Další novinky

Větší výpomoc zemědělcům

2. 1. 1998 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo - 2.1.1998 Vetší výpomoc zemedelcum Objem neinvesticních dotací a návratných financních výpomocí, které budou poskytovány v tomto roce zemedelcum z rozpoctové kapitoly Ministerstva zemedelství (MZe), vzroste proti lonsku témer o 42 % na 9,633 miliardy Kc. Potvrdil to úradující ministr zemedelství Josef Lux.

Za vývoz zvířat se již bude platit

2. 1. 1998 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

LN - 2.1.1998 Za vývoz zvírat se již bude platit Praha - Od pocátku roku platí nový sazebník správních poplatku týkající se obchodu s rostlinnými a živocišnými produkty. Pri vydání rostlinolékarského osvedcení na produkty urcené k vývozu bude správní poplatek cinit 500 Kc. Poplatek musí být uhrazen pred vydáním osvedcení, a to kolkovou známkou, složenkou nebo platebním prevodem.

Mnohé mlékárny neunesou vyšší platby za mléko

2. 1. 1998 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 2.1.1998 Mnohé mlékárny neunesou vyšší platby za mléko Praha - Na hrozící možnost bankrotu mlékáren upozornují nekterí odborníci v souvislosti s vyšší minimální garantovanou cenou, kterou musí platit v letošním roce zpracovatelé výrobcum mléka. Od 1. ledna se totiž zvýší minimální garantovaná cena za litr mléka z 6,80 na 7,50 Kc.

Vloni vzrostla průměrná spotřeba masa v ČR o jeden kilogram

1. 1. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Vloni vzrostla prumerná spotreba masa v CR o jeden kilogram PRAHA 1.ledna (CTK) - V lonském roce se odhaduje zvýšení prumerné spotreby masa ve srovnání s rokem 1996 o jeden kilogram na jednoho obyvatele za rok. Uvádí se to v situacní a výhledové zpráve Ministerstva zemedelství CR, kterou má CTK k dispozici. Lonská celková spotreba masa v CR by mela cinit 84,7 kg na obyvatele.

Přehled výskytu škodlivých činitelů v ČR č.20 (3.11.-31.12.1997)

31. 12. 1997 | Zdroj: SRS ČR | Článek Článek

P°ehled o vrskytu Ükodlivrch Rinitel¨ v +R R.20 (3.11. - 31.12.1997). ST-TN- ROSTLINOL+KAeSK- SPR-VA (SRS) se sÝdlem v Brný Odbor monitoringu a regulace Ükodlivrch organism¨ a poruch TýÜnov 17, Praha 1, PS+ 117 05, tel. 02/2181 2872,.2796,.2932 +.j.

Vepři klesli před zprávou USDA

30. 12. 1997 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

HN - 30.12.1997 Vepri klesli pred zprávou USDA (zkráceno) - Ceny libových vepru v americkém obchodování oslabily v ocekávání nárustu pocetnosti amerických stád vepru, chovaných farmári na porážku. Liboví vepri ve vcerejším obchodování prudce cenove klesali. Trh tak predbežne reagoval na zprávu amerického ministerstva zemedelství (USDA), popisující stav amerických stád vepru.

V nerovné konkurenci s Evropou vláda zatím ovocnářům nepomůže

19. 12. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 19.12.1997 V nerovné konkurenci s Evropou vláda zatím ovocnárum nepomuže - Ministr Lux neprosadil omezení dovozu jablek stanovením kvót na 20 tisíc tun Praha - Ani v príštím roce stát ovocnáre zrejme neubrání pred prílivem jablek do republiky, zejména ze západoevropských státu.

Dovoz jablek do ČR dosud zůstává bez omezení

19. 12. 1997 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

LN - 19.12.1997 Dovoz jablek do CR dosud zustává bez omezení Praha - Ackoli diskuse o zavedení kvóty na dovoz jablek ze zahranicí trvají již nekolik mesícu, vláda zatím tento požadavek domácích pestitelu nevyslyšela. Ministerstvo zemedelství CR (MZe) pritom predložilo návrh na zavedení dovozní kvóty pro jablka v príštím roce ve výši 15 000 tun.

Dotace mají zemědělcům vyrovnat příjmy

19. 12. 1997 | Zdroj: Haló noviny | Článek Článek

Haló noviny - 19.12.1997 Dotace mají zemedelcum vyrovnat príjmy Praha - Zvýšené dotace na podporu zemedelství o 42 % pro rok 1998 mají nahradit nízké príjmy prvovýrobcu z prodeje zemedelských produktu. Informoval o tom ministr zemedelství J. Lux. "Ceny, za které prodávají zemedelci, jsou skutecne hrube pod rustem inflace a rustem vstupu pro zemedelství.

Dovoz jablek do ČR dosud zůstává bez omezení

19. 12. 1997 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

LN - 19.12.1997 Dovoz jablek do CR dosud zustává bez omezení Praha - Ackoli diskuse o zavedení kvóty na dovoz jablek ze zahranicí trvají již nekolik mesícu, vláda zatím tento požadavek domácích pestitelu nevyslyšela. Ministerstvo zemedelství CR (MZe) pritom predložilo návrh na zavedení dovozní kvóty pro jablka v príštím roce ve výši 15 000 tun.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info