Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Zachraňují původní tisy

3. 7. 2000 | Zdroj: Haló noviny | Článek Článek

Zachranují puvodní tisy V Beskydech se vyskytuje asi jen dvacet puvodních tisu, ohroženého druhu lesních drevin. Nejstarší z nich v Zubrí má 400 let a všechny ostatní jsou nejméne 150 let staré. Tis vymizel hlavne proto, že je mimorádne vhodný na výrobu luku a kuší.

První nezdar Japonska na zasedání IWC

3. 7. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

První nezdar Japonska na zasedání Mezinárodní velrybárské komise V úvodu zasedání Mezinárodní velrybárské komise (IWC) v australském Adelaide se dnes Japonsku nepodarilo prosadit návrh, aby byl mezinárodní organizaci pro ochranu životního prostredí Greenpeace odebrán status pozorovatele. Japonský delegát Minoru Morimoto návrh oduvodnil protesty Greenpeace proti japonským velrybárským lodím.

Na Podbořansku potvrzena tularemie zajíců

3. 7. 2000 | Zdroj: Deník Lučan | Článek Článek

Lovecká sezona je oficiálne zahájena Lovecká sezona vysoké zvere je dneškem pocínaje oficiálne zahájena. Prípravy na snižování poctu zvere proto naplno probíhají rovnež na Lesní správe Lesu CR na Cerveném Hrádku. Náš list o tom vcera informoval zástupce vedoucího lesní správy Rudolf Vopat. "S odstrelem vysoké pravdepodobne zacneme již od pondelí.

Studium vzácného druhu mravenců

3. 7. 2000 | Zdroj: Českolipský deník | Článek Článek

Studium vzácného druhu mravencu Záchranou ohrožených mravencu rodu Formica polyctena, kterí postupne mizí z našich lesu, se už nekolik let zabývají pracovníci Chránené krajinné oblasti Kokorínsko. V soucasné dobe zkoumají nekteré kolonie techto zákonem chránených mravencu. Podle vyjádrení Luboše Berana z CHKO Kokorínsko, nebylo zatím nutné provést tzv.

Pro oboru Vřísek je dostatek sena

30. 6. 2000 | Zdroj: Českolipský deník | Článek Článek

Pro oboru Vrísek je dostatek sena KRMENÍ ZVERE / Lesníci již pripravují zásoby kvalitního krmiva na zimu Dostatecnou zásobu potrebného krmiva mají pracovníci Lesu CR v Ceské Lípe pripravenou na zimní období pro tri obhospodarované honitby, vcetne obory Vrísek, kde jsou chována vzácná stáda kozy bezoárové. Informoval nás o tom vcera reditel Lesu CR v Ceské Lípe Jindrich Rezác.

Rys ostrovid řádil v městském revíru

30. 6. 2000 | Zdroj: Tachovský deník | Článek Článek

Rys ostrovid rádil v mestském revíru MYSLIVOST/ Plánská honitba v uplynulém roce zaznamenala zisk, ale odstrel zvere se snížil V honitbe mesta Planá se v uplynulém roce podarilo odlovit mnohem méne zvere, než jaký si myslivci stanovili plán. Tato zpráva zaznela pri stredecním jednání mestského zastupitelstva z úst mysliveckého hospodáre Mikuláše Dzuby.

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny

30. 6. 2000 | Zdroj: Deník Jablonecka | Článek Článek

U příležitosti nedávného otevření naučných stezek Lesy Jizerských hor v Bedřichově a Jedlový důl nedaleko Josefova Dolu upozornil ředitel Správy chráněných krajinných oblastí České republiky František Pelc, že Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny (NPR JB) bude po vstupu ČR do Evropské unie začleněna do celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Za nepovolené vykácení lesa hrozí mastná pokuta

30. 6. 2000 | Zdroj: Noviny Vysočiny | Článek Článek

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / Oblastní inspektorát životního prostředí svými pravomocemi zasahuje do několika okresů a vedle prevence má i regresívní kompetence. O podrobnější představení působnosti České inspekce životního prostředí (ČIŽP) jsme požádali Karla Malinského, hlavního inspektora brodského oblastního inspektorátu. Můžete uvést, řekněme "základní kameny" ČIŽP?

Nejvíc peněz bude letos stát výsadba jedlí a úpravy tůní

29. 6. 2000 | Zdroj: Mělnický deník | Článek Článek

OCHRANA PŘÍRODY / Kromě svých vlastních projektů spolupracuje Správa CHKO i se soukromými majiteli pozemků, jimž přispívá na vyčištění bývalých pastvin. Ochrana hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí je hlavním posláním chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko.

Bilance stavu památných stromů

29. 6. 2000 | Zdroj: Tachovský deník | Článek Článek

Již od roku 1985 začaly být v naší republice vyhlašovány památné stromy, tehdy v kategorii chráněných přírodních výtvorů. I v našem okrese jich postupně byla vyhlášena pěkná řádka. Nový zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 stanovil samostatnou ochrannou kategorii památných stromů, do níž dosavadní převedl.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info