Další novinky

NOVÁ KONCEPCE STUDIA SPOLEČENSKÝCH VĚD NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V. Vaníček

NĚKOLIK POSTŘEHŮ TÝKAJÍCÍCH SE OSOBNOSTI VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDENTA

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

H. Pavlíčková

PŘÍNOS KATEDRY PEDAGOGIKY PRO STUDENTY VŠZ V PRAZE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Z. Miškovský, M. Slavík, D. Saláková

PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA REKVALIFIKACE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

D. Dlouhá

VÝUKA HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ NA ČVUT - FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

M. Černá, J. Kerbr, A. Dragomirecký

UTVÁŘENÍ HODNOTOVÉ ORIENTACE POSLUCHAČŮ VŠZ V BRNĚ (A PODÍL HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ NA JEJICH VÝVOJI)

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

A. Burian

ANALÝZA PRACOVNÍCH REŽIMŮ VE STÁJI S VYUŽITÍM POČÍTAČE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

D. Vaněček, E. Vaněčková

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ.

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Žídková Dana

NĚKTERÉ MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ NABÍDKOVĚ POPTÁVKOVÝCH VZTAHŮ ZEMĚDĚLSKO POTRAVINÁŘSKÉHO TRHU

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tvrdoň Jiří

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA BAVORSKA

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rosochatecká Eva

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info