Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

Na prodej státní půdy by mělo stačit deset let

20. 1. 1998 | Zdroj: Slovo | Článek Článek

Slovo - 20.1.1998 Predseda výkonného výboru Pozemkového fondu Josef Miškovský: Na prodej státní pudy by melo stacit deset let U pudy, kterou vlastní Pozemkový fond, se nejvíce hovorí o tom, komu a za kolik by se mela prednostne prodávat. "Cena za pudu bude cenou úcetní podle predpisu, který by smel být k zákonu o pude vydán.

OLEJNINY - 20.1.1998

20. 1. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Produkce repky na Slovensku ohrožena Historicky nejvyšší slovenská sklizen repky v r. 1997 ve výši 202,8 tis. t nebude v r. 1998 urcite dosažena. Naopak lze predpokládat pomerne významné nákupy z CR. Propad produkce je dán tím, že ac se zasela dosud nejvetší plocha repky (cca 93,6 tis. ha - loni 93,1 tis. ha), bude z této výmery pro nevzejití zaoráno nejméne 20 tis. ha.

OBILOVINY - 20.1.1998

20. 1. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Komentár k cenovému vývoji u obilovin na plodinové burze První burzovní shromáždení v letošním roce potvrdila pokracování tendence poklesu cen cereálních komodit zapocatou v záveru minulého roku. Jde o pokles, predevším u krmného obilí, v soucasné dobe predzásobování. Pokles se však týká i potravinárského obilí (pšenice a žita), kde je situace u mlýnských podniku obdobná.

Slovensko zakázalo dovoz drůbeže z ČR

19. 1. 1998 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

LN - 19.1.1998 Slovensko zakázalo dovoz drubeže z CR Praha - Dovoz jednodenní, chovné a jatecné drubeže, násadových vajec, drubežího masa, konzumních vajec a holubu z Ceské republiky zakázala Státní veterinární správa (SVS) Slovenské republiky. Zákaz se však vztahuje pouze na oblast v okruhu 25 kilometru kolem obce Malšová Lhota v okrese Hradec Králové.

Ázijská kríza už oslabila aj ceny cukru

19. 1. 1998 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

slovenské HN - 19.1.1998 Ázijská kríza už oslabila aj ceny cukru Pokracujúca kríza v juhovýchodnom regióne Ázie sa prejavila aj na poklese futuritných kontraktov surového cukru, ktoré oslabili v dôsledku klesajúceho dopytu postihnutých strán.

Plocha pro podzimní osev se zvýšila o 11,8 procenta

19. 1. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PRAHA 19.ledna (CTK) - Plocha osetá ozimými obilovinami na podzim je proti ploše pred sklizní roku 1997 o 11,8 procenta vyšší. Vyplývá to z výsledku resortního výberového rešení Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin k 30.listopadu 1997, které provedl odbor statistických a informacních služeb ministerstva zemedelství ve spolupráci s územními odbory MZe v záveru lonského roku.

LN: Slovensko zakázalo dovoz drůbeže z části ČR

19. 1. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

LN: Slovensko zakázalo dovoz drubeže z cásti CR PRAHA 19. ledna (CTK) - Dovoz jednodenní, chovné a jatecné drubeže, násadových vajec, drubežího masa, konzumních vajec a holubu z Ceské republiky zakázala Státní veterinární správa (SVS) Slovenské republiky. Zákaz se však vztahuje pouze na oblast v okruhu 25 kilometru kolem obce Malšová Lhota v okrese Hradec Králové.

LUSKOVINY - 19.1.1998

19. 1. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Hrách na PBB Cena krmného hrachu v parite A (dopravu hradí kupující) kotovaná Plodinovou burzou Brno 13.1.1998 (obchody s dodávkou do 30 dnu za období od 3.12. do 16.12.) ciní 4 970 Kc/t. Oproti predešlé kotaci z 16.12., která ciní 5 013 Kc/t, cena mírne poklesla o 0,86 %, tj. o 43 Kc/t. Po dvou poklesech cena krmného hrachu v parite A podruhé mírne vzrostla.

Produkce hovězího masa v Evropské unii letos zřejmě poklesne

18. 1. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Produkce hovezího masa v Evropské unii letos zrejme poklesne PRAHA 18.ledna (CTK) - V letošním roce bude v Evropské unii vyprodukováno celkem zhruba 28,65 miliónu kusu jatecného skotu, což by bylo o dve procenta méne než v lonském roce. Vyplývá to z informací Ministerstva zemedelství CR a Výzkumného ústavu zemedelské ekonomiky zverejnených v zemedelském týdeníku Agrospoj.

Brambory a jablka komplikují dohodu s EU

17. 1. 1998 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

LN - 17.1.1998 Brambory a jablka komplikují dohodu s EU Praha - Ministri zemedelství Evropské unie (EU) príští týden v Bruselu opet nepodepíší s CR dohodu odstranující nekteré administrativní prekážky vzájemného obchodu. Takzvaný ekvivalencní veterinární a fytokaranténní protokol by pritom umožnil obema stranám vzájemné uznávání certifikátu.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info