Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
16.02.2024 Kukuřice krmná 4202,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
16.02.2024 Ječmen krmný 3665,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden Jalovice jateč. A v živ. 45,31 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
16.02.2024 Pšenice krmná 4182,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
7. týden Pšenice potravinářská 4814,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 42,22 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
16.02.2024 Žito 4869,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden Krávy jatečné A v živém 41,40 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
16.02.2024 Řepka ozimá 10397,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
3. týden Brojlerová kuřata I 26,74 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
16.02.2024 Ječmen sladovnický 6352,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 61,35 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
16.02.2024 Oves krmný 4728,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
7. týden Mléko kravské Q 10,90 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info