Lesnictví

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Lesy SR hospodařily vloni se ziskem tří miliónů Sk

5. 2. 2001 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Lesy SR hospodarily vloni se ziskem trí miliónu Sk Úcetní zisk tri milióny slovenských korun zaznamenal v uplynulém roce slovenský státní podnik Lesy SR (LSR). Podle ekonomického reditele podniku Jána Nováka tržby za vlastní výrobu a služby cinily v daném období 4,8 miliardy Sk. Z uvedeného císla tvorily 88 procent tržby za drevní hmotu, deset procent pak tržby z drevarské výroby.

Brazílie hodlá vyasfaltovat pralesy

2. 2. 2001 | Zdroj: Silvarium | Článek Článek

Z třetiny přírodní továrny na kyslík - brazilské Amazonie - se má stát průmyslová zóna Buldozery a stavební stroje poháněné investicí 40 miliard dolarů mají do roku 2007 srovnat velkou část amazonských pralesů se zemí, aby zde našlo bydlení a práci 20 milionů Brazilců. Brazilská Amazonie, největší zásobárna kyslíku na Zemi, je ohrožena.

Hospodaření v lesích rozděluje ministry

30. 1. 2001 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

Ministerstva zemědělství a životního prostředí mají diametrálně odlišný názor na hospodaření v lesích. Vyplývá to z návrhu novely pět let starého lesního zákona, který je v připomínkovém řízení ve dvou variantách - resortu ministerstva zemědělství a životního prostředí. Tento spor přitom není nový.

NÁSLEDKY VĚTRNÉ SMRŠTĚ LOTHAR

26. 1. 2001 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Aby se rychleji odstranily škody, které smršť Lothar způsobila v koncem roku ve švýcarských lesích, doporučil švýcarský Spolkový úřad pro životní prostředí, les a krajinu zvýšit odstřel zvěře v postižených oblastech. Větrný polom vytvořil příznivé podmínky pro rozvoj spárkaté zvěře, a tím i pro vzrůst škod jí působených.

ODSTUPŇOVANÉ NÁJEMNÉ

24. 1. 2001 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Současně s intenzifikací zemědělství dochází k rychlému poklesu stavů drobné zvěře a pestrosti druhového zastoupení. Aby zemědělci měli zájem na udržení úměrných stavů zvěře a myslivci větší užitek z honitby, byl v jedné německé honitbě pokusně zaveden systém odstupňovaného nájemného, které bychom mohli označit i jako systém prémií. Základní nájemné dostávají všichni majitelé honebních pozemků.

DISKUSE O JELENÍ ZVĚŘI

24. 1. 2001 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Pracovní skupina zabývající se chovem jelení zvěře v Německu uspořádala 17. - 18. června loňského roku ve Wolfsburgu (Duryňsko) doškolovací kurz, na němž se myslivci, lesníci, biologové a ochránci přírody zabývali současnou situací jelení zvěře. V úvodu byla položena otázka, jak je možné, že jelenu se věnuje menší pozornost než žábě nebo strace.

NEZNALOST NEBO ÚMYSL?

24. 1. 2001 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Pročítám diskusní články, zejména rozhovor ve Světě myslivosti č. 7/2000 s Ing. Olivou, který považuji za nejdůležitější (za generálním ředitelem stojí velká moc LČR). Všichni hovoří, kromě jiného, zejména o rovnováze v přírodě. Také různí “ochránci” a dokonce i orgány ochrany přírody se zaklínají rovnováhou v přírodě.

Když na jeleny domluvy neplatí

24. 1. 2001 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Jsou krásnou, ušlechtilou a vznešenou zvěří, které se říká vysoká, královská. Jeleni jsou ozdobou našich horských lesů, Orlické hory nevyjímaje, patří do nich. Jedná se o významnou kulturní hodnotu, kterou jsme převzali od předchozích generací a máme povinnost ji uchovat našim potomkům. Jelen evropský však má závažnou nectnost, jíž je ohryzávání a loupání kůry.

Svět přichází ročně o 9 miliónů hektarů lesa ročně, varuje FAO

22. 1. 2001 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Svet prichází rocne o 9 miliónu hektaru lesa rocne, varuje FAO Rocne ubývá na celém svete devet miliónu hektaru zalesnené plochy, tvrdí zpráva Stav lesa ve svete v roce 2001, kterou dnes vydala ve svém rímském ústredí Organizace pro výživu a zemedelství OSN (FAO).

Lesy devastují nájezdy bezohledných těžařů

19. 1. 2001 | Zdroj: Mladá fronta Dnes | Článek Článek

Lesy devastují nájezdy bezohledných težaru Nájezdy težarských firem z Moravy a jižních Cech sužují severoceské ochránce životního prostredí. Podnikatelé se drevem skupují hektary lesu a ty se pak snaží obratem vytežit. Obvykle protizákonne. Bez jakéhokoli povolení úradu. "S nezákonným kácením máme velké problémy. V posledním roce pak obzvlášt.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info