Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

POHLED NA PRODUKCI ŘEPKY V ČR A JEJÍ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pozitivní vývoj produkce a stability výnosů ozimé řepky v minulém období souvisel s realizací Systému výroby řepky (SVŘ) od r. 1983 (graf 1). V probíhající transformaci české ekonomiky se podmínkou přežití našich pěstitelů stala vedle dosažených výnosů a jejich kvality ekonomická efektivnost. Naším skromným cílem je dosáhnout minimálně 3 - 5 % míru rentability.

KOMODITNÍ PROBLEMATIKA OBILOVIN V ČR

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tržní vztahy, které se vyvíjejí po roce 1989, s sebou přinášejí staré i nové prvky, které ovlivňují obchodování s rostlinnými produkty. Při hodnocení obchodování s obilovinami v posledních dvou letech 1993 a 1994 je zřetelný vývoj tržních mechanismů a postavení jednotlivých subjektů na domácím trhu, včetně úlohy státu.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PĚSTOVÁNÍ OBILNIN

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pěstování drobnozrnných obilnin je u nás v současnosti pro prvovýrobce zajímavé a tzv. "drží" ekonomiku řady zemědělských podniků. Důvody stabilizace osevních ploch a jejich mírného nárůstu byly rozebírány na této konferenci v předcházejícím roce (Křen 1993a). I když obilniny nyní patří k lukrativním komoditám, je jejich pěstování (podobně jako u jiných plodin) spojeno s řadou aktuálních problémů. K nejvýznamnějším z nich patří:

SOUČASNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POSTAVENÍ ROSTLINNÉ VÝROBY

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Čtvrté zamyšlení nad rostlinnou výrobou se koná tak jako obvykle v předvánočním období. Při pohledu na naše obchody s potravinami bychom mohli být spokojeni. Výrazně se zlepšila pestrost nabídky a kvalita produktů. Většina spotřebitelů také pochopila, že naše potraviny a potravinářské výrobky jsou mnohdy lepší než často nabízené a proklamované zahraniční. Při celkovém pohledu však není pro nás lichotivé, kolik prostředků vydá řadový občan za potraviny a dále to, že se výrazně snížila spotřeba některých základních potravin v důsledku vysokých cen. Z těchto důvodů je také značně kriticky hodnocena zemědělská politika.

ZAMYŠLENÍ NAD ROSTLINNOU VÝROBOU - 1994

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Od roku 1993 s obohacením v roce 1994 se "zamyšlení" rozšiřuje i o sekce, které zahrnují některá odvětví RV, nebo služby. Jde například o sekce zahradnické, pícninářské, alternativních plodin a zemědělství, sekce herbologie a výživy rostlin, informatiky (AgroNet). Do sborníku jsou začleněny i základní informace o vybraných grantech a smlouvách, které jsou řešeny na katedře rostlinné výroby. Konference má již svou tradici a uzavírá rok. V roce 1991 bylo její hlavní zásluhou to, že se sešla a zajistila standardní náplň obdobných setkání. V roce 1992 začala již plnit svoji funkci odbornou.

Charakteristika českého agrárního zahraničního obchodu za období let 1989 až 1993

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vološin Josef

VÝŽIVOVÁ A POTRAVINOVÁ POLITIKA.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Štiková Olga

SOCIOLOGICKÝ POHLED NA TRANSFORMACI ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Šindlářová Jana

POZNATKY Z VÝZKUMU STUDENTŮ NA STAVEBNÍ FAKULTĚ ČVUT

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Šafránková Jana

Adaptace učitele odborných předmětů pro zemědělské poradenství

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Slavík Milan, Miškovský Zdeněk

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info