Venkov

 • Zobrazit podle
 • Regionu

Agropork-družstvo chce sdružit většinu českých chovatelů prasat

17. 3. 1999 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Agropork-družstvo chce sdružit vetšinu ceských chovatelu prasat NÁCHOD 17.brezna (CTK) - Agropork družstvo Náchod, které loni v dubnu založili jako svoji exportní organizaci tuzemští chovatelé prasat, hodlá od roku 2000 rozšírit pusobnost i na území Ceské republiky a stát se odbytovým centrem pro minimálne 75 procent tuzemských chovatelu prasat. CTK to dnes rekl predseda družstva Jaroslav Míl.

Přebytek vepřového zastaví podle AK vývoz dalších 3000 tun masa

16. 3. 1999 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Prebytek veprového zastaví podle AK vývoz dalších 3000 tun masa PRAHA 16.brezna (CTK) - K zastavení prebytku veprového masa na tuzemského trhu je nezbytné vyvézt co nejdríve 3000 tun živé hmotnosti (ž.hm.) této komodity. Dohodli se na tom pri svém pondelním jednání predstavitelé Agrární komory CR (AK) s producenty veprového masa a se zástupci majitelu masokombinátu.

Závěry z jednání AK ČR s producenty vepřového masa 15.3.1999

16. 3. 1999 | Zdroj: AK ČR | Článek Článek

Závery z komoditního jednání AK CR s producenty veprového masa a zástupci majitelu masokombinátu 15.3.1999 1. Ke zbavení prebytku veprového masa na tuzemském trhu je nezbytné vyvézt co nejdríve a v co nejkratší dobe 3 000 tun v prepoctu na ž.h. S ohledem na nízké ceny u nás i v zahranicí se navazuje vývoz s pomocí SFTR s tím, že producentum bude zaplaceno 26 Kc/kg ž.h.

Chovatelé prasat a masokombináty se dohodli na ceně

16. 3. 1999 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Chovatelé prasat a masokombináty se dohodli na cene PRAHA 16.brezna (CTK) - Producenti prasat se dohodli s majiteli masokombinátu na cene za veprové maso. Ta by se mela zvýšit ze soucasných 19-20 Kc na 26-28 Kc za kilogram živé váhy. S odvoláním na pondelní jednání ve Vetrném Jeníkove to píší dnešní Zemské noviny. Vyvézt by se melo 20.000 selat a porazit 10.000-20.

Situace a vývoj cen na trhu masa ČR v únoru 1999

15. 3. 1999 | Zdroj: VÚZE | Článek Článek

V Praze dne 8.3.1999 Ing. Josef O u r e d n í k VÚZE BIC Praha Situace a vývoj cen na trhu masa CR v únoru 1999 Po urcitých pozitivních tendencích v prubehu prvé poloviny ledna 1999 ve vývoji nabídky a poptávky na trhu zejména veprového masa, kdy docházelo k oživení cen zemedelských výrobcu nejen v CR, ale i v EU se situace v druhé polovine ledna zmenila.

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 1997 - 4. část

12. 3. 1999 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

4.4 Zahranicní obchod se zemedelskými a potravinárskými produkty 4.4.1 Obecná charakteristika základních tendencí v agrárním zahranicním obchodu V roce 1997 se pasivní saldo agrárního zahranicního obchodu (kapitoly 1 až 24 celního sazebníku) snížilo proti roku 1996 o 1 424 mil. Kc, neboli o 6,4 %. Vývoz agrárních komodit vzrostl o 5 941 mil. Kc, tj. o 17,7 % a dovoz byl vyšší o 4 517 mil.

Současné pohledy na standardizaci kvality masa jatečných prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Současný masný průmysl v rostoucí míře vyžaduje standardní, kvalitní surovinu, tj. jatečná prasata o vyrovnaných rozměrech a jakosti masa. Důvodů pro tento požadavek je celá řada. Výkonné automatizované linky jsou dimenzované na určitý rozměr zvířat; jsou-li porážena prasata odlišných rozměrů, vždy nastávají problémy. Úzkými profily jsou zejména vstup do V-dopravníku, pařicí zařízení, výška závěsných drah, nastavení automatických nástrojů, ale i nastavení zvýšených podlah, na kterých pracovníci jatek stojí. Jinde opět nevyrovnaná velikost a kvalita prasat způsobuje problémy při paření. Obtížně se dimenzuje doba a teplota paření u prasat rozdílných rozměrů a rozdílného povrchu těla. Zatímco velká prasata s tmavou srstí se nedopaří, menší bílá prasata se naopak přepaří na lince dimenzované na opačný typ.

