Další novinky

ZELENINA prosinec 1998 - zpráva MZe ČR 2. část (zkráceno)

31. 12. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Situační a výhledová zpráva ZELENINA (2. část) prosinec 1998 Vydává Ministerstvo zemědělství České republiky .................................................................................................................................................... Předkládá: Ing. Jan Pellar, ředitel odboru marketingu a komodit Schvaluje a s vydáním souhlasí: Dr. Ing. Dušan Vaněk, 1.

ZELENINA prosinec 1998 - zpráva MZe ČR 1. část (zkráceno)

31. 12. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Situacní a výhledová zpráva ZELENINA (1. cást) prosinec 1998 Vydává Ministerstvo zemedelství Ceské republiky .................................................................................................................................................... Predkládá: Ing. Jan Pellar, reditel odboru marketingu a komodit Schvaluje a s vydáním souhlasí: Dr. Ing. Dušan Vanek, 1.

Komparace s EU a CEFTA: Spotřeba zem.výrobků II.

31. 12. 1998 | Zdroj: VÚZE | Článek Článek

Komparace českého zemědělství s EU a CEFTA Spotřeba vybraných zemědělských výrobků (kg/obyv./rok) II. Czech, Slovak, Hungarian, Polish and Slovenian Agriculture in Comparison with EU Countries edited by Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (Budapest 1998) Zpracoval: Ing.

Komparace s EU a CEFTA: Spotřeba zem.výrobků I.

31. 12. 1998 | Zdroj: VÚZE | Článek Článek

Komparace českého zemědělství s EU a CEFTA Spotřeba vybraných zemědělských výrobků (kg/obyv./rok) I. Czech, Slovak, Hungarian, Polish and Slovenian Agriculture in Comparison with EU Countries edited by Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (Budapest 1998) Zpracoval: Ing.

Komparace s EU a CEFTA: Stavy skotu a prasat

31. 12. 1998 | Zdroj: VÚZE | Článek Článek

Komparace českého zemědělství s EU a CEFTA Stavy skotu a prasat Stavy skotu celkem (prosinec 1997) Stavy prasat celkem (prosinec) Czech, Slovak, Hungarian, Polish and Slovenian Agriculture in Comparison with EU Countries edited by Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (Budapest 1998) Zpracoval: Ing.

Komparace s EU a CEFTA: Hektarové výnosy hlavních plodin

31. 12. 1998 | Zdroj: VÚZE | Článek Článek

Komparace českého zemědělství s EU a CEFTA Hektarové výnosy hlavních plodin Hektarový výnos pšenice Hektarový výnos žita Hektarový výnos ječmene Hektarový výnos ovsa Hektarový výnos hrachu Hektarový výnos řepky Hektarový výnos cukrovky (v hodnotě bílého cukru) Pozn.

Ceny jatečných prasat a vepřového masa v ČR v Kč/kg 31.12.1998

31. 12. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Ceny jatecných prasat a veprového masa v CR v Kc/kg 31.12.1998 CSÚ Mesíc. MZE CR 51.t. 50.t. 51.t. ceny denní 1998 1998 1997 11/98 ceny 31.12.98 prasata I 26,42 25,10 37,18 28,66 30,74 Veprový bok 50,03 50,50 63,60 - 48,16 Vep.kýta bk 106,24 107,69 120,75 - 104,22 Vep.pecene 92,88 93,54 105,58 - 91,17 Vep.

V 53.týdnu vzrostly především ceny vepřového masa

31. 12. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

V 53.týdnu vzrostly predevším ceny veprového masa PRAHA 31.prosince (CTK) - Ceny predevším veprového masa v 53.týdnu vzrostly, a to predevším u položek veprová pecene s kostí, veprové krkovice a veprová kýta bez kosti. Další nárust cen nastal predevším u ostatních druhu potravinárských výrobku, zaznamenal pri svém pravidelném šetrení Ceský statistický úrad.

BRAMBORY prosinec 1998 - zpráva MZe ČR 2. část (zkráceno)

31. 12. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Situacní a výhledová zpráva BRAMBORY (2. cást) prosinec 1998 Vydává Ministerstvo zemedelství Ceské republiky Odbor marketingu a komodit MZe CR ____________________________________________________________________ Odpovedný odborný redaktor Ing. Petr Hrdý MZe CR Ing.

BRAMBORY prosinec 1998 - zpráva MZe ČR 1. část (zkráceno)

31. 12. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

SituaRnÝ a vrhledovß zprßva BRAMBORY (1. Rßst) prosinec 1998 Vydßvß Ministerstvo zemýdýlstvÝ +eskÚ republiky Odbor marketingu a komodit MZe +R ____________________________________________________________________ Odpovýdnr odbornr redaktor Ing. Petr Hrdr MZe +R Ing. Jan Adamec MZe +R eeditel odboru: Ing. Jan Pellar MZe +R Zdroje informacÝ, zpracovatelÚ podklad¨: +eskr statistickr ?

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info