znížením početnosti hlucháňa a tetrova. Jariabok u nás nezaznamenal podstatnejší pokles. Popravde povedané - doba jeho lovu spadá do plnej sezóny lovu raticovej zveri, tj.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info