Odkazy

 • Czech International, a.s.

  Společnost poskytuje komplexní spediční, celně - deklarační a logistické služby pro firmy, podnikatele, dopravce i soukromé osoby

 • Cooperativ s.r.o.

  Naše společnost působí již řadu let v oblasti obchodu s technologickými zařízeními pro chov hospodářských zvířat, zejména se ale specializuje na dodávky skolaminátových sil, ve kterém zaujímá vedoucí postavení v rámci ČR.

 • Státní rostlinolékařská správa

  Státní rostlinolékařská správa (SRS) je správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území České republiky, zřízený zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podřízený ministerstvu. Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče podle zvláštního předpisu Evropských společenství.

 • Moravský rybářský klub

  Internetový magazín pro sportovní rybáře

 • HORTINFOS

  Zahradnický informační server

 • Rybářské stránky

  Vše o rybách

 • Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

  Hlavními předměty činnosti ústavu jsou výzkum, šlechtění, poradenství a rostlinná výroba.

 • MASDAR - International Consultant

  Britská poradenská společnost v oblasti zemědělství a rozvoje venkova

 • Mapa ekologických farem

  Mapa zobrazuje ekologické farmy v Jihočeském kraji

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info