Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Luskoviny - jsou řešením ?

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Luskoviny již tradičně náleží v ČR k plodinám se střídavým zájmem pěstitelů. Dokladem toho mohou být změny osevních ploch a produkce v posledních pěti letech. Po konjuktuře v letech 1991-1993 následuje opět pokles osevních ploch luskovin v ČR o jednu třetinu (graf 1). Specifickým rysem je téměř jednostranná orientace pěstitelů na hrách (přibližně 90% produkce luskovin), a zejména proexportní zaměření produkce (každoročně přibližně 75% produkce). Jaké je postavení luskovin v zemích Evropské unie, kam směřuje náš export luskovin? V souhrnu byla problematika postavení luskovin v EU zahrnuta do programu 2. mezinárodní konference k luskovinám, která se konala v červnu tohoto roku v Kodani.

KLASIFIKACE PROCESŮ AUTOREGRESNÍ NEURONOVOU SÍTÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Veselý Arnošt, Vajda Igor

DIAS, DIGITIZED IMAGE ARCHIVES SYSTEM CONNECTED TO WWW

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Ineke Scholten-Koerselman

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Prášilová Marie, Zeipelt Rudolf, Hanibal Josef

RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nešetřilová Helena, Pulkrábek Jan

POZNÁMKY K METODÁM PODPORY ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Z HLEDISKA JEJÍHO PERSPEKTIVNÍHO ROZŠÍŘENÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Macháček Otakar

MOŽNOSTI VYUŽITÍ STATISTICKÝCH PROGNOSTICKÝCH TECHNIK V KONJUNKTURNÍCH PRŮZKUMECH

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kába Bohumil

DELPHI - NÁSTROJ PRO VÝUKU INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ?

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Havlíček Zdeněk

INFORMAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PRO TECHNOLOGICKÉ PROCESY

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Havel Jan

INFORMATIKA NA HRANĚ CHAOSU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Halbich Čestmír

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info