Lesnictví

  • Zobrazit podle
  • Regionu

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla 50 tisíc ha

6. 6. 2023 | Zdroj: Silvarium | Odkaz Odkaz

Les šiška borovice

Těžba dřeva v Česku se v roce 2022 opět snížila oproti předchozímu na zhruba 25 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry. Podíl nahodilé těžby se meziročně zmenšil na 19,8 milionu metrů krychlových (79 %), z toho 11,5 milionu metrů krychlových (58 %) tvořila hmyzová.

Kalamita v českých lesích zpomaluje. Získávají pestřejší dřevinnou skladbu

5. 6. 2023 | Zdroj: ČT 24 | Odkaz Odkaz

Les kmeny listnáče protisvětlo

Kalamita, kterou v českých lesích v předchozích letech způsobili sucho a kůrovec, dál zpomaluje. Těžby ubylo i loni, objem je ale pořád nadprůměrný a podle odborníků ještě několik let zůstane.

Kůrovcová kalamita v brněnských lesích je patrně minulostí, zalesněno je 700 ha

5. 6. 2023 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Těžba dřeva klady 2

Kůrovcová kalamita na majetcích Lesů města Brna (LMB) se zdá být podle ředitele Jiřího Neshyby minulostí. Lesníci dosud vysadili šest milionů sazenic na 700 hektarech kalamitních holin a Neshyba předpokládá, že nejpozději do konce příštího roku bude jejich zalesnění dokončené.

Zalesňování zlepšuje kvalitu zemědělské půdy

1. 6. 2023 | Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | Článek Článek

Les listnáče mladé

Krajina střední Evropy je tradičně rozdělována na zemědělskou půdu a les. Vzájemné zastoupení ploch se historicky měnilo, přičemž hlavním trendem bylo snižování plochy lesa. V posledních letech však dochází i k zalesňování zemědělské půdy, což má vliv na změnu její kvality a vlastností i obyvatelnosti pro různé organismy.

ČSÚ: Těžba dřeva v ČR loni opět klesla, dosáhla 25,1 milionu metrů krychlových

31. 5. 2023 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Těžba dřeva traktor

Těžba dřeva v České republice loni podruhé v řadě klesla. Dosáhla 25,1 milionu metrů krychlových, což bylo o 5,1 milionu méně než o rok dříve. Většina vytěženého dřeva, konkrétně 79 procent, opět pocházela z nahodilé, tedy neplánované těžby, nicméně její podíl na celkové těžbě dřeva se postupně zmenšuje.

Nestátní vlastníci lesů ke konsolidačnímu balíčku vlády: Zásadní připomínky týkající se daně z nemovitých věcí

31. 5. 2023 | Zdroj: svol.cz | Článek Článek

Nestátní vlastníci lesů prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) předložili ministrovi financí zásadní připomínky k „Návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů“ (tzv. konsolidační balíček), které se týkají úprav daně z nemovitých věcí.

Reportéři ČT získali miliardovou smlouvu, kterou podepsaly Lesy ČR bez soutěže

30. 5. 2023 | Zdroj: ČT 24 | Odkaz Odkaz

Těžba dřeva klady 2

Štěpka vyráběná z klestí je výnosnou surovinou pro elektrárny a teplárny, její cena jen v loňském roce na českém trhu dvojnásobně stoupla. Hlavním tuzemským dodavatelem klestí jsou Lesy ČR patřící pod ministerstvo zemědělství.

Laboratoř potvrdila prasečí mor u dalších tří divokých prasat na Frýdlantsku

29. 5. 2023 | Zdroj: Ekolist.cz | Odkaz Odkaz

prase divoké

Africký mor prasat potvrdila laboratoř u dalších tří divokých prasat na Frýdlantsku. Šlo o kus nalezený v honitbě Bulovka – Obora v katastrálním území Dolní Pertoltice. Druhý kus našli v honitbě Nové Město, třetím případem byly kosterní zbytky nalezené u Lázní Libverda.

Mattoni 1873 na 16 hektarech v okolí pramenů minerálních vod rozvíjí biodiverzitu. Rozkvétají zde druhově rozmanité Louky Rudiho Mattoni se za měřením na motýly

28. 5. 2023 | Zdroj: Mattoni 1873 | Článek Článek

Krajina

Výrobce minerálních vod Mattoni 1873 s pomocí Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) navrací druhovou rozmanitost do lučních ekosystémů v okolí pramenů minerálních vod. Obnova veřejně přístupných přírodních lokalit začala na podzim roku 2021 a k loukám v Poděbradech, Byňově a Mnichově letos přibyla také Kyselka na Karlovarsku.

Lesy poškozuje kromě kůrovce také vítr a sucho

26. 5. 2023 | Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | Článek Článek

Louka 2

Vedle biotických škůdců (brouků a hub) poškozují lesy také abiotické vlivy, především vítr a sucho, které úzce souvisejí s průběhem počasí během roku a především jeho extrémními výkyvy. V roce 2022 při porovnání s rokem 2021 stouply v lesích škody větrem o 30 % a škody suchem poklesly o 14 %.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info