Ekonomicky nejzávažnější onemocnění gastrointestinálního traktu výkrmových prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Onemocnění gastrointestinálního traktu společně s onemocněním respiračního aparátu dnes tvoří nejčastější onemocnění prasat, která se významnou měrou podílí na snížení rentability chovu prasat. Mezi ekonomicky nejzávažnější onemocnění gastrointestinálního aparátu prasat ve výkrmu patří dyzentérie prasat a u nás nově diagnostikované onemocnění enteropatie prasat.

Co lze očekávat na přelomu tisíciletí v technologiích chovu prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Přetlak nabídky vepřového masa u nás, v Evropě a v ostatním světě, a s tím spojené potíže producentů a dalších článků vertikály této komodity, zavdávají oprávněné otázky - co bude dále, co lze očekávat ? Při rozumné korekci výroby, ke které nepochybně dojde, dostanou dále "zelenou" zřejmě ti schopní, silní producenti, kteří svoji produkci odehrávají v příznivé ekonomice, na moderních principech. Nové technologie hrají a budou hrát významnou roli ve výrobních nákladech, v prosperitě chovu. S jejich pomocí lze využívat skutečného potenciálu plemen zvířat, využít optimální užitkovosti, udržet jejich dobrý zdravotní stav, uspořit náklady na krmiva a energii, ale také vyhovět přirozeným potřebám zvířat (welfare), omezit vliv chovu na životní prostředí, výrazně snížit potřebu pracovní síly.

Výživářské zásady pro efektivní výkrm prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Cílem našeho textu je připomenou některé problémy se kterými se setkáváme při výkrmu masných typů prasata a nebo při poradenské činnosti v oblasti výkrmu masných typů prasat. V praxi je výživa prasat zabezpečena především výrobou a zkrmováním kompletních směsí (používá je asi 96-98% všech chovatelů prasat). Pro výrobu směsí platí doporučená potřeba živin (ŠIMEČEK, ZEMAN a HEGER, 1993, 1995) a samostatná příloha k vyhlášce MZ ČR č. xxx/xxx "O výrobě a složení krmných směsí". Úmyslně neuvádíme číslo ani rok vydání vyhlášky, protože ta se každým rokem mění a právě v nejbližším období bude vydána nová vyhláška platná pro rok 1999.

Odkazy

Přidat odkaz
 • EVYNA - Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
  EFEKTIVNÍ NÁVRAT EKONOMICKY VZDĚLANÝCH ŽEN NA TRH PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 2015 -Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
 • eLovci.cz
  Portál eLovci.cz je zaměřen na individuální inzerci a prezentaci firem v oblasti myslivosti z České republiky a Slovenska.
 • Turistika
  Internetové centrum cestovního ruchu. Jeden z nejrozsáhlejších internetových projektů zaměřených na problematiku turistiky, cestování a aktivního trávení volného času přináší svým návštěvníkům informace a zajímavosti již déle než 5 let Rozsáhlá inovace, kterou server prochází, je zaměřená na lepší propojení databází, snazší orientaci v systému a na podporu nových služeb, které budou postupně zaváděny. Na následujících stránkách jsou podrobně popsány jednotlivé sekce se všemi možnostmi a funkcemi, které projekt Turistika.cz nabízí.
 • Rybareni.com
  Portál věnovaný převážně sportovnímu rybaření - Denně aktualizované informace nejen" pro rybáře.
 • Architektura zahrady
  Firma nabízející zpracování návrhu zahrady u Vašeho rodinného domu a následné zajištění realizace těchto úprav. Na stránkách dále naleznete články s danou problematikou.
 • Zivotnistyl.cz
  Internetový portál o bydlení, zahradě, stavbě, hobby a životním stylu. Denně nové články, tipy, zajímavosti.
 • Kozí farma v Zásadě u Kadaně
  Od roku 1999 držíme prestižní certifikát „Ekologicky hospodařící zemědělec“ a námi produkované kozí mléko obdrželo opakovaně certifikát „Produkt ekologického zemědělství / Bioprodukt“.
 • Česká vědecká společnost pro mykologii
  Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM) (dále Společnost) je dobrovolná výběrová organizace, která byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info