Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
19.06.2020 Kukuřice krmná 3994,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.06.2020 Ječmen krmný 3588,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
28. týden Jalovice jateč. A v živ. 30,85 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.06.2020 Pšenice krmná 4150,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
25. týden Pšenice potravinářská 4344,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
28. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 30,99 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.06.2020 Žito 3936,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
26. týden Krávy jatečné A v živém 28,39 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.06.2020 Řepka ozimá 9826,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
21. týden Brojlerová kuřata I 22,17 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.06.2020 Ječmen sladovnický 5190,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
28. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 44,80 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.06.2020 Oves krmný 3878,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
21. týden Mléko kravské Q 8,64 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info