Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Italský ohař (Bracco italiano)

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Chovatelská stanice "Od Melmatěje", Rokycany V září loňského roku byli do ČR dovezeni první dva jedinci jednoho z italských národních plemen - italského ohaře (Bracco italiano). Jedná se o fenu a psa, kteří jsou sourozenci a pocházejí z maďarské chovatelské stanice "Compatriota di Bonfini".

Plomby- nový způsob kontroly ulovené zvěře

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

PLOMBY - NOVÝ ZPŮSOB KONTROLY ULOVENÉ ZVĚŘE Ministerstvo zemědělství ČR (dále MZe) bude v letošním roce poprvé v terénních podmínkách zkoušet nový systém označování ulovené zvěře, který by měl vést ke zlepšení kontroly a omezení nelegálních lovů a následného nakládání s takto získanou zvěřinou. V některých evropských státech se systém používá již delší dobu, v našich podmínkách se jedná o novinku.

Celostátní seminář "Biologie jelenovitých"

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

CELOSTÁTNÍ SEMINÁR "BIOLOLOGIE JELENOVITÝCH" Asociace farmových chovu jelenovitých CR zorganizovala ve dnech 19. - 20. 4. t. r. celostátní seminár "Biologie jelenovitých". Do Hranic na Morave, kde se seminár konal, prijelo více než 100 zájemcu zabývajících se druhy jelenovitých chovanými na farmách, v oborách ci ve volnosti.

Jaký je vlastně vztah mezi lidmi a zvěří?

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

JAKÝ JE VLASTNE VZTAH MEZI LIDMI A ZVERÍ? Tuto otázku pokládám sám sobe stále casteji a odpoved na ni je vždy stejne zdrcující. Je jednoznacne falešný. Na jedné strane totiž halasne pristupujeme k Úmluve o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volne žijících živocichu a plane rostoucími rostlinami, CITES a deklarujeme jako všechny smluvní státy, že volne žijící živocichové a plané rostliny jsou

LČR: Je nutné nastolit rovnováhu mezi zvěří a lesem

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Jako příloha květnového čísla Světa myslivosti byl zveřejněn výtah ze Směrnice k výkonu práva myslivosti v honitbách LČR (dále Směrnice). Protože se jedná o dokument, jehož praktické naplnění může mít zásadní dopad na budoucnost české myslivosti, požádali jsme o rozhovor na toto téma generálního ředitele Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiřího Olivu. J. Ř.

Nejstarší lesnický a myslivecký slovník v Čechách

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

V arcibiskupské tiskárně F. K. Hladkého v Praze byl kolem roku 1760 vytištěn Wald-, Forst- und Jägerey-Lexikon ... (Lesnický a myslivecký slovník naučný), který patří mezi nejstarší lesnicko-myslivecké slovníky. V určení přesného data vydání slovníku panují rozpaky: na titulní stránce knihy je uveden rok 1764, avšak do inventáře univerzitní knihovny byla kniha zapsána už v roce 1760.

Tajemství vzniku loveckých žetonů

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Za lovecké žetony se označují medaile, které ve dvacátých letech 18. století dal razit F. A. hrabě Sporck na památku přijetí císaře Karla VI. do jím v r. 1695 založeného Řádu sv. Huberta. Celkem neznámá a proto překvapující je historie vzniku těchto medailí. Císař Římské říše Karel VI. se teprve po 12 letech panování rozhodl, že se dá v r. 1723 korunovat za českého krále.

NATURA VIVA 2000 Lysá nad Labem

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Po roce se v Lysé nad Labem na společné výstavě opět sešli myslivci, rybáři a včelaři. Ve dnech 25. 5. - 4. 6. se na místním výstavišti konal další ročník již tradiční výstavy těchto tří oborů, letos nazvaný NATURA VIVA 2000. Oproti předchozím rokům se právě proběhlá výstava honosila přívlastkem mezinárodní.

Toulaví psi a kočky

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Jedním z častých témat skandalizace činnosti myslivců je odstraňování toulavých a opuštěných psů a koček z honiteb. Media většinou pouze prezentují emotivní vystoupení domnělých poškozených majitelů zvířat, aniž by se na tuto problematiku někdo podíval objektivně.

Škody zvěří - dlouhodobý problém

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět hospodářství | Článek Článek

Dne 22. 3. 2000 uspořádala Lesní ochranná služba VÚLHM Jíloviště - Strnady ve spolupráci s Lesnickou fakultou ČZU Praha pravidelný každoroční celostátní seminář ”Škodliví činitelé v lesích Česka”, tentokrát ročník 1999/2000.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info