Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Přehled o výskytu škodlivých organismů v ČR č.9 (25.5. - 31.5.19

31. 5. 1998 | Zdroj: SRS ČR | Článek Článek

P°ehled o vrskytu Ükodlivrch organism¨ v +R R.9 (25.5. - 31.5.1998). ST-TN- ROSTLINOL+KAeSK- SPR-VA (SRS) se sÝdlem v Brný Odbor monitoringu a regulace Ükodlivrch organism¨ a poruch TýÜnov 17, Praha 1, PS+ 117 05, tel. 02/2181 2872,.2796,.2932 Z podkladovrch materißl¨ terÚnnÝ slu×by SRS zpracoval ing. VoÜta.

Hovězí a vepř. maso květen 1998-zpráva MZe ČR 1. část (zkráceno)

31. 5. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Situacní a výhledová zpráva Hovezí a veprové maso (1. cást) kveten 1998 Vydalo: Ministerstvo zemedelství Ceské republiky Reditel odboru strategie a komodit Ing. Jirí Dubec, MZe CR Odpovední odborní redaktori: Ing. Jirí Hojer MZe CR Ing.

Čeští zemědělci dostali letos už na dotacích 3,2 miliardy korun

26. 5. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Ceští zemedelci dostali letos už na dotacích 3,2 miliardy korun CESKÉ BUDEJOVICE 26.kvetna (CTK) - Ceští zemedelci obdrželi od zacátku roku 3,2 miliardy Kc dotací. Programy podpory mimoprodukcních funkcí zemedelství se letos nezamerují pouze na údržbu trvalých travních porostu a chovu masného skotu v horských a podhorských oblastech, ale také na chov ovcí, na ekologické zemedelství i na klasické

Do pěstování lnu šlo vloni asi šest miliónů korun dotací

25. 5. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Do pestování lnu šlo vloni asi šest miliónu korun dotací PRAHA 25.kvetna (CTK) - Pestování lnu bylo vloni v CR dotováno celkovou cástkou 5,985 miliónu korun na výmere 1995 hektaru. Jeden hektar plochy byl dotován cástkou 3000 korun. Vyplývá to z Analýzy realizace dotacní politiky v lonském roce, kterou CTK poskytlo tiskové oddelení ministerstva zemedelství.

Evropská integrace Ovocnářství-Vinohradnictví 9/1998

25. 5. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

EVROPSKÁ INTEGRACE OVOCNÁRSTVÍ-VINOHRADNICTVÍ-ZELINÁRSTVÍ- BRAMBORÁRSTVÍ OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VCELARSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ KORENINOVÉ A LÉCIVÉ ROSTLINY CERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINARSTVÍ Rocník : 2 Císlo : 9 25. 5.

Zemědělci si nedělají žádné iluze

22. 5. 1998 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

HN - 22.5.1998 Zemedelci si nedelají žádné iluze - Predseda "zemedelských" odboru Bohumír Dufek odpovídá na otázky HN Demonstrace zemedelcu na Staromestském námestí mela soucasnou i budoucí vládu upozornit na jejich neuspokojivou ekonomickou a sociální situaci. Jaký výsledek si slibujete od demonstrace? "Politici by meli deklarovat, jak jim jde o lidi na vesnicích.

Obnova venkova na internetu

21. 5. 1998 | Zdroj: Slovo | Článek Článek

Slovo - 21.5.1998 Obnova venkova na internetu Praha - Aby se zcela zpruhlednil proces pridelování dotací obcím v rámci programu obnovy venkova, rozhodlo se Ministerstvo pro místní rozvoj zverejnit prehled všech žádostí o tyto dotace, a to prostrednictvím internetu. Po pridelování financních prostredku pak zverejní rovnež výsledky svého rozhodnutí.

Připomínky MZe ČR k materiálu pro demonstraci zemědělců

20. 5. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Ministerstvo zemedelství CR tiskové oddelení K demonstraci, kterou na Staromestské námestí na 20.5.1998 svolal do Prahy Odborný svaz pracovníku zemedelství a výživy Cech a Moravy pod heslem "Za lepší ekonomické a sociální postavení obyvatel venkova" K materiálu pro demonstraci nazvanému: Má naše vláda zájem o zemedelství ??? Ceské zemedelství postrádá dlouhodobou strategii.

MZe zatím letos vyplatilo na dotacích asi 2,6 miliardy korun

20. 5. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PRAHA 20.kvetna (CTK) - Ministerstvo zemedelství poukázalo od zacátku roku k 19.kvetnu zemedelcum celkem asi 2,6 miliardy Kc dotacních prostredku. Z této cástky asi 1,985 miliardy korun predstavuje podpora mimoprodukcních funkcí zemedelství. CTK o tom dnes informovala tisková mluvcí MZe Marcela Dvoráková. Jak dále uvedla, dalších zhruba 554,6 miliónu korun bylo poukázáno na podporu chovu dojnic.

Přehled vyplácení dotací v zemědělství k 19.5.1998

20. 5. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

V Praze dne 20.5.1998 Prehled vyplácení dotací v zemedelství k 19.5.1998 - v rámci narízení vlády 341/1997 Sb. (mimoprodukcní funkce, ekolog. zemed., údržba krajiny masný skot, ovce) vyplaceno .......1,985 mld. Kc - na chov dojných krav ...........................................554,6 mil. Kc - na zazverení po záplavách ...................................3,5 mil.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info