Odkazy

 • Pozemky.cz

  Realitní server specializovaný na pozemky

 • eDotace

  Internetový portál www.edotace.cz zajišťuje klientovi samostatnou orientaci v nabídce finančních podpor pro české subjekty. Portál sdružuje veškerá aktualizovaná data a přehled všech možnosti účasti českých subjektů v otevřených výzvách, a to nejen financovaných z evropských zdrojů, zejména strukturálních fondů, ale také ze státního rozpočtu ČR. Klient si sám při návštěvě našich stránek zvolí způsob vyhledávání informací dle typu oblasti, která ho zajímá.

 • Agromanuál

  Profesionální informace pro agronomy.

 • Společnost pro ochranu půdy

  Občanského sdružení - Společnost pro ochranu půdy v České republice

 • SEMPRA PRAHA, a.s.

  Šlechtění a semenářství zeleniny, ovoce a okrasných rostlin s celorepublikovou působností. Strojírenská výroba (ocelové konstrukce, skleníky, zinkování).

 • Informační centrum bezpečnosti potravin UZPI

  Cílem stránek je seznámit širokou veřejnost s problematikou bezpečnosti potravin formou aktualit, varování před riziky, informací o výsledcích výzkumu v oblasti potravinářství, výživy, potravinářských technologií, hygieny aj.

 • Agroserver

  informace o zemědělských komoditách ze světových burz, e-nabídka/e-poptávka zemědělských komodit

 • Ministerstvo životního prostředí ČR

  Stránky Ministerstva životního prostředí, sekce geneticky modifikovaných organismů.

 • Czech Trade

  Euroservis se zaměřuje na všechny aspekty podnikání na vnitřním trhu EU. Pokrývá celní a daňovou problematiku, volný pohyb zboží uvnitř unie, legislativu, prokazování shody s technickými požadavky unie, ochranu hospodářské soutěže a další témata.

 • Svaz chovatelů prasat Čech a Moravy

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info