Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
18.06.2021 Kukuřice krmná 4819,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
18.06.2021 Ječmen krmný 4131,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
34. týden Jalovice jateč. A v živ. 38,18 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
18.06.2021 Pšenice krmná 4699,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
24. týden Pšenice potravinářská 4950,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
34. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 26,23 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
18.06.2021 Žito 3889,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
34. týden Krávy jatečné A v živém 33,52 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
18.06.2021 Řepka ozimá 12199,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
28. týden Brojlerová kuřata I 22,42 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
18.06.2021 Ječmen sladovnický 4885,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
34. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 47,48 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
18.06.2021 Oves krmný 3580,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
28. týden Mléko kravské Q 8,88 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info