Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
21.08.2020 Kukuřice krmná 4032,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
21.08.2020 Ječmen krmný 3423,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
40. týden Jalovice jateč. A v živ. 31,89 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
21.08.2020 Pšenice krmná 3963,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
34. týden Pšenice potravinářská 4129,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
40. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 27,38 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
21.08.2020 Žito 3686,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
40. týden Krávy jatečné A v živém 29,47 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
21.08.2020 Řepka ozimá 9842,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
34. týden Brojlerová kuřata I 22,14 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
21.08.2020 Ječmen sladovnický 4608,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
40. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 43,16 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
21.08.2020 Oves krmný 3434,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
34. týden Mléko kravské Q 8,23 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info