Další novinky

VET/407/94 : výskyt moru skotu v Turecku

28. 6. 1994 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/407/94 dr. Veleba/768 28.6. 1994 SPEŠNÁ INFORMACE výskytu moru skotu v Turecku. Podle tiskových zdroju O.I.E. došlo k výskytu moru skotu v Turecku, v provincii Ardahan, ve východní cásti zeme. Zdrojem infekce byl nelegální dovoz vnímavých zvírat.

VET/408/94:výskyt moru skotu v Iráku

28. 6. 1994 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/408/94 dr.Veleba/768 28.6. 1994 SPEŠNÁ INFORMACE o výskytu moru skotu v Iránu Podle informací Mezinárodního úradu pro nákazy v Paríži došlo k výskytu moru skotu v Iránu ve 2 ohniscích ve strední a západní cásti zeme u 1278 skotu, z nichž 158 ks uhynulo.

VET/402/94: výskyt moru prasat v Jugoslávii

24. 6. 1994 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/402/94 dr.Veleba/768 24.6. 1994 SPEŠNÁ INFORMACE o výskytu moru prasat v Jugoslávii Podle informací Mezinárodního úradu pro nákazy v Paríži bylo v Srbsku zjišteno 6 ohnisek moru prasat v oblasti Centrálního a Jižního Banátu.

Vet/186/94: výskyt slintavky a kulhavky v Izraeli

10. 3. 1994 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne Vet/186/94 dr Veleba/768 10.3.1994 SPEŠNÁ INFORMACE o výskytu slintavky a kulhavky v Izraeli Podle informací Mezinárodnímu úradu pro nákazy v Paríži bylo dne 2.3. 1994 zjišteno ohnisko slintavky a kulhavky typu 0 v chovu, kde bylo ustájeno 500 ovcí.

Vet/68/94: výskyt k.m.p. v Bulharsku

25. 1. 1994 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne Vet/68/94 dr Veleba/768 25.1. 1994 SPEŠNÁ INFORMACE o výskytu klasického moru prasat v Bulharsku Podle sdelení Mezinárodního úradu pro nákazy v Paríži bylo dne 3.1. 1994 v Bulharsku v okrese Montana diagnostikováno jedno ohnisko klasického moru v žíru prasat v malochovu s poctem 41 kusu.

MODERNÍ METODY ANALÝZY A TVORBY INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

V. Merunka

ADAPTIVNÍ POSTUPY KRÁTKODOBÉHO EKONOMICKÉHO PROGNÓZOVÁNÍ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

B. Kába, L. Svatošová

NOVÉ PŘÍSTUPY VE TVORBĚ A VYUŽÍVÁNÍ BÁZÍ DAT

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Z. Havlíček

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH RIZIKA A NEURČITOSTI

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

J. Erbes

REFORMA STÁTNÍ SPRÁVY V ZEMĚDĚLSTVÍ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Křivohlavý M.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info