Odkazy

 • AGROSPOL Czech, s.r.o.

  Společnost AGROSPOL Czech, s.r.o. je firma zabývající se prodejem přípravků na ochranu rostlin, zemědělských produktů, hnojiv a osiv.

 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

  Základním účelem a posláním ústavu je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky k těmto oborům se vztahující.

 • Státní zkušebna zemědělských, lesnických a potravinářských strojů

 • VP Agro, spol. s r.o.

  Firma zabývající se systémem pěstování a využití kukuřice

 • Rybářství Třeboň a.s.

  Rybářství Třeboň a.s. je největším výrobcem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě (podíl na celkové produkci ryb v ČR tvoří cca 15 %). Společnost hospodaří na 7 426 ha rybníků (378 rybníků), z čehož v jejím vlastnictví je 6 867 ha a zbývající plochu si firma pronajímá od měst, obcí a soukromých majitelů.

 • ROmiLL - Krmivářské stroje - Průmyslový mikrovlnný ohřev - Strojní výroba

  Válcové šrotovníky, mačkače, míchačky, výrobny krmných směsí. Zařízení pro mikrovlnný průmyslový ohřev potravin, krmiv, gumy, keramiky, chemikálií aj. - sušení, sterilizace, rozmrazování, vulkanizace, aj. Zakázková strojní výroba.

 • Agritec výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Šumperk

  Privátní společnost působící v oblasti agrobiologického výzkumu, šlechtění rostlin, poradenství a služeb od roku 1942.

 • Česká inspekce životního prostředí

 • TRH FAREM

  Prodej a akvizice farem a zemědělských společností

 • CHOVSERVIS a.s.

  Společnost CHOVSERVIS a.s nabízí komplexní služby chovatelům hospodářských zvířat. Jsou to např. inseminace skotu, kontrola užitkovosti skotu a prasat, produkce inseminačních dávek kanců, jateční činnost, výroba masných specialit pod značkou TORO Hlavečník, nabídka chovatelských potřeb pod značkou PROFARM, sonografické vyšetření, poradenství ve výživě a reprodukci, obchod se zvířaty a další doplňkové služby.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info