Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Na kolech o lese a zvěři

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

NA KOLECH O LESE A ZVERI Ríká se, že myslivci a lesníci príliš málo seznamují verejnost se svou prací. To neplatí o Zemském mysliveckém svazu a Zemské správe lesu v Porýní - Falci, které spolecne postavili ctyri pojízdné "Školy poznatku o lese a zveri". V Nemecku jde o jedinecný príklad spolupráce myslivcu s lesníky. "Škola poznatku ...

Obavy z přílišného poklesu stavů jelení zvěře

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

OBAVY Z PRÍLIŠNÉHO POKLESU STAVU JELENÍ ZVERE Významný nemecký myslivecký odborník U. Wotschikowski projevuje obavy o budoucnost jelení zvere, jejíž stavy od poloviny 90. let prudce klesají, ale škody zverí se nezmenšují. Rozdílné jsou predstavy o cílovém pocetním stavu jelení zvere: stát požaduje 5 až 10 kusu na 1000 ha, myslivci 15 až 20 kusu na stejné ploše.

Výstava trofejí chomutovského okresu

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Ve dnech 22. - 28. 5. t. r. proběhla v překrásném prostředí zámku Červený Hrádek u Jirkova výstava trofejí zvěře ulovené v uplynulém loveckém období v okrese Chomutov. Výstavu uspořádal referát životního prostředí Okresního úřadu v Chomutově ve spolupráci s místním spolkem ČMMJ a Lesy města Jirkova. Celková výměra honební plochy v okrese Chomutov činí téměř 74 tisíc ha.

26. ročník soutěže "O zlatou srnčí trofej"

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

26. ROCNÍK SOUTEŽE "O ZLATOU SRNCÍ TROFEJ" Ve dnech 17. - 20. kvetna 2000 se konal 26. rocník okresního kola myslivecké souteže pro deti a mládež z brnenského regionu "O zlatou srncí trofej". Krome domácích soutežících se již po páté souteže zúcastnilo 6 detí z mysliveckých kroužku pri mestské organizaci Slovenského polovníckeho zvazu (SPZ) Bratislava pod vedením paní Sidónie Urbanové, Jano

Půl tuctu "nej" Vladimíra Paulišty

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

PUL TUCTU "NEJ" VLADIMÍRA PAULIŠTY Sjednat si schuzku se známým loveckým pruvodcem a autorem mnoha knih s touto tématikou - Vladimírem Paulištou - bylo pomerne jednoduché. Ve svých 78 letech je totiž velice cilý a casto vystupuje na ruzných besedách, na kterých návštevníkum vypráví o svých bohatých zážitcích a zkušenostech.

Babesiosa - nová choroba psů

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Psi, kteří doprovázeli své pány koncem zimy a začátkem jara nebo v listopadu a prosinci v rámci lovecké turistiky do Maďarska nebo do Francie, mohou být napadeni klíštětem (pijákem) Dermacentor reticulatus, které je přenašečem nebezpečné choroby psů, zvané babesiosa.

Rok v bažantnici

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Každý z nás se zcela jistě zúčastnil coby střelec či honec alespoň jednoho honu v bažantnici. Stačí zavzpomínat. Stmívá se, slavnostní ohně osvětlují výřad a trubači důstojně zakončují lovecký den. Napadlo vás však při této příležitosti, co vše je nutné k tomu, aby lovci mohli takto stát nad ulovenými bažanty a při poslední leči znovu a znovu probírat své zážitky?

Současnost a perspektiva oborních chovů zvěře

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

SOUCASNOST A PERSPEKTIVA OBORNÍCH CHOVU ZVERE NA PRAHU TRETÍHO TISÍCILETÍ Konference se konala 2. cervna rovnež v Letohrádku Hvezda a pozvání k úcasti prijalo okolo 170 tuzemských i zahranicních zájemcu. Hlavní náplní byla prezentace 27 odborných referátu venovaných nejruznejším aspektum z oblasti obornictví. Odborným garantem jednání byl Prof. Ing. J. Hromas, CSc.

Dozvuky výstavy Natura Viva 2000

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Mezi doprovodné akce Mezinárodní výstavy myslivosti a rybářství NATURA VIVA 2000 v Lysé nad Labem pořadatelé zařadili mezinárodní konferenci na téma "Současnost a perspektiva oborních chovů zvěře na prahu třetího tisíciletí" a sympozium "Vliv Františka Antonína hraběte Sporcka na českou a evropskou myslivost". Podívejme se podrobněji na zaměření těchto dvou zajímavých akcí.

Poľovníctvo a príroda Nitra 2000

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

POLOVNÍCTVO A PRÍRODA NITRA 2000 Obdobná akce jako byla výstava NATURA VIVA 2000 probehla ve dnech 17. - 25. cervna t. r. na Slovensku. V areálu výstavište Agrokomplex v Nitre se konala celostátní myslivecká výstava s mezinárodní úcastí POLOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2000, v rámci které byla vystavena kolekce nejsilnejších trofejí zvere ulovené na Slovensku ponejvíce v letech 1995 - 1999.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info