Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
20.09.2019 Kukuřice krmná 4062,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.09.2019 Ječmen krmný 3658,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
42. týden Jalovice jateč. A v živ. 33,67 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.09.2019 Pšenice krmná 3833,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
38. týden Pšenice potravinářská 4089,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
42. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 35,78 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.09.2019 Žito 3944,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
42. týden Krávy jatečné A v živém 29,92 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.09.2019 Řepka ozimá 9330,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
39. týden Brojlerová kuřata I 63,16 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.09.2019 Ječmen sladovnický 4885,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
42. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 44,67 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.09.2019 Oves krmný 3487,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
38. týden Mléko kravské Q 8,56 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info