Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
23.11.2018 Kukuřice krmná 4311,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.11.2018 Ječmen krmný 4033,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
52. týden 2018 Jalovice jateč. A v živ. 65,75 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.11.2018 Pšenice krmná 4187,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
47. týden 2018 Pšenice potravinářská 4479,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
52. týden 2018 Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 35,05 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.11.2018 Žito 4456,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
52. týden 2018 Krávy jatečné A v živém 59,39 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.11.2018 Řepka ozimá 9473,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
46. týden 2018 Brojlerová kuřata I 22,95 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.11.2018 Ječmen sladovnický 5116,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
52. týden 2018 Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 82,17 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.11.2018 Oves krmný 3892,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
47. týden 2018 Mléko kravské Q 8,77 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info