Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
25.01.2019 Kukuřice krmná 4268,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.01.2019 Ječmen krmný 4229,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
10. týden Jalovice jateč. A v živ. 33,30 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.01.2019 Pšenice krmná 4283,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
4. týden Pšenice potravinářská 4600,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
10. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 27,48 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.01.2019 Žito 4470,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
10. týden Krávy jatečné A v živém 30,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.01.2019 Řepka ozimá 9581,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
2. týden Brojlerová kuřata I 22,46 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.01.2019 Ječmen sladovnický 5169,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
10. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 45,08 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
25.01.2019 Oves krmný 3950,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
3. týden Mléko kravské Q 9,15 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info