Potravinářství

  • Zobrazit podle
  • Regionu

MEZINÁRODNÍ VAZBY OBCHODU KÁVOU V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ SPOTŘEBA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Formování trhu kávou v ČR od roku 1990, velké obchodní firmy kávou v ČR, Tchibo, Kraft Jacobs, Douwe Egberts, spotřeba kávy na obyvatele a její zahraniční obchod.

TECHNICKO-TECHNOLOGICKÁ VYBAVENOSŤ PRODUKČNÝCH CHOVOV DOJNÍC

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok analyzuje technicko-technologickú vybavenosť produkčných chovov dojníc. Na príklade vybraných podnikateľských subjektov demonštruje stupeň fyzickej a morálnej amortizácie hmotného investičného majetku, zdroje a efektívnosť kapitálu v chove kráv. Osobitnú pozornosť venuje inovácií a tecnicko-technologickej prestavbe chovov dojníc, syntetizuje silné a slabé stránky produkčných chovov dojníc pri dosahovaní rentabilnej výroby surového kravského mlieka.

NĚKTERÉ MOŽNOSTI ANALÝZY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU MLÉKEM A ML. VÝROBKY S VYUŽITÍM EKONOMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Agrární zahraniční obchodní politika je součástí hospodářské politiky, jejíž cílem je vytváření ekonomického prostředí pro efektivní rozvoj příslušné hospodářské jednotky od podniků, oblastí, regionů až po národní hospodářství v jeho souhrnu. Pro analýzu faktorů, se kterými konceptor politiky musí při své práci operovat, je možné použít ekonometrického modelování, které slouží právě ke kvantifikaci vztahů mezi ekonomickými veličinami. Nejvýznamnějšími faktory zahraničního obchodu komoditou mléko a mléčné výrobky se jeví dovozní a vývozní cena, výroba mléka, disponibilní příjem obyvatel, kurs DM, spotřeba mléka a světová cena sušeného mléka. V přiložených grafech je dále znázorněn průběh skutečných hodnot dovozu a vývozu výše uvedených komodit a průběh těchto veličin vypočítaných modelem.

MARKETINGOVÉ REŤAZCE PRI MLIEKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Výrazný pokles stavov a úžitkovosti kráv po roku 1989 sa následne prejavil v trhovej produkcii mlieka, v nákupe mlieka do spracovateľských podnikov a vo výrobe a spotrebe mliekárenských výrobkov. Príspevok analyzuje príčiny uvedeného nepriaznivého stavu a hľadá možnosti na zastavenie rastu cien a zladenie ekonomických väzieb medzi nákupnými, spracovateľskými a spotrebiteľskými cenami.

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V POLSKU A ČESKÉ REPUBLICE A INTEGRACE S EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek je dalším realizačním výstupem mezinárodního projektu PHARE ACE No. P-95-2015-R „Zemědělská a potravinářská politika v Polsku a České republice a EU integrace“, který je řešen na katedře řízení (ČZU v Praze) v letech 1996-98. V příspěvku jsou uvedeny podrobnější informace o mlékárenství v Polsku a České republice.

MARKETING A EKONOMIKA VÝROBY KRÁLČIEHO MÄSA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Výrobou králičieho mäsa sa docieľuje spestrenie sortimentu ponúkaných druhov mias, ktoré svojimi vlastnosťami sa javí ako mäso zaujímavé z dôvodov ľahkej stráviteľnosti, nízkeho obsahu medzisvalového a vnútrosvalového tuku, ako aj svojimi antisklerotickými účinkami. V porovnaní s ostatnými druhmi mias je jeho výroba ekonomicky efektívna a zaujímavá. Nakoľko záujem domáceho zákazníka o králičie mäso je nízky, lukratívnym sa javí export (v živom stave, chladené a mrazené králičie mäso) do zahraničia - Maďarska, Česka, Rakúska a Talianska.

ZAHRANIČNÝ OBCHOD S PRODUKTMI Z CHOVU OVIEC A KÔZ NA SLOVENSKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Chov oviec je tradičným odvetvím živočíšnej výroby na Slovensku, ktoré okrem produkčnej funkcie, plní aj enviromentálnu a krajinotvornú funkciu. Z uvedšených dôvodov venuje chovu oviec pozornosť i subvenčná politika. Zahraničný obchod je dôležitou kategóriou každej ekonomiky Export oviec zo Slovenska v roku 1995 predstavoval 854,7 t v mäse, z toho 82,9 % vo forme živých zvierat a 17,1 % vo forme mrazeného mäsa. (Na porovnanie v roku 1994 predstavoval 1 038,6 t v mäse, z toho 64,8 % vo forme živých zvierat) .

ANALÝZA ODVĚTVÍ MLÉKÁRENSKÉHO PRŮMYSLU V ČR

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek analyzuje situaci v mlékárenském průmyslu České republiky. Uvádí základní charakteristiku tohoto odvětví, jeho vývojové směry a konkurenční síly v něm působící. Obsahuje strategickou mapu dvanácti předních mlékárenských podniků. Analýza odvětví je provedena v souladu s Porterovým schématem hybných sil konkurence v odvětví.

Světová výroba vepřového za pět let stoupne na 90 miliónů tun

24. 9. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PEKING 24.zárí (CTK) - Svetová výroba veprového by v roce 2002 mohla stoupnout na 88 až 92 miliónu tun z nynejších 78 miliónu tun. Na zasedání World Meat Congress to dnes v Pekingu uvedl jako predpoved Oivind Hoen, marketingový reditel Danish Bacon and Meat Council. Svetový obchod veprovým vzroste podle Hoena na 3,6 miliónu tun ze soucasných 2,8 miliónu tun.

Obavy řezníků z vývozu masa pominuly, říká Hlaváček

20. 9. 1997 | Zdroj: Slovo | Článek Článek

Slovo - 20.9.1997 Obavy rezníku z vývozu masa pominuly, ríká Hlavácek Nárust cen jatecný zvírat vítá prezident Agrární komory (AK) Václav Hlavácek. Zvýšení ceny na 34 až 36 Kc za kilo živé váhy není u skotu konecné, mohlo by dostoupit až 50 korun. Podle V. Hlavácka se cenový rust dotkne i jatecných prasat.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info