Další novinky

BUDOVANIE DISTRIBUČNÝCH KANÁLOV NA AGROPOTRAVINÁRSKOM TRHU NA SLOVENSKU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nagyová Ľudmila

STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY V POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Mezera Josef

FORMOVÁNÍ OSOBNOSTI MANAŽERA V AGRÁRNÍCH SOUVISLOSTECH EVROPSKÉ INTEGRACE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Krninská Růžena

ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA V PPoK

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Gozora Vladimír

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 1989 AŽ 1994

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Peterová Jarmila

VÝVOJ ROSTLINNÉ VÝROBY V OBDOBÍ CENTRÁLNĚ ŘÍZENÉHO A TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Klíma Jan, Maca Erich

UPLATŇOVÁNÍ MODELOVÝCH PŘÍSTUPŮ V PRAXI ROZHODOVÁNÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Získal Jan

COMPETITIVENESS OF CZECH AGRICULTURE IN THE EU-MARKET - THE CASE OF PORK -

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Klaus Frohberg, Monika Hartmann, Peter Tillack

THE INTEGRATION OF FINNISH AGRICULTURE TO THE CAP

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kettunen Lauri

SHOULD THE CEEC ADJUST TO THE COMMON AGRICULTURAL POLICY IN THE EU?

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Soren Kjeldsen-Kragh

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info