Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, RODINNÉ FARMY A VENKOVSKÁ SPOLEČENSTVÍ: ALTERNATIVNÍ VIZE VENKOVA

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

William D. Heffernan, J. Sanford Rikoon, Judith B. Heffernan

UPLATŇOVÁNÍ PROGRAMU OBNOVY VESNICE V ČR.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Perlín Radim

EKONOMICKÁ ZMĚNA V ČESKÉ REPUBLICE A NEROVNOST V ŽIVOTNÍCH ŠANCÍCH

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pechačová Zdeňka, Hraba Joseph, Lorenz Frederick, Lee Gang

RESTRUKTURALIZACE A PRIVATIZACE STÁTNÍCH STATKŮ V POLSKU

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Palasz Lech

K OTÁZKAM VÝBERU PRÁVNYCH FORIEM PODNIKANIA V POLNOHOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Ilková Zuzana, Bandlerová Anna, Bezáková Lýdia

PROBLEMATIKA KLASIFIKÁCIE VIDIECKEHO OSÍDLENIA A JEHO DEMOGRAFICKÁ SITUÁCIA.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hrubý Ján

VýSLEDKY A ZAMěřENí REGIONáLNí POLITIKY V ZEMěDěLSTVí

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hrabánková Magdalena

O ETIKETĚ, ETICE SOCIÁLNÍ, NESOCIÁLNÍ A MRAVNÍ INTEGRITĚ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hauzer Karel

Koncepce Rozšířeného jazykového studia s odborným zaměřením na PEF VŠZ Praha

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dvořáková Milena

Možné strategie české zemědělské politiky před vstupem ČR do EU

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Doucha Tomáš

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info