Lesnictví

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Tesařík korový, Rhagium inquisitor

29. 6. 2000 | Zdroj: Hobby magazín | Článek Článek

Tesarík korový, Rhagium inquisitor NAŠI TESARÍCI 7/16 Tesarík korový je typickým obyvatelem jehlicnatého, hlavne smrkového lesa od nížin do hor. Brouci, dosahující délky 12-22 mm, se objevují už brzy na jare a vyskytují se po celé léto. Létají vecer, usedají na parezy, poražené kmeny i metrové dríví, príležitostne i na kvety.

Nejvíc peněz bude letos stát výsadba jedlí a úpravy tůní

29. 6. 2000 | Zdroj: Mělnický deník | Článek Článek

OCHRANA PŘÍRODY / Kromě svých vlastních projektů spolupracuje Správa CHKO i se soukromými majiteli pozemků, jimž přispívá na vyčištění bývalých pastvin. Ochrana hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí je hlavním posláním chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko.

Bilance stavu památných stromů

29. 6. 2000 | Zdroj: Tachovský deník | Článek Článek

Již od roku 1985 začaly být v naší republice vyhlašovány památné stromy, tehdy v kategorii chráněných přírodních výtvorů. I v našem okrese jich postupně byla vyhlášena pěkná řádka. Nový zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 stanovil samostatnou ochrannou kategorii památných stromů, do níž dosavadní převedl.

Borovice ,jetřichovická' se dožívala až čtyř set let

29. 6. 2000 | Zdroj: Děčínský deník | Článek Článek

Borovice ,jetrichovická' se dