Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

BRAMBORY - 27.5.1998

27. 5. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Velkoobchodní ceny brambor ve Velkotržnici ovocem a zeleninou v Praze Lipencích (26.5.1998) Brambory Cena za kg, ks, sv. + 5 % DPH MOC v OD a stánkovém z domácí produkce z dovozu prodeji v Praze minim. maxim. minim. maxim. 25.5.

Evropská integrace Ovocnářství-Vinohradnictví 10/1998

27. 5. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

EVROPSKÁ INTEGRACE OVOCNÁRSTVÍ-VINOHRADNICTVÍ-ZELINÁRSTVÍ-BRAMBORÁRSTVÍ OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VCELARSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ KORENINOVÉ A LÉCIVÉ ROSTLINY CERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINARSTVÍ Rocník : 2 Císlo : 10 27. 5. 1998 STAV PRÍPRAV ZEMEDELSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY PRED JEDNÁNÍM O VSTUPU DO EU Ing.

FAO: v Evropě znehodnoceno 220 miliónů hektarů zemědělské půdy

26. 5. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

FAO: v Evrope znehodnoceno 220 miliónu hektaru zemedelské pudy TALLINN 26.kvetna (CTK) - Každý rok jsou v Evrope milióny hektaru zemedelské pudy poškozovány erozemi a znehodnocováním. V estonském Tallinnu na to dnes poukázali delegáti 21.konference evropské Organizace Spojených národu pro výživu a zemedelství (FAO).

OLEJNINY - 26.5.98

26. 5. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

EXPANZE CEN SEMEN a OLEJU - znacný pokles cen moucek a pokrutin z olejnin. Vysoké ceny olejnin a výrobku z nich jsou datovány od sklizne 1994, tj. od hospodárského roku 1994/95 (tab.1 s poznámkami). Trvale rostou ceny oleju, které táhnou vzhuru i ceny semen slunecnice a repky, zcásti i soji.

OBILOVINY - 26.5.1998

26. 5. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

K aktuálním cenám obilnin na PBB ve 20.týdnu Po období dlouhodobého poklesu cen všech obilních druhu, nejvíce krmných obilovin, zvlášte kukurice a jejich krátkodobé stabilizace dochází na PBB k zastavení propadu a naopak mírnému cenovému nárustu.

Masokombinát Martinov dá loňský čtyřmiliónový zisk do rezerv

25. 5. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Masokombinát Martinov dá lonský ctyrmiliónový zisk do rezerv OSTRAVA 25.kvetna (CTK) - Potravinárská a.s.Masokombinát Martinov (MM) nebude ani letos vyplácet dividendy a tantiémy alonský cistý zisk 4,169 miliónu korun použije do rezervního fondu. Rozhodla o tom dnešní rádná valná hromada spolecnosti, která dále schválila zmeny ve složení orgánu spolecnosti.

Do pěstování lnu šlo vloni asi šest miliónů korun dotací

25. 5. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Do pestování lnu šlo vloni asi šest miliónu korun dotací PRAHA 25.kvetna (CTK) - Pestování lnu bylo vloni v CR dotováno celkovou cástkou 5,985 miliónu korun na výmere 1995 hektaru. Jeden hektar plochy byl dotován cástkou 3000 korun. Vyplývá to z Analýzy realizace dotacní politiky v lonském roce, kterou CTK poskytlo tiskové oddelení ministerstva zemedelství.

Byly vyšlechtěny nové druhy brambor odolné vůči plísni

25. 5. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Byly vyšlechteny nové druhy brambor odolné vuci plísni LIMA 25.kvetna (CTK) - Nové odrudy brambor odolné proti plísni bramborové vyšlechtili vedci v Mezinárodním brtamborovém stredisku v peruánské Lime.

Evropská integrace Ovocnářství-Vinohradnictví 8/1998

25. 5. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

EVROPSKÁ INTEGRACE OVOCNÁRSTVÍ-VINOHRADNICTVÍ-ZELINÁRSTVÍ- BRAMBORÁRSTVÍ OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VCELARSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ KORENINOVÉ A LÉCIVÉ ROSTLINY CERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINARSTVÍ Rocník : 2 Císlo : 8 25. 5. 1998 AGENDA 2000 : LEGISLATIVNÍ NÁVRHY Brusel, 18. brezna 1998 Ve svém sdelení Agenda 2000 ze 16.

Evropská integrace Ovocnářství-Vinohradnictví 9/1998

25. 5. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

EVROPSKÁ INTEGRACE OVOCNÁRSTVÍ-VINOHRADNICTVÍ-ZELINÁRSTVÍ- BRAMBORÁRSTVÍ OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VCELARSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ KORENINOVÉ A LÉCIVÉ ROSTLINY CERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINARSTVÍ Rocník : 2 Císlo : 9 25. 5.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info