Další novinky

Seliko prodalo své podíly v cukrovarech Kojetín a Vrbátky

6. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

OLOMOUC 6.ríjna (CTK) - Konzervárenská a lihovarnická spolecnost Seliko, kterou nedávno spolecne s Milem ovládlo seskupení Olpran Group a Emgrup, prodala své akciové podíly ve stredomoravských cukrovarech Kojetín a Vrbátky. Akcie získal Cukrovar Nemcice, který je vlajkovým dceriným podnikem nadnárodní cukrovarnické spolecnosti Eastern Sugar B.V v tuzemsku.

SFTR vrátí Správě státních hmotných rezerv pšenici včas

6. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PRAHA 6.ríjna (CTK) - Státní fond tržní regulace v zemedelství (SFTR) vrátí Správe státních hmotných rezerv (SSHR) 150.000 tun potravinárské pšenice, kterou mu loni na jare SSHR poskytla jako zápujcku, do konce listopadu, což je poslední stanovený termín. CTK to dnes rekl zástupce reditele SFTR Jan Hock.

Východ Německa letos hodlá prodávat pšenici do východní Evropy

6. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

BERLÍN 6.ríjna (CTK) - Producenti pšenice z východní cásti Nemecka ocekávají poptávku po obilí ve strední a východní Evrope, prestože oficiální zprávy z regionu uvádejí, že oblast bude sobestacná. Uvedl to dnes nemecký úrad pro zemedelské ceny ZMP ve své pravidelné týdenní zpráve.

ÚOHS: Tři podněty od Českého svazu malých nezávislých pivovarů

6. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

BRNO 6.ríjna (CTK) - Tri podnety k zahájení šetrení obdržel nyní Úrad pro ochranu hospodárské souteže od Ceského svazu malých nezávislých pivovaru (CSMNP), zastoupeného prezidentem Stanislavem Bernardem. CTK to dnes sdelil mluvcí úradu Ivo Skoumal. Uvedl, že konkrétní výsledky mají být známy do dvou mesícu.

Zpracovatelé masa pro zvýšení státních dotací zemědělcům

6. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

ÚSTÍ NAD LABEM 6.ríjna (CTK) - Správným krokem vlády, který pomuže stabilizovat výrobu potravin v Ceské republice, je podle Jirího Puršla, generálního reditele spolecnosti Procházka, rozhodnutí o zvýšení státních dotací pro zemedelce. Puršl to dnes uvedl pro CTK.

Zákazníci se do masny asi nepohrnou

4. 10. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 4.10.1997 Zákazníci se do masny asi nepohrnou Strakonice - Soucasný vývoj na zemedelském trhu nasvedcuje tomu, že pred Vánocemi bude masa v obchodech dostatek, ale za ceny, které zákazník nebude ochoten zaplatit. "Cena živého veprového masa stoupá každý týden o 1 až 2 koruny. Než se vyrovná nabídka s poptávkou, budou ceny masa tak vysoké, že je lidé nebudou kupovat.

Stát chce nakoupit na burze přes 20 tisíc tun pšenice

4. 10. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 4.10.1997 Stát chce nakoupit na burze pres 20 tisíc tun pšenice Praha - Rada Státního fondu tržní regulace (SFTR) na svém vcerejším zasedání schválila, aby fond nakoupil na základe skonceného výberového rízení 110 051 tun potravinárské pšenice a vrátil ji Správe státních hmotných rezerv. Zbývajících 20 795 tun potravinárské pšenice predpokládá SFTR nakoupit na Plodinové burze Brno.

Stát přispěje zemědělcům k příjmům

3. 10. 1997 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo - 3.10.1997 Stát prispeje zemedelcum k príjmum V roce 1998 stát poprvé prispeje dotacemi k príjmum zemedelcu. Prostredky vyclenené na tento úcel dosáhnou 4,4 miliardy korun. Novinárum to ve ctvrtek rekl ministr zemedelství Josef Lux. Podle Luxe má jít o alternativu tzv. zelené nafty.

Úroda jablek bude letos vyšší než loni, pěstitelé očekávají prob

3. 10. 1997 | Zdroj: Práce | Článek Článek

Práce - 3.10.1997 Úroda jablek bude letos vyšší než loni, pestitelé ocekávají problémy s prodejem Ve vetšine intenzívních jablonových sadu na strední a jižní Morave mají pestitelé sklizenu už polovinu úrody, která je v prumeru zhruba o deset procent vyšší než v lonském roce.

Dovoz jablek má být omezen

3. 10. 1997 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

HN - 3.10.1997 Dovoz jablek má být omezen Praha (jaf) - Ministerstvo zemedelství (MZe) informovalo zástupce Evropské unie, kterí jednali v rámci spolecného zemedelského výboru v Praze, že predloží ceské vláde návrh na zavedení dovozní kvóty na jablka pro príští rok. Kvóta by mela být na 15 až 20 tisíc tun. Sdelil to vcera ministr zemedelství Josef Lux.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info