Další novinky

Ceny surového dříví v září meziročně vzrostly o 10,5 %

19. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Ceny surového dríví v zárí mezirocne vzrostly o 10,5 procenta PRAHA 19.ríjna (CTK) - Ceny surového dríví vzrostly v zárí proti srpnu o 1,2 procenta. Listnaté dríví pritom ve stejném srovnání zlevnilo o 5,6 procenta a jehlicnaté podražilo o 1,8 procenta. V porovnání s lonským zárím ceny dreva vzrostly v úhrnu o 10,5 procenta, listnaté zdražilo o 1,8 procenta a jehlicnaté o 11,2 procenta.

Prognóza letošní úrody činí necelých 136.000 tun jablek

19. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Prognóza letošní úrody ciní necelých 136.000 tun jablek BRNO 19.ríjna (CTK) - Prognóza letošní úrody z celkem 9230 hektaru intenzivních ovocných sadu ciní necelých 136.000 tun s prumerným hektarovým výnosem 14,7 tuny. Nejvíce, pres 32.400 tun se ocekává u odrudy Idared a více než 29.760 tun u odrudy Golden Delicious. Pro CTK to uvedl inspektor brnenského ÚKZÚZ Jaromír Cepicka.

Ve výstavu loni dominoval Plzeňský Prazdroj, v exportu Budvar

16. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Ve výstavu loni dominoval Plzenský Prazdroj, v exportu Budvar PRAHA 16.ríjna (CTK) - Z hlediska výstavu piva dominoval vloni mezi tuzemskými pivovarskými spolecnostmi Plzenský Prazdroj, který vyrobil témer 4,047 miliónu hektolitru piva. Naproti tomu nejvýznamnejším lonským vývozcem ceského piva byl Budejovický Budvar, který exportoval témer 494.000 hektolitru piva.

ZETEN Blovice získal rozhodující podíl akcií ZZ Plzeň

16. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

ZETEN Blovice získal rozhodující podíl akcií ZZ Plzen PLZEN 16.ríjna (CTK) - Rozhodující podíl 70,44 procenta akcí akciové spolecnosti Zemedelské zásobování Plzen, získala nákupem akcií od RIF a PGRLF spolecnost ZETEN Blovice, výrobce krmných smesí na okrese Plzen jih. O zmenách v statutárních orgánech spolecnosti rozhodla v souvislosti se zmenou vlastnických podílu dnešní mimorádná valná hromada.

V průběhu září poklesly v ČR porážky prasat o 14,1 procenta

15. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

OPRAVA Opravte si, prosím, ve zpráve CR-potravinárství-maso-zárí (V prubehu zárí poklesly v CR porážky prasat o 15,3 procenta, 13:52) v dlouhém titulku císlo z nesprávného "o 15,3 procenta" na správné "o 14,1 procenta". CTK V prubehu zárí poklesly v CR porážky prasat o 15,3 procenta PRAHA 15.

V Německu se zvýšil počet koní i jejich chovatelů

15. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

V Nemecku se zvýšil pocet koní i jejich chovatelu PRAHA 15.ríjna (CTK) - Za poslední dva roky se podle údaju Spolkového statistického úradu v Nemecku zvýšil pocet koní i jejich chovatelu Koncem roku 1996 bylo v Nemecku registrováno 652.400 koní, což je o 53.600 kusu, tedy o zhruba devet procent více než koncem roku 1994. Pocet chovatelu koní se za stejné období zvýšil ze 116.40 na 118.300 osob.

V zemích EU poklesly loni stavy ovcí o 1,5 procenta

15. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PRAHA 15.ríjna (CTK) - V lonském roce poklesl pocet ovcí chovaných v clenských zemích Evropské unie o 1,4 miliónu kusu, což je ve srovnání s rokem predcházejícím o 1,5 procenta méne. Celkove bylo vloni v zemích EU chováno asi 92,7 miliónu ovcí. Pocet chovných samic se soucasne snížil o 1,3 procenta na 68 miliónu kusu. Uvádí se to v informacním zemedelském týdeníku Agrospoj.

SVS znovu povolila dovoz prasat a vepřového masa do ČR z Belgie

15. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

SVS znovu povolila dovoz prasat a veprového masa do CR z Belgie PRAHA 15.ríjna (CTK) - Státní veterinární správa Ceské republiky (SVS) znovu povolila dovoz a pruvoz živých prasat a dovoz veprového masa, orgánu vcetne surovin z prasat a tepelne neopracovaných výrobku, k jejichž výrobe bylo použito veprové maso, z celého území Belgie do CR.

Evropská integrace Ovoce-Zelenina-Brambory 5/1997

15. 10. 1997 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

EVROPSKÁ INTEGRACE OVOCE - ZELENINA - BRAMBORY Rocník : 1 Císlo : 4 22. 9. 1997 ____________________________________________________________ OPERATIVNÍ PORADA MINISTRA SE ZABÝVALA PRÍPRAVNÝMI PRACEMI NA JEDNÁNÍ O VSTUPU CR DO EU V pondelí 15.9.1997 se Operativní porada ministra zabývala mj. také postupem prací na príprave jednání o vstupu CR do EU.

Změna ochranných veterinárních opatření vůči KMP v Belgii

14. 10. 1997 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

14.10.1997 I n f o r m a c e o zmene ochranných veterinárních opatrení vuci klasickému moru prasat (KMP) v Belgii stanovených dopisem c.j.VET/606/97 ze dne 21.7.1997 Vzhledem k tomu že podle nákazové informace OIE c.37/97 ze dne 19.9.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info