Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
17.06.2022 Kukuřice krmná 7260,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
17.06.2022 Ječmen krmný 7185,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
30. týden Jalovice jateč. A v živ. 49,69 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
17.06.2022 Pšenice krmná 8073,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
24. týden Pšenice potravinářská 8654,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
30. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 35,10 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
17.06.2022 Žito 7483,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
30. týden Krávy jatečné A v živém 44,52 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
17.06.2022 Řepka ozimá 19887,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
24. týden Brojlerová kuřata I 27,99 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
17.06.2022 Ječmen sladovnický 7403,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
30. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 56,40 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
17.06.2022 Oves krmný 5417,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
23. týden Mléko kravské Q 11,06 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info