Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
20.11.2020 Kukuřice krmná 3781,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.11.2020 Ječmen krmný 3473,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
50. týden 2020 Jalovice jateč. A v živ. 30,46 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.11.2020 Pšenice krmná 4029,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
47. týden 2020 Pšenice potravinářská 4272,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
50. týden 2020 Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 25,88 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.11.2020 Žito 3844,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
50. týden 2020 Krávy jatečné A v živém 27,57 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.11.2020 Řepka ozimá 10083,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
43. týden 2020 Brojlerová kuřata I 22,08 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.11.2020 Ječmen sladovnický 4560,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
50. týden 2020 Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 42,89 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.11.2020 Oves krmný 3661,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
46. týden 2020 Mléko kravské Q 8,52 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info