Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
25.05.2018 Kukuřice krmná 3929,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.05.2018 Ječmen krmný 3562,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
24. týden Jalovice jateč. A v živ. 68,13 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.05.2018 Pšenice krmná 3654,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
21. týden Pšenice potravinářská 3912,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
24. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 36,12 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.05.2018 Žito 4173,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
24. týden Krávy jatečné A v živém 61,81 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.05.2018 Řepka ozimá 8927,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
11. týden Brojlerová kuřata I 22,35 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.05.2018 Ječmen sladovnický 4755,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
24. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 85,85 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.05.2018 Oves krmný 3480,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
19. týden Mléko kravské Q 8,38 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info