Venkov

 • Zobrazit podle
 • Regionu

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 1997 - 4. část

12. 3. 1999 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

4.4 Zahranicní obchod se zemedelskými a potravinárskými produkty 4.4.1 Obecná charakteristika základních tendencí v agrárním zahranicním obchodu V roce 1997 se pasivní saldo agrárního zahranicního obchodu (kapitoly 1 až 24 celního sazebníku) snížilo proti roku 1996 o 1 424 mil. Kc, neboli o 6,4 %. Vývoz agrárních komodit vzrostl o 5 941 mil. Kc, tj. o 17,7 % a dovoz byl vyšší o 4 517 mil.

Současné pohledy na standardizaci kvality masa jatečných prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Současný masný průmysl v rostoucí míře vyžaduje standardní, kvalitní surovinu, tj. jatečná prasata o vyrovnaných rozměrech a jakosti masa. Důvodů pro tento požadavek je celá řada. Výkonné automatizované linky jsou dimenzované na určitý rozměr zvířat; jsou-li porážena prasata odlišných rozměrů, vždy nastávají problémy. Úzkými profily jsou zejména vstup do V-dopravníku, pařicí zařízení, výška závěsných drah, nastavení automatických nástrojů, ale i nastavení zvýšených podlah, na kterých pracovníci jatek stojí. Jinde opět nevyrovnaná velikost a kvalita prasat způsobuje problémy při paření. Obtížně se dimenzuje doba a teplota paření u prasat rozdílných rozměrů a rozdílného povrchu těla. Zatímco velká prasata s tmavou srstí se nedopaří, menší bílá prasata se naopak přepaří na lince dimenzované na opačný typ.

Ekonomicky nejzávažnější onemocnění gastrointestinálního traktu výkrmových prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Onemocnění gastrointestinálního traktu společně s onemocněním respiračního aparátu dnes tvoří nejčastější onemocnění prasat, která se významnou měrou podílí na snížení rentability chovu prasat. Mezi ekonomicky nejzávažnější onemocnění gastrointestinálního aparátu prasat ve výkrmu patří dyzentérie prasat a u nás nově diagnostikované onemocnění enteropatie prasat.

Co lze očekávat na přelomu tisíciletí v technologiích chovu prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Přetlak nabídky vepřového masa u nás, v Evropě a v ostatním světě, a s tím spojené potíže producentů a dalších článků vertikály této komodity, zavdávají oprávněné otázky - co bude dále, co lze očekávat ? Při rozumné korekci výroby, ke které nepochybně dojde, dostanou dále "zelenou" zřejmě ti schopní, silní producenti, kteří svoji produkci odehrávají v příznivé ekonomice, na moderních principech. Nové technologie hrají a budou hrát významnou roli ve výrobních nákladech, v prosperitě chovu. S jejich pomocí lze využívat skutečného potenciálu plemen zvířat, využít optimální užitkovosti, udržet jejich dobrý zdravotní stav, uspořit náklady na krmiva a energii, ale také vyhovět přirozeným potřebám zvířat (welfare), omezit vliv chovu na životní prostředí, výrazně snížit potřebu pracovní síly.

Výživářské zásady pro efektivní výkrm prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Cílem našeho textu je připomenou některé problémy se kterými se setkáváme při výkrmu masných typů prasata a nebo při poradenské činnosti v oblasti výkrmu masných typů prasat. V praxi je výživa prasat zabezpečena především výrobou a zkrmováním kompletních směsí (používá je asi 96-98% všech chovatelů prasat). Pro výrobu směsí platí doporučená potřeba živin (ŠIMEČEK, ZEMAN a HEGER, 1993, 1995) a samostatná příloha k vyhlášce MZ ČR č. xxx/xxx "O výrobě a složení krmných směsí". Úmyslně neuvádíme číslo ani rok vydání vyhlášky, protože ta se každým rokem mění a právě v nejbližším období bude vydána nová vyhláška platná pro rok 1999.

Genetické markery pro masnou užitkovost prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Při zamyšlení nad tématem konference "Současné požadavky na úroveň produkčních znaků ve výkrmu prasat", se u většiny z nás vytvoří otázka:"Požadavky můžeme znát, ale jak je dosáhnout, jak je naplnit"? Pomocnou ruku podávají i různé vědní discipliny a na základě nových výzkumných a vývojových poznatků chovatelé upozorňují na jednotlivé schody, které jako součást dlouhého schodiště vedou k dosažení požadované produkce u jatečných prasat. V posledních letech se na mnoha dosud neoznačených schodech objevuje nápis "Genetika". Cílem tohoto příspěvku je upozornění a informace o některých "genetických schodech".

