Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Patnáct let chráněné krajinné oblasti Český les

27. 7. 2020 | Zdroj: AOPK ČR | Článek Článek

Les kmeny listnáče protisvětlo

Chráněná krajinná oblast Český les je po Brdech druhou nejmladší CHKO v České republice. Vznikla přesně před patnácti lety, 1. srpna roku 2005. Péči o přírodu tohoto jedinečného území zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Český les.

Ve východních Čechách si vody cení

27. 7. 2020 | Zdroj: Ministerstvo životního prostředí | Článek Článek

Rybník 1

Předseda vlády Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec dnes navštívili Pardubický a Královéhradecký kraj, konkrétně dokončené nebo aktuálně realizované projekty podpořené z národních či evropských zdrojů, zaměřené na zadržování a čištění vody.

Jak zvládnout sucho i povodně? Ministerstvo zemědělství mění krajinu, aby zadržela více vody

24. 7. 2020 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Ministerstvo zemědělství - logo

Česká krajina se viditelně mění, mizí z ní velké lány, přibývají stromořadí, meze, stovky nových rybníků i tůní a mokřadů. Ministerstvo zemědělství (MZe) změnilo řadu pravidel, kterými se musí zemědělci při hospodaření řídit, masivně investuje do budování a obnovy rybníků nebo pozemkových úprav.

Social Watch: Česko se neblíží k udržitelnému rozvoji

23. 7. 2020 | Zdroj: Ekolist.cz | Odkaz Odkaz

Česká republika se neblíží k udržitelnému rozvoji, pokroky jsou viditelné pouze v dílčích oblastech. Ve zprávě Social Watch 2020, jež hodnotí dodržování Cílů udržitelného rozvoje OSN, to uvedl za Asociace ekologických organizací Zelený kruh.

ÚKZÚZ zahájil zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci

22. 7. 2020 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Jablka

ÚKZÚZ v letošním roce zahájil ověřování účinnosti přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, které lze použít v ekologické a integrované produkci révy vinné, ovoce a zelenin. Pěstitelé tak budou mít díky novému systému do budoucna více nezávislých informací o nízkorizikových přípravcích vhodných pro zmíněné způsoby pěstování.

Aleš Erber: Jsme na počátku největší přestavby krajiny za 300 let

22. 7. 2020 | Zdroj: ASZ | Článek Článek

Dále říká: „Ukazuje se, že veřejnost velmi dynamicky usiluje o změnu společenské objednávky na využívání lesa a zemědělské krajiny. Považuje za důležité podporovat tvorbu pestré krajiny, aby plnila i jiné funkce než produkci surovin a potravin. Zná ale správnou podobu krajiny?

Zájem o dotace na zelené střechy je v Brně velký

22. 7. 2020 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Papírový chechtáky

Zájem o dotace na zelené střechy je v Brně velký. Město letos i kvůli koronaviru prodloužilo možnost podávat žádosti o příspěvek, zatím nestanovilo závazný termín do kdy lze o dotace žádat. Peníze lze použít na vytvoření zelené střechy na rodinných a bytových domech.

Vědci zkoumají přítomnost těžkých kovů v houbách na Olomoucku

21. 7. 2020 | Zdroj: Ekolist.cz | Odkaz Odkaz

Houba kozák

Na jedlé houby se zaměřili vědci v olomouckých arcibiskupských lesích v Jeseníkách. Ve vytipovaných lokalitách mají v plánu udělat odběry z 500 hub a vzorků půdy. Cílem dvouleté studie je zjistit vliv lesních porostů na přítomnost kovů v půdě a jedlých houbách.

Zemědělské a komunální plasty už nemusí do spaloven

17. 7. 2020 | Zdroj: w4t.cz | Odkaz Odkaz

Odpad

Ačkoliv v sousedním Německu, Polsku nebo severských zemích je recyklace zemědělských a komunálních plastů (neboli fólií) rutinou, v Česku tento materiál stále v drtivé většině případů končí na skládkách nebo ve spalovnách. Jedná se přitom o tisíce tun odpadu, který je možné recyklovat a dále využít.

Počet domácností v České republice napojených na veřejný vodovod v roce 2019 vzrostl

16. 7. 2020 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Voda sklenice džbán

Loni opět stoupl počet obyvatel napojených na veřejný vodovod. Vyplývá to z výsledků celostátního monitoringu pitné vody. Mírně vzrostla spotřeba vody v domácnostech a pokračoval trend snižování ztrát pitné vody ve vodovodní síti.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info