Odkazy

 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

 • Český rybářský svaz - územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko

 • Czech International, a.s.

  Společnost poskytuje komplexní spediční, celně - deklarační a logistické služby pro firmy, podnikatele, dopravce i soukromé osoby

 • ÚZPI - Agroporadenství

  ÚZPI je specializovanou příspěvkovou organizací s celostátní působností, zřízenou Ministerstvem zemědělství ČR. Jsme institucí s republikově, ale i v okolních evropských státech ojedinělým posláním – zabýváme se v plné šíři komplexním transferem oborových znalostních informací z oblastí: zemědělství, potravinářství, výživy, bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitele, lesnictví a životního prostředí.

 • Moravský rybářský klub

  Internetový magazín pro sportovní rybáře

 • Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

  Hlavními předměty činnosti ústavu jsou výzkum, šlechtění, poradenství a rostlinná výroba.

 • Český svaz chovatelů masného skotu Praha

  Aktuální informace o chovu masných plemen skotu v ČR

 • Státní rostlinolékařská správa

  Státní rostlinolékařská správa (SRS) je správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území České republiky, zřízený zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podřízený ministerstvu. Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče podle zvláštního předpisu Evropských společenství.

 • Mapa ekologických farem

  Mapa zobrazuje ekologické farmy v Jihočeském kraji

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info