Aktuální otázky v chovu prasat a koncepce agrární politiky v ČR

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Počty prasat se v závěru minulého roku snížily pod 4 miliony kusů. Také stavy prasnic nadále klesaly až na 298 tis. ks, tj. byly cca o 15 tis. ks nižší než ke stejnému období roku 1997. Důvodem zřejmě nejsou jen horší ekonomické vyhlídky chovu prasat, ale i stále se lepšící ukazatele reprodukce prasat (zvýšení počtu odchovaných selat na prasnici za rok 1998 na 17,6 ks).

Schodek agroobchodu prudce vzrostl

10. 3. 1999 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo 10.3.1999 Schodek agroobchodu prudce vzrostl Schodek agrárního obchodu CR se letos v lednu mezirocne zvýšil o 824 miliónu korun, a to z 1,28 miliardy na 2,10 miliardy korun. To predstavuje mezirocní nárust schodku o více než 64 %. Vyplývá to z údaju zverejnených Ministerstvem zemedelství. Celkový agrární vývoz za leden cinil asi 2,26 mld. Kc, zatímco dovoz byl 4,36 mld. Kc.

Hrozí likvidace českých chovů prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo 10.3.1999 Hrozí likvidace ceských chovu prasat Rozsáhlá likvidace chovu prasat v Ceské republice hrozí podle prezidenta Agrární komory CR (AK) Václava Hlavácka, pokud stát nevstoupí aktivneji do hry a nestáhne soucasný prebytek veprového masa z tuzemského trhu. "Nejde pritom zdaleka jenom o veprové maso. Situace témer u všech komodit produkovaných v resortu zemedelství se stává kritickou.

Pro nízké ceny vepřového masa není podle Fencla žádný důvod

10. 3. 1999 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Pro nízké ceny veprového masa není podle Fencla žádný duvod PRAHA 10.brezna (CTK) - Pro soucasné nízké nákupní ceny veprového masa na tuzemském trhu není žádný racionální duvod, nebot dovozy veprového masa do CR jsou minimální. Na dnešní tiskové konferenci to rekl ministr zemedelství Jan Fencl.

Odkazy

Přidat odkaz
 • EVYNA - Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
  EFEKTIVNÍ NÁVRAT EKONOMICKY VZDĚLANÝCH ŽEN NA TRH PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 2015 -Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
 • eLovci.cz
  Portál eLovci.cz je zaměřen na individuální inzerci a prezentaci firem v oblasti myslivosti z České republiky a Slovenska.
 • Turistika
  Internetové centrum cestovního ruchu. Jeden z nejrozsáhlejších internetových projektů zaměřených na problematiku turistiky, cestování a aktivního trávení volného času přináší svým návštěvníkům informace a zajímavosti již déle než 5 let Rozsáhlá inovace, kterou server prochází, je zaměřená na lepší propojení databází, snazší orientaci v systému a na podporu nových služeb, které budou postupně zaváděny. Na následujících stránkách jsou podrobně popsány jednotlivé sekce se všemi možnostmi a funkcemi, které projekt Turistika.cz nabízí.
 • Rybareni.com
  Portál věnovaný převážně sportovnímu rybaření - Denně aktualizované informace nejen" pro rybáře.
 • Architektura zahrady
  Firma nabízející zpracování návrhu zahrady u Vašeho rodinného domu a následné zajištění realizace těchto úprav. Na stránkách dále naleznete články s danou problematikou.
 • Kozí farma v Zásadě u Kadaně
  Od roku 1999 držíme prestižní certifikát „Ekologicky hospodařící zemědělec“ a námi produkované kozí mléko obdrželo opakovaně certifikát „Produkt ekologického zemědělství / Bioprodukt“.
 • Zivotnistyl.cz
  Internetový portál o bydlení, zahradě, stavbě, hobby a životním stylu. Denně nové články, tipy, zajímavosti.
 • Česká vědecká společnost pro mykologii
  Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM) (dále Společnost) je dobrovolná výběrová organizace, která byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info