Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Všechny dceřiné společnosti a.s. Povodí vykázaly zisk

19. 6. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Všechny dceřiné společnosti a.s.Povodí vykázaly v loňském roce zisk. Vyplývá to z výsledků porady jediného akcionáře společnosti, kterým je ministerstvo zemědělství (MZe). Porady se zúčastnil ministr zemědělství Jan Fencl a náměstek pro vodní hospodářství Karel Tureček. Oznámil to Hugo Roldán z tiskového oddělení MZe.

Křídlatka - postrach povodí a zanedbaných ploch

16. 6. 2000 | Zdroj: Liberecký den | Článek Článek

Krídlatka - postrach povodí a zanedbaných ploch EUROREGION NISA / Konference o problematice invazních rostlin LIBEREC - Krídlatka (Reynoutria) - euroregionální konference k problematice invazních rostlin je název akce, kterou na 15. a 16.

Řádná VH Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 16.6.2000

16. 6. 2000 | Zdroj: Obchodní věstník | Článek Článek

Obchodní jméno: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Sídlo: Hybešova 16, 657 33 Brno IČO: - Datum a čas konání valné hromady: 16.6.2000 od 10.00 hodin Místo konání valné hromady: jídelna úpravny vody Pisárky, Pisárecká 1, Brno 8. řádná Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 9.6.2000 Zdroj: Obchodní věstník, sekce A, 10.5.2000, s.

Řádná VH Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 16.6.2000

16. 6. 2000 | Zdroj: Obchodní věstník | Článek Článek

Obchodní jméno: Vodohospodárská spolecnost Olomouc, a.s. Sídlo: Tovární 41, 772 11 Olomouc ICO: - Datum a cas konání valné hromady: 16.6.2000 od 13.00 hodin Místo konání valné hromady: v sídle spolecnosti Rádná Rozhodný den k úcasti na valné hromade: 9.6.2000 Zdroj: Obchodní vestník, sekce A, 10.5.2000, s.

Aqua - Trenčín 14.-16.6.2000

16. 6. 2000 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

14. - 16.6.2000 se na Výstavišti v Trenčíně koná mezinárodní výstava vodního hospodářství, ochrany životního prostředí, komunální techniky a rozvoje měst a obcí Aqua. Pořadatel: Výstavisko TMM, a.s., Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín, Slovenská republika. Informace na tel. 00421/831/43 56 00, e-mail: tmm@tmm.sk, www.tmk.sk.

Příprava na vstup v oblasti ekologie bude drahá

15. 6. 2000 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

Připravenost ČR na vstup do EU v oblasti ochrany životního prostředí si kromě přijetí komunitárního práva a jeho důsledného vymáhání v praxi vyžádá také určitou sumu přímých finančních nákladů. Podle bývalého náměstka ministra životního prostředí Vladislava Bízka lze odhadnout, že například zlepšení čištění komunálních a odpadních vod tak, aby vyhovovalo daným předpisům, bude stát 60 miliard

Řádná VH Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč,a.s.15.6.2000

15. 6. 2000 | Zdroj: Obchodní věstník | Článek Článek

Obchodní jméno: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč,a.s. Sídlo: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora IČO: 46356967 Datum a čas konání valné hromady: 15.6.2000 od 10.00 hodin Místo konání valné hromady: restaurace LOREC, Lorecká 57, 284 01 Kutná Horax Řádná Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 9.6.2000 Zdroj: Obchodní věstník, sekce A, 19.4.2000, s.

Řádná VH VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, a.s. 14.6.2000

14. 6. 2000 | Zdroj: Obchodní věstník | Článek Článek

Obchodní jméno: VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, a.s. Sídlo: Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž IČO: - Datum a čas konání valné hromady: 14.6.2000 od 9.00 hodin Místo konání valné hromady: zasedací místnost Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž Řádná Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 9.6.2000 Zdroj: Obchodní věstník, sekce A, 10.5.2000, s.

Řádná VH Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 14.6.2000

14. 6. 2000 | Zdroj: Obchodní věstník | Článek Článek

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. Sídlo: Krapkova 26, Prostějov IČO: 49451723 Datum a čas konání valné hromady: 14.6.2000 od 9.00 hodin Místo konání valné hromady: Kulturní a společenské centrum, Komenského ul. 6, Prostějov Řádná Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 7.6.2000 Zdroj: Obchodní věstník, sekce A, 10.5.2000, s.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

14. 6. 2000 | Zdroj: SRS ČR | Článek Článek

Příloha č. 3 k vyhlášce MZe č. 83/1997 Sb. ve znění vyhlášky MZe č. 206/1999 Sb. Zásilky s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které podléhají podle § 8 odst. 1 zákona při dovozu, popřípadě průvozu, rostlinolékařské kontrole, a které musejí být podle § 8 odst. 2 zákona opatřeny rostlinnolékařským osvědčením 1.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info