Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Odborná exkurze - za tetřevem hlušcem do Polska

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

V září loňského roku proběhla na pozvání Prof. Romana Dziedzice z Akademii Roľnicze v Lublinu myslivecko - lesnická exkurze posluchačů Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (FLD MZLU), které se zúčastnili tři studenti - M. Ernst, J. Žák a P. Zajpt - jinak též diplomanti Ústavu ochrany lesů a myslivosti FLD MZLU.

Ztráty na zvěři způsobené provozem na pozemních komunikacích

26. 6. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Každoročně dochází na dálnicích a silnicích v České republice v důsledku střetů motorových vozidel ke značným ztrátám na zvěři a škodám na motorových vozidlech, někdy i s tragickými následky pro účastníky dálničního i silničního provozu. K 31. 12. 1999 je v celé České republice v provozu 500 km dálnic a 55 tisíc km ostatní silniční sítě, což je průměrná hustota silniční sítě v evropském měřítku.

Je vláda víc ekologická než předchozí?

24. 6. 2000 | Zdroj: Mladá fronta Dnes | Článek Článek

Václav Šmejkal, ředitel Centra pro evropskou integraci Hospodářské komory: Více než 87 procent podnikatelů v našem průzkumu odpovědělo, že vláda nedělá dost, aby firmy informovala o ekologických nárocích členství v EU a pomohla jim.

Ekologie: na některé své sliby kabinet zapomíná

24. 6. 2000 | Zdroj: Mladá fronta Dnes | Článek Článek

Ekologie bude jedním z pilířů naší politiky, tvrdila sociální demokracie před volbami. "Životní prostředí bude mít větší význam než dosud," sliboval novopečený předseda vlády Miloš Zeman, když v červenci 1998 uváděl do funkce ministra životního prostředí Miloše Kužvarta.

V Plzeňském kraji poklesl počet hnízdících labutí o polovinu

22. 6. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Téměř dvojnásobně poklesl letos oproti minulému roku počet hnízdících labutích párů v Plzeňském kraji. Ochránci ptactva napočítali o minulém víkendu v pětiokresech kraje jen 28 hnízdících párů a 128 mláďat. ČTK to dnes řekl vedoucí záchranné stanice ptactva v Plzni Karel Makoň. "Sestupující trend pozorujeme již v posledních třech letech,ale letos je neobvykle nízký počet mláďat zarážející.

Poslanci EP jednali o rozšiřování EU a životním prostředí

21. 6. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Poslanci EP jednali o rozširování EU a životním prostredí Ceská republika má co do jaderné bezpecnosti nejprísnejší predpisy v Evrope. Za deset let se jí podarilo plne vyrovnat evropské legislative, rekla durazne clenum Výboru pro životní prostredí, zdravotnictví a ochranu spotrebitelu Evropského parlamentu v Bruselu predsedkyne ceského Státního úradu pro jadernou bezpecnost (SÚJB) Dana Drábová.

Na střední Moravě se přemnožily lišky

20. 6. 2000 | Zdroj: Moravskoslezský den | Článek Článek

Zvěř trpí v důsledku sucha Přemnožené lišky dělají starosti myslivcům na střední Moravě. Situace se rok od roku zhoršuje, a myslivci proto tyto šelmy, které v přírodě mimo člověka nemají přirozeného nepřítele, musejí střílet. Lišky se podílejí i na úbytku zajíců v lesích. Zvěř navíc těžko snáší nynější sucha a nemá dostatek potřebné vegetace.

Nepříliš "zelené" vodní elektrárny

20. 6. 2000 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

Výroba elektrické energie ve velkých hydroelektrárnách, všeobecně považovaná za jednu z nejčistších technologií, paradoxně může škodit životnímu prostředí dokonce více než výroba elektřiny spalováním fosilních paliv. Rozsáhlé přehradní nádrže totiž obsahují množství organických látek, z nichž vznikají skleníkové plyny.

Myslivci usilují o přiměřený stav zvěře

19. 6. 2000 | Zdroj: Slovo | Článek Článek

Rakovničtí myslivci obhospodařují pětasedmdesát honiteb, v nichž chtějí mít přiměřený stav zvěře. V lesích na Rakovnicku přibyly některé druhy živočichů. Rakovník - Pětasedmdesát honiteb, z nichž každá má v průměru tisíc hektarů, obhospodařuje v rakovnickém okrese 760 myslivců.

Můžeme na Šumavě potkat losa? Zatím ano

19. 6. 2000 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

Přinášíme příběhy několika druhů zvířat, jež na našem území kdysi vyhynula, a nyní se znovu objevují Návrat těchto živočichů nemusí nutně svědčit o tom, že se životní prostředí v ČR zlepšuje; často vypovídá spíše o trpělivosti ochranářů, kteří zvířata vracejí do české a moravské přírody. Uvedené příběhy ukazují, že návrat do původního domova nemusí probíhat hladce.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info