Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
27.07.2018 Kukuřice krmná 3993,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
27.07.2018 Ječmen krmný 3468,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
32. týden Jalovice jateč. A v živ. 34,65 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
27.07.2018 Pšenice krmná 3736,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
30. týden Pšenice potravinářská 3917,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
32. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 27,73 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
27.07.2018 Žito 4004,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
32. týden Krávy jatečné A v živém 31,61 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
27.07.2018 Řepka ozimá 9057,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
24. týden Brojlerová kuřata I 22,34 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
27.07.2018 Ječmen sladovnický 4516,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
32. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 46,74 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
27.07.2018 Oves krmný 3380,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
30. týden Mléko kravské Q 8,19 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info