Další novinky

SÚČASNÉ POSTAVENIE A PERSPEKTÍVA SÚKROMNÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Mižičková Ľudmila

NĚKTERÉ ASPEKTY SOCIÁLNÍ POLITIKY V ZEMĚDĚLSTVÍ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Burešová Marie

Zvláštnosti a problémy přechodu ukrajinské ekonomiky k trhu

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Andruško M.

The Republic of Ireland - a brief description

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

John O'Connell

Land degradation and sustainable agricultural growth: an environmental economic assessment of selected countries

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Fred J. Hitzhusen

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE ROLE OF LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENTS

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Newlands David

AGRÁRNÍ KOMORA A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Záhorka Jan

Koncepce trvale udržitelného rozvoje českého zemědělství

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pražan Jaroslav

Filosofie udržitelného rozvoje

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hron Jan

Úvod

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vedení Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze si je vědomo významu vědeckovýzkumných aktivit pro rozvojové záměry fakulty. Jednou z akcí, které posuzují tuto skutečnost, je uspořádání již tradiční, v pořadí třetí, mezinárodní vědecké konference ve dnech 27. a 28. září 1994 v areálu VŠZ v Praze-Suchdole na téma: "Agrární perspektivy III.: Trvale udržitelný rozvoj".

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info