Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

ÚLOHA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ RADY EVROPY A JEJÍ REALIZACE NA PEF ČZU PRAHA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dvořáková Milena

UPLATŇOVÁNÍ MODELOVÝCH PŘÍSTUPŮ V PRAXI ROZHODOVÁNÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Získal Jan

DEVELOPMENT STRATEGIES OF SERVICE ESTABLISHMENT IN A COMMUNE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kozuch Antoni

VÝZNAM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ROZVOJE POTRAVINOVÉHO HOSPODAŘENÍ STÁTU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kapusta Franciszek

RECENT SITUATION IN LITHUANIAN AGRICULTURE AND SOME ASPECTS OF ITS INTEGRATION

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Jeronimas Kraujelis, Vytautas Polinuas

THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND THE DANISH SYSTEM OF GOVERNMENT

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Wulff Helge

PŘÍSTUPY K FORMULOVÁNÍ VARIANT ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Doucha Tomáš

PRINCIPY ADAPTACE V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ AGRÁRNÍHO SEKTORU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hron Jan

Úvodní slovo

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Předkládaný 4. svazek sborníku prací PEF v rámci tématického okruhu „Agrární perspektivy“ obsahuje referáty a příspěvky přednesené a doručené u příležitosti mezinárodní vědecké konference PEF ČZU v Praze konané ve dnech 19. a 20. září 1995 na téma „Agrární souvislosti evropské integrace“.

Bílá kniha:Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy

30. 6. 1995 | Zdroj: Euroskop | Článek Článek

Bílá kniha Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie Obsah Stručné shrnutí Úvod Vnitřní trh a předvstupní fáze Komunitární právo vnitřního trhu Situace v zemích střední a východní Evropy Zvláštní technická pomoc Závěry STRUČNÉ SHRNUTÍ Tato Bílá kniha je součástí předvstupní strategie přidružených zemí střední a východní Evropy, přijaté Evropskou radou v

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info