Odkazy

 • OSEVA UNI, a.s.

  Výroba a prodej osiv a sadby polních plodin a osiv travních směsí

 • PIONEER

  Největší světový šlechtitel a dodavatel osiv a významný producent silážních aditiv

 • Město Vodňany - Jihočeský kraj

 • Vobosystém, s.r.o.

  Prodej zemědělských strojů a dalších komodit.

 • Grania s.r.o.

  Naše malá rodinná společnost se zabývá projekcí a realizací staveb v oblasti krajinného inženýrství, jako jsou revitalizace toků a rybníků, kořenové čistírny odpadních vod, přírodní jezírka apod. Zabýváme se také managementem převážně chráněných území - sečení luk s odstraňováním biomasy, revitalizace rašelinišť. Naší specialitou pro Váš domov jsou dekorativní a hliněné omítky. Provádíme také stavební práce se zaměřením na zateplování a využití ekologických materiálů.

 • RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

  Profesní seskupení chovatelů ryb a drůbeže a zpracovatelů ryb

 • Svaz marginálních oblastí

  Svaz marginálních oblastí (SMO) zastupuje rozhodující část českého zemědělství = zemědělce hospodařící v marginálních (horských a podhorských) oblastech. Do těchto oblastí patří 60 % zemědělské půdy České republiky. Svaz založili zemědělci, kterým není jedno, že objem prostředků pro marginální oblasti dlouhodobě nedosahuje úrovně podpor, které každoročně směřují ve prospěch intenzivních oblastí.

 • EUR OFFICE Praha - Brusel a.s.

  Peníze z EU - veškeré informace, včetně možností využití pro určitý podnik

 • Databáze grantových zdrojů pro české subjekty

  Nejkompletnější on-line databáze podpůrných programů Subvence.cz pro české subjekty, grantové a projektové poradenství pro programy EU, zpracování žádostí pro Strukturální fondy a Kohezní fond, LdV, Phare, 6.RP a mnohé další, studie a projektový management.

 • MGM Holešov a.s.

  Výrobce zemědělských postřikovačů.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info