Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Švýcarská myslivecká statistika

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Švýcaři jsou známí svou precizností, což je proslavilo např. ve výrobě hodinek. O tom, že tato vlastnost všeobecně prostupuje celou švýcarskou společností a zasahuje i do zájmové činnosti obyvatelstva svědčí přehled lovecké statistiky, který by nám mohl sloužit příkladem. Způsob mysliveckého hospodaření ve Švýcarsku byl již v minulosti na stránkách mysliveckého tisku popsán.

Také pro drobnou zvěř oblast chovu

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

V polovině minulého roku se 16 honiteb na jih od Štýrského hradce sdružilo do oblasti chovu o výměře 13 600 ha, aby společně hospodařili s drobnou zvěří. Jejich představitelé potvrzovali, že do 60. let tohoto století byly celkem vyvážené vztahy mezi zemědělstvím a stavy drobné zvěře. Hospodářský rozvoj však způsobil podstatné změny.

Jelení zvěř je lepší než její pověst

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Poslední obsáhlé číslo německého periodika Beiträge zur Jagd- und Wildforschung (Příspěvky k výzkumu myslivosti a zvěře) vydávaného Společností pro výzkum volně žijících zvířat a myslivosti je téměř celé věnováno jelení zvěři. Příspěvek ze Švýcarského národního parku uvádí, že vysoký stav jelení zvěře se nemusí na vegetaci projevovat jen negativně.

K vakcinaci lišek

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Orální vakcinaci lišek plánuje Státní veterinární správa ČR vždy v jarním a podzimním termínu, aby tak byli očkováni rodiče a posléze i liščí potomstvo. Jarní vakcinace proběhla v polovině měsíce dubna ve 45 okresech.

Ochrana lesa a myslivost na počátku milénia

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

OCHRANA LESA A MYSLIVOST NA POČÁTKU NASTUPUJÍCÍHO MILÉNIA Dne 30. března t. r. se na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně uskutečnilo otevřené zasedání Sekce ochrany lesa Národního lesnického komitétu a komise ochrany lesa a myslivosti České akademie zemědělských věd.

Zástřelné za černou zvěř

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Za odstřel každého kusu černé zvěře se bude i v letošním roce každému úspěšnému lovci vyplácet zástřelné ve výši 300 až 500 Kč, a to podle okresu (resp. konkrétní nákazové situace). Za nález uhynulého divočáka se vyplácí 1000 Kč za kus ve všech okresech. Aby bylo možné více motivovat odstřel a upřednostnit lov bachyní, věnovala v loňském roce Česká pojišťovna, a. s., částku jednoho milionu korun.

Marta Kubišová mezi myslivci

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

MARTA KUBIŠOVÁ MEZI MYSLIVCI! Studentský myslivecký spolek posluchačů Lesnické fakulty ČZU v Praze připravil na 2. dubna t. r. další z cyklu odborných mysliveckých přednášek. Organizátoři tentokrát zvolili téma "Myslivost vs. zákon na ochranu zvířat", což samo o sobě nezadává příčinu k údivu.

Navštívili jsme veletrh Jagen und Fischen 2000

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Mnichovský veletrh JAGEN UND FISCHEN 2000 - křižovatka, na které se sešli myslivci, rybáři a sportovní střelci na jedné straně a široká veřejnost na straně druhé, se letos konal ve dnech 5. - 9. 4. Veletrh nenabízel pouze aktuální poznatky a technické novinky, ale zprostředkoval rovněž informace o hospodářském a společensko-kulturním významu myslivosti, rybářství a sportovní střelby.

Přikrmujete spárkatou zvěř vitamíny a minerálními látkami

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

PŘIKRMUJETE SPÁRKATOU ZVĚŘ VITAMÍNY A MINERÁLNÍMI LÁTKAMI? Obdobně jako u většiny druhů hospodářských zvířat lze i u zvěře velmi dobře pomocí krmných či doplňkových směsí optimalizovat její výživu o vitamíny a minerální látky. Nejvíce se tato problematika dotýká intenzivních chovů trofejové spárkaté zvěře (obory).

Vzteklina lišek a její tlumení v ČR

28. 5. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Vzteklina volně žijících zvířat se začala šířit po druhé světové válce a v padesátých létech zasáhla většinu evropských zemí. Významnou úlohu při tom sehrály lišky. Jejich mimořádná vnímavost k nakažení vzteklinou a značné přemnožení zejména v pohraničních lesnatých a hornatých oblastech napomáhalo udržování nákazy a jejímu šíření na nová teritoria.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info