Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

MOŽNOSTI ŠÍŘENÍ PLEVELŮ A ZAPLEVELUJÍCÍCH PLODIN

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

osivem Prof.Ing.Václav Kohout, DrSc. ČZU Praha, Katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie Šíření plevelů osivem je až druhořadým zdrojem zaplevelení zemědělské půdy, významnějšími zdroji jsou: · vysemenění dozrálých druhů na poli, což zvl. podporuje sklizeň žacími mlátičkami, zaorávání chrástu cukrovky apod.

ŠKODLIVOST PATOGENŮ PŘENOSNÝCH OSIVEM

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. Evženie Prokinová, CSc. ČZU v Praze, katedra ochrany rostlin Osivem jsou přenášeni původci virových, bakteriálních i houbových onemocnění rostlin. Seznam patogenů přenosných osivem (An Annotated List of Seed-Borne Pathogens, 1979) uvádí více než 1 200 druhů fytopatogenních organismů přenosných osivem kulturních rostlin.

VÝZNAM PODMÍNEK MNOŽENÍ A DETEORACE SEMEN PRO KVALITU OSIVA

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Doc.Ing.Václav Hosnedl, CSc. ČZU v Praze, Katedra rostlinné výroby Kvalitu osiva je nutné chápat jako komplex biologické a semenářské hodnoty. Laboratorními rozbory vzorku osiva, realizovanými za přesně stanovených standardizovaných podmínek lze získat poměrně dobré informace o některých semenářských hodnotách (čistota osiva, čistota odrůdy, zdravotní stav, HTS, vyrovnanost, laboratorní klíčivost,

BIOTECHNOLOGIE VE ŠLECHTĚNÍ A OCHRANĚ ROSTLIN

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

RNDr. Kamil Schützner Hoechst Schering AgrEvo spol. s r. o., Brno S textem citátů (obr. 1 a 2) se dá plně souhlasit. Není žádným tajemstvím že lidská populace neustále narůstá. Podle dnešních reálných předpovědí lidstvo během příštích 50 let spotřebuje asi dvakrát tolik potravin, než kolik zkonzumovala celá světová populace od doby, co lidé začali před nějakými 10 000 lety cíleně obdělávat půdu.

ODRŮDY PŠENICE A JEČMENE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Prof. Ing. Jiří Petr, DrSc. Ing. Josef Škeřík, CSc. ČZU v Praze, Katedra rostlinné výroby Moderní šlechtění obilnin směřuje k získávání odrůd pro různé užitkové směry. U pšenice k potravinářským účelům s různým stupněm kvality a dnes již odrůdy ke speciální produktům, např. k výrobě sušenek a keksů, dále odrůdy k produkci škrobu, získání bioetanolu.

HYBRIDNÍ ODRŮDY V SEMENÁŘSTVÍ A PRAXI

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Doc. Ing. Josef Habětínek, CSc. ČZU v Praze, Katedra genetiky a šlechtění Hybridní odrůdy, jejich genetická struktura a reprodukce Odrůdu, jíž zákon č.92/1996 Sb. definuje jako soubor jedinců náležející k jediné nejnižší kategorii botanického třídění, definovaný projevem znaků určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišující se od jiných souborů rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků a

STANOVENÍ ODRŮDOVÉ PRAVOSTI DÁVEK OSIVA A MERKANTILU PŠENICE ELEKTROFORÉZOU GLIADINŮ

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Stanovení odrůdové pravosti dávek osiva a merkantilu pšenice elektroforézou gliadinů Prof. Ing. Jiří Černý, CSc. ČZU v Praze, Katedra genetiky a šlechtění Ing. Antonín Šašek, CSc. VÚRV Praha Ruzyně I. Úvod 1.

ZÁKLADY PRÁVNÍ REGULACE ČINNOSTI SEMENÁŘSTVÍ V POLSKU

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Základy právní regulace činnosti semenářství v Polsku Prof. Slawomir PODLASKI SGGW Warszawa, Katedra hodowli rošlin i nasienictwa Činnost “průmyslu osiv a sadby” reguluje v Polsku Zákon o semenářství z 22.9.1995.

REALIZACE ZÁKONA Č. 92/1996 SB. O ODRŮDÁCH, OSIVU A SADBĚ VE ŠLECHTITELSKÉ A SEMENÁŘSKÉ PRAXI

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. Luděk Křehlík Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace Předchůdce tohoto zákona - zákon 61/1964 Sb. o rozvoji rostlinné výroby - stanovoval pravidla pro povolování odrůd a uznávání osiva a sadby na svou dobu velmi dobře.

ZÁKON Č. 92/1996 SB. O ODRŮDÁCH, OSIVU A SADBĚ PĚSTOVANÝCH ROSTLIN

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Postoje ÚKZÚZ k novelizaci tohoto zákona Ing. M. Houba, CSc. ÚKZÚZ v Brně, odbor osiva a sadby Praha 1. POJETÍ ZÁKONA A ÚLOHA ÚKZÚZ V přípravě zákona bylo dodrženo základní zadání - respektování předpisů EU a snaha o konformitu s obdobnými právními dokumenty západoevropských zemí s tím, že byla využita obecně daná možnost prosazení specifik příslušné země.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info