Odkazy

 • Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany - Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

  Výzkumná činnost, zpracování znaleckých posudků, produkce okrasných ryb, odborná a poradenská služba, laboratorní rozbory.

 • Pro zdraví

  Největší sortiment přírodních léčiv a produktů pro zdraví.

 • Třídicí stroje nové generace.Klíčivost obilí 99%.

  Třídicí stroj Almaz, je jedinečnou novinkou, která má významné výhody proti stávajícím separátorům zrní a třídicím strojům s tradičními síty

 • Moravská zemská knihovna

 • HORTINFOS

  Zahradnický informační server

 • Biofaktory.cz

  Hlavním výrobním sortimentem společnosti jsou premixy krmných aditiv pro krmivářský průmysl, zemědělské podniky i drobné zemědělce. Společnost vyrábí klasické premixy řady BIOVITAN®, které obsahují vitaminy, aminokyseliny, enzymy, stimulátory, barviva, acidifikátory, zchutňovadla, antikokcidika pro vykrmovanou a odchovávanou drůbež, případně další registrovaná krmná aditiva.

 • Cooperativ s.r.o.

  Naše společnost působí již řadu let v oblasti obchodu s technologickými zařízeními pro chov hospodářských zvířat, zejména se ale specializuje na dodávky skolaminátových sil, ve kterém zaujímá vedoucí postavení v rámci ČR.

 • Státní rostlinolékařská správa

  Státní rostlinolékařská správa (SRS) je správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území České republiky, zřízený zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podřízený ministerstvu. Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče podle zvláštního předpisu Evropských společenství.

 • Mapa ekologických farem

  Mapa zobrazuje ekologické farmy v Jihočeském kraji

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info