Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Zástřelné za černou zvěř

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Za odstřel každého kusu černé zvěře se bude i v letošním roce každému úspěšnému lovci vyplácet zástřelné ve výši 300 až 500 Kč, a to podle okresu (resp. konkrétní nákazové situace). Za nález uhynulého divočáka se vyplácí 1000 Kč za kus ve všech okresech. Aby bylo možné více motivovat odstřel a upřednostnit lov bachyní, věnovala v loňském roce Česká pojišťovna, a. s., částku jednoho milionu korun.

Marta Kubišová mezi myslivci

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

MARTA KUBIŠOVÁ MEZI MYSLIVCI! Studentský myslivecký spolek posluchačů Lesnické fakulty ČZU v Praze připravil na 2. dubna t. r. další z cyklu odborných mysliveckých přednášek. Organizátoři tentokrát zvolili téma "Myslivost vs. zákon na ochranu zvířat", což samo o sobě nezadává příčinu k údivu.

Navštívili jsme veletrh Jagen und Fischen 2000

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Mnichovský veletrh JAGEN UND FISCHEN 2000 - křižovatka, na které se sešli myslivci, rybáři a sportovní střelci na jedné straně a široká veřejnost na straně druhé, se letos konal ve dnech 5. - 9. 4. Veletrh nenabízel pouze aktuální poznatky a technické novinky, ale zprostředkoval rovněž informace o hospodářském a společensko-kulturním významu myslivosti, rybářství a sportovní střelby.

Přikrmujete spárkatou zvěř vitamíny a minerálními látkami

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

PŘIKRMUJETE SPÁRKATOU ZVĚŘ VITAMÍNY A MINERÁLNÍMI LÁTKAMI? Obdobně jako u většiny druhů hospodářských zvířat lze i u zvěře velmi dobře pomocí krmných či doplňkových směsí optimalizovat její výživu o vitamíny a minerální látky. Nejvíce se tato problematika dotýká intenzivních chovů trofejové spárkaté zvěře (obory).

Vzteklina lišek a její tlumení v ČR

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Vzteklina volně žijících zvířat se začala šířit po druhé světové válce a v padesátých létech zasáhla většinu evropských zemí. Významnou úlohu při tom sehrály lišky. Jejich mimořádná vnímavost k nakažení vzteklinou a značné přemnožení zejména v pohraničních lesnatých a hornatých oblastech napomáhalo udržování nákazy a jejímu šíření na nová teritoria.

Levické myslivecké dny 2000

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Součástí tradičních "Levických mysliveckých dnů", které se konaly 18. a 19. března t. r., byl také odborný seminář s mezinárodní účastí na téma "Velkoplošné obhospodařování zvěře". Seminář pořádala Slovenská lesnícka komora spolu se Slovenským pol'ovníckym zväzom, Lesmi SR, š. p., a pod patronací Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Potravní strategie našich kopytníků

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Informace o potravních strategiích jsou odrazovým můstkem k lepšímu porozumění potravních nároků našich přežvýkavých kopytníků a slouží rovněž jako vodítko při zazvěřování i oceňování honiteb a při volbě vhodných krmiv pro přikrmování. Na základě studií týkajících se anatomie a fyziologie trávicího traktu stanovil Hoffmann (1989) tři základní potravní typy evropských přežvýkavých kopytníků.

Nový zákon o myslivosti: Co lze očekávat?

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Většina našich myslivců s napětím a obavami vyhlíží březen roku 2003. K tomuto datu končí současné platné nájemní smlouvy a po něm dojde v mnoha případech ke vzniku nových honiteb. Podle jakých pravidel bude vše probíhat, záleží především na znění zákona o myslivosti, přičemž o přípravě jeho nové verze se stále častěji "mezi lidmi" hovoří.

Bezoárové kameny

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

S tímto pojmem se setkáváme jen zřídka a málokdo ví, co vlastně označuje. V předžaludcích, žaludcích i střevech nejčastěji přežvýkavců se někdy najdou tzv. bezoárové kameny, myslivcům častěji známé pod názvem kamzičí koule. Jsou to většinou kulovité útvary, jejichž základem jsou nestravitelné části potravy jako větévky, pryskyřice, srst olizovaná a spolknutá s potravou apod.

Můžeme být hrdi na myslivecký stejnokroj

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Dodnes oblíbená zelená barva se stala součástí mysliveckého stejnokroje již koncem středověku. Máme o tom dokonce písemný záznam: císař Maxmilián I. (1459-1519), vynálezce kančího meče a arcilovčí, jak se rád dával nazývat, nařídil ve své Tajné lovecké knize (Geheimes Jagdbuch), že myslivci musí jako služební označení nosit zelenavý nebo šedý kabát (v barvě bukové kůry) a šedé kalhoty se šedivým

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info