Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

OLEJNINY - 31.3.1998

31. 3. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Ceny repky dosáhly vrcholu Podvyživený trh s obilovinami a nekvalifikovane vydávané dovozní a vývozní licence nutí ceské zemedelce prodávat ze sklizne 1998 obilí asi o 15% (o 600 Kc/t) levneji, než budou nákupní ceny napr. u pšenice v západní Evrope. Mimo to propad živocišné výroby zpusobuje problémy s odbytem krmného obilí.

Evropská integrace Ovocnářství-Vinohradnictví-5/1998

31. 3. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

EVROPSKÁ INTEGRACE OVOCNÁRSTVÍ-VINOHRADNICTVÍ-ZELINÁRSTVÍ BRAMBORÁRSTVÍ- OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VCELARSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ KORENINOVÉ A LÉCIVÉ ROSTLINY CERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINARSTVÍ Rocník: 2 Císlo: 5 31.3.1998 MISE PHARE V CR: PREDBEŽNÉ ZÁVERY K PROJEKTU: "ANALÝZA A PORADENSTVÍ K VLIVU PRIPOJENÍ CR K EU NA SEKTOR OVOCE A ZELENINY" (pokracování z EI c.

Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1997

31. 3. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Výsledky resortního výberového šetrení Ctvrtletní výkaz zdroju a užití obilovin ve skliznovém roce 1997-98 (od 1.7.1997 do 31.3.1998) Zpracovali: Ing.Premysl Fojtu Ing. Ludmila Kalábová Odborná spolupráce: Prof.Ing. Václav Cermák, DrSc.

Přehled právních předpisů platných k 31.3.1998 (2. část)

31. 3. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Vybrané právní predpisy pro podnikání vydané ve Sbírce zákonu (platné k 31. 3. 1998) (2. cást) V. FINANCE, DANE, POPLATKY, POJISTNÉ, NEMOCENSKÉ POJIŠTENÍ, SOCIÁLNÍ ZABEZPECENÍ - z.c. 348/1997 Sb. o státním rozpoctu CR na rok l998 (závazná pravidla poskytování financních príspevku na hospodarení v lesích v roce l998 a zpusob kontroly jejich využití obsahuje príloha c. 10). - zák. c. 191/1950 Sb.

Přehled právních předpisů platných k 31.3.1998 (1. část)

31. 3. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Vybrané právní predpisy pro podnikání vydané ve Sbírce zákonu (platné k 31. 3. 1998) (1. cást) Úvod Pri zpracování prehledu právních predpisu, který je vám predkládán, byl za základ vzat podnikatel, který vstupuje do právních vztahu at už obchodních, ci jiných s druhými subjekty. Jsou zde zahrnuty i právní predpisy upravující vztahy podnikatelu ke státním orgánum (dane, poplatky a.j.).

LUSKOVINY - 30.3.1998

30. 3. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Hrách na PBB Cena krmného hrachu v parite A (dopravu hradí kupující) kotovaná. Plodinovou burzou Brno 24.3.1998 (obchody s dodávkou do 30 dnu za období od 11.3. do 24.3.) ciní 5 010 Kc/t. Oproti predešlé kotaci z 10.3., která ciní 5 100 Kc/t, cena klesla o 1,8 %, tj. o 90 Kc/t na 5010 Kc/t. Od poloviny listopadu 1997 cena krmného hrachu v parite A pendluje kolem 5 000 Kc/t.

Loňský průměrný výnos vinných hroznů byl nejnižší za deset let

30. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Lonský prumerný výnos vinných hroznu byl nejnižší za deset let PRAHA 30.brezna (CTK) - V lonském roce bylo v CR sklizeno celkem 35.800 tun vinných hroznu, pricemž prumerný lonský hektarový výnos cinil 3,2 tuny hroznu. To bylo nejméne za posledních deset let. Vyplývá to z údaju Ceského statistického úradu, které zverejnil týdeník Zemedelské listy.

Struktura akcionářů cukrovarů k 30.3.1998

30. 3. 1998 | Zdroj: Středisko cenných papírů | Článek Článek

Struktura akcionářů (nad 10 %) cukrovarů k 30.3.1998 - dle podniků (podniky kotované na BCPP nebo v RMS) CUKR.A RAF.DOBROV. CS0008426953 S.A.SUCRIERE DE BERN.-SUR 56.55 CUKR.A RAF.DOBROV. CS0009029863 S.A.SUCRIERE DE BERN.-SUR 100.0 CUKROVAR BRODCE NJ CZ0009053658 Jan Dohnal-PULS-pod.ob.a inž.sl. 24.44 CUKROVAR BRODCE NJ CZ0009053658 Slonim David Mgr. 35.

Evropská integrace Ovocnářství-Vinohradnictví 4/1998

30. 3. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

EVROPSKÁ INTEGRACE OVOCNÁRSTVÍ-VINOHRADNICTVÍ-ZELINÁRSTVÍ BRAMBORÁRSTVÍ- OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VCELARSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ KORENINOVÉ A LÉCIVÉ ROSTLINY CERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINARSTVÍ Rocník: 2 Císlo: 4 30.3.

Sněmovna bude jednat o důležitých majetkových předlohách

29. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Snemovna bude jednat o duležitých majetkových predlohách PRAHA 29.brezna (CTK) - První snemovní ctení vládního návrhu zákona o podmínkách prevodu zemedelských a lesních pozemku z vlastnictví státu na jiné osoby a záverecné schvalování vládní novely zákona o pusobnosti orgánu ve vecech prevodu majetku státu bude patrit mezi klícové majetkové predlohy pokracující schuze snemovny.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info