Lesnictví

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Zemědělská škola v Březnici se změní na víceoborovou

26. 6. 2000 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

Zemědělská škola v Březnici se po prázdninách změní na víceoborovou Nové obory Rostlinolékařství a Dřevařství se na škole pravděpodobně nebudou automaticky otevírat každý rok, ale jen na základě prognózy, jak velká poptávka po jejich absolventech by byla v době ukončení jejich studia.

Rakouská Hovis koupila podíl v rumunské Somes

26. 6. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Rakouská obchodní společnost Hovis GmbH dnes v Bukurešti podepsala kontrakt, na jehož základě získá majoritní podíl v rumunském výrobci lepenky a papíru SomesSA. Balík 69,99 procenta akcií prodává Fond státního majetku (FPS) a Rakušané za něj zaplatí asi 18,8 miliónu dolarů.

Národní park Šumava je stále ohrožen

26. 6. 2000 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

Zachování národního parku Šumava a ochranu hodnot jednoho z klenotů českého přírodního dědictví žádá petice, o jejíž podporu požádali veřejnost naši přední přírodovědci, ekologické organizace a vynikající kulturní osobnosti. Petice, zveřejněná mj.

SILVA REGINA 2000 - opožděné ohlédnutí

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Počátkem dubna, přesněji ve dnech 2. - 6. 4., se na brněnském výstavišti konal 6. ročník mezinárodního lesnického veletrhu SILVA REGINA, tentokrát s dodatkem 2000. O jeho přípravě a programu jsme informovali v březnovém a dubnovém čísle Světa myslivosti. Bohužel se nám nepodařilo včas přinést zprávu o jeho průběhu, a proto se k němu na tomto místě, byť se zpožděním, ještě vracíme.

LČR: Je nutné nastolit rovnováhu mezi zvěří a lesem

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Jako příloha květnového čísla Světa myslivosti byl zveřejněn výtah ze Směrnice k výkonu práva myslivosti v honitbách LČR (dále Směrnice). Protože se jedná o dokument, jehož praktické naplnění může mít zásadní dopad na budoucnost české myslivosti, požádali jsme o rozhovor na toto téma generálního ředitele Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiřího Olivu. J. Ř.

Nejstarší lesnický a myslivecký slovník v Čechách

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

V arcibiskupské tiskárně F. K. Hladkého v Praze byl kolem roku 1760 vytištěn Wald-, Forst- und Jägerey-Lexikon ... (Lesnický a myslivecký slovník naučný), který patří mezi nejstarší lesnicko-myslivecké slovníky. V určení přesného data vydání slovníku panují rozpaky: na titulní stránce knihy je uveden rok 1764, avšak do inventáře univerzitní knihovny byla kniha zapsána už v roce 1760.

Škody zvěří - dlouhodobý problém

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět hospodářství | Článek Článek

Dne 22. 3. 2000 uspořádala Lesní ochranná služba VÚLHM Jíloviště - Strnady ve spolupráci s Lesnickou fakultou ČZU Praha pravidelný každoroční celostátní seminář ”Škodliví činitelé v lesích Česka”, tentokrát ročník 1999/2000.

Řádná VH Lesní společnost Královský Hvozd, a.s. 23.6.2000

23. 6. 2000 | Zdroj: Obchodní věstník | Článek Článek

Obchodní jméno: Lesní spolecnost Královský Hvozd, a.s. Sídlo: Klatovská 289, 340 22 Nýrsko ICO: 45352003 Datum a cas konání valné hromady: 23.6.2000 od 10.00 hodin Místo konání valné hromady: spolecenská místnost ubytovny Lesní spolecnosti Královský Hvozd, a.s., Klatovská 289, 340 22 Nýrsko Rádná Rozhodný den k úcasti na valné hromade: 16.6.2000 Zdroj: Obchodní vestník, sekce A, 10.5.2000, s.

Třetí sněm lesníků České republiky - Písek 16.-17.6.2000

17. 6. 2000 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Tretí snem lesníku Ceské republiky - Písek 16.-17.6.2000 Tretí snem lesníku Ceské republiky se koná ve dnech 16. - 17. cervna 2000 v Písku. Odbornými garanty jsou CJL, CLS a NLK, bližší informace: CSL, ing. Karel Svoboda, tel. : 02/21082384.

Vazby vodního a lesního zákona v praktickém využívání 13.6.2000

16. 6. 2000 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Seminář "Vazby vodního a lesního zákona v praktickém využívání" - Brno 13.6.2000 Celostátní seminář "Vazby vodního a lesního zákona v praktickém využívání" se koná dne 13. června 2000 v Brně - FLD. Odbornými garanty akce jsou prof. ing. Jaroslav Herynek, CSc. a doc. ing. Václav Tlapák, CSc. MZLU FLD Brno, bližší informace: ČSL, ing. Karel Svoboda, tel. : 02/21082384.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info