Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

K NĚKTERÝM POJMŮM A UKAZATELŮM TÝKAJÍCÍ SE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA PŘÍKLADU RAKOUSKA

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

To some concepts and figures an area of agricultural land Ing. Mašterová Jindra, CSc. Adresa autora: Ing. Jindra Mašterová, CSc., Katedra ekonomiky a financí, Studentská 13 370 05 České Budějovice Anotace: Ekonomické aspekty spojené s využíváním přírodních zdrojů se jeví v současné době relativně složitější nežli aspekty technické.

NEPOTRAVINÁŘSKÉ VYUŽITÍ CUKROVÉ ŘEPY ZEJMÉNA K VÝROBĚ BIOETANOLU

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

THE NON-FOOD USE OF SUGAR-BEET ESPECIALLY FOR PRODUCTION OF BIOETHANOL Mach J. Adresa autora: Ing. Jiří Mach, KZE PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze, 165 21, Praha 6 - Suchdol tel: 02/24382313, fax: 02/24382286 Anotace: Využití zemědělské produkce k výrobě bioetanolu a jeho další použití jako příměsi do pohonných hmot je významným příspěvkem státu k politice trvale udržitelného rozvoje a

MOŽNOSTI VYUŽITIA ABSOLÚTNYCH TRÁVNYCH KULTÚR PREŽÚVAVCAMI

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Possibilities of usage of absolute grass crops by ruminants Juraj Lazarčík Adresa autora: Doc. Ing. Juraj Lazarčík, CSc., Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra ekonomiky, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Anotácia: V podmienkach intenzívneho poľnohospodárstva podhorské a horské oblasti Slovenska predstavujú 1 340 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy (46 %).

ASPEKTY SPOTŘEBY POTRAVIN A VÝŽIVOVÁ POLITIKA

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Aspects of food consumption and nutrition policy Ing. Radka Ladýřová Adresa autora: katedra statistiky, PEF, ČZU Praha Anotace: S produkční funkcí zemědělství úzce souvisí výživa, která ovlivňuje zdravotní stav obyvatel až ze 45 %. Zatímco lidé v České republice vydávají v průměru na zabezpečení své výživy 33 % svých příjmů, lidé v zemích EU jen 19 %.

POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA AKO VÝROBNÝ FAKTOR

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

THE UTILIZATION OF AGRICULTURAL LAND AS A FACTOR OF PRODUCTION Doc.Ing.František KUZMA, PhD. Adresa autora: Katedra ekonomiky, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr.A.Hlinku 2, 949 76 Nitra Súhrn: V sledovanom období klesá využitie poľnohospodárskej pôdy.

EVROPA, SVĚT A 21. STOLETÍ

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Europe, world and the 21st century Zbyněk Kuna Adresa autora: Ing.Zbyněk Kuna, PEF, katedra zemědělské ekonomiky, Česká zemědělská univerzita, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Autor si všímá integračních procesů ve světové ekonomice v kontextu s tzv. globálními problémy. Posuzuje perspektivy sjednocené Evropy ve vztahu k Severní Americe a oblasti Dálného východu.

PŮDNÍ REFORMA V ALBÁNII

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Land Reform in Albania Půdní reforma v Albánii Dr. Donika KÖ RÇ INI, Dr. Arben VERÇ UNI Authors' addresses: Department of Farm Management and Agribusiness, Faculty of Agriculture Agricultural University of Tirana Tirana, ALBANIA Tel/Fax: + 355 42 278 04, E-mail: fam@sara-aut.tirana.al Summary: Land reform is the cornerstone of the economic reform in Albania.

APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METOD POPISNÉ STATISTIKY ...

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

aplikační možnosti Metod pOPISNÉ STATISTIKY A StaTISTICKÉ INDUKCE V PEDagogickém výzkumu APPlICATION POSSIBIlITIES OF THE METHOD OF DESCRIPTIVE STATISTICS AND STATISTICAl INDUCTION IN EDUCATIONAl RESEARCH Jan Klíma, Erich Maca Adresa autorů: Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., Ústav financí, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská l, 613 00 Brno Doc. Ing. Erich Maca, CSc.

CHARAKTERISTIKA AGRO-EKONOMICKÉ DYNAMIKY UKRAJINY

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Characters of the Agroeconomic Dynamics of Ukraine charakteristika agro-ekonomické dynamiky ukrajiny Tatiana Kalna-Dubinyuk Address: Faculty of Agricultural Management, National Agricultural University of Ukraine Heroiv Oborony St., 15, 252041, Kyiv-41, Ukraine tel.: (044) 2678564, fax.

PŘÍRODNÍ ZDROJE A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Natural resources and sustainable development Doc.Ing.Vladimír Jeníček,DrSc. Adresa autora: ČZU Praha, ITSZ, Praha 6 - Suchdol 165 21 Anotace : Text uvádí udržitelný rozvoj a přírodní zdroje ve vazbě na populační problém a potravinový problém. Summary : Sustainable development and natural resources in relations to world population problem and food problem.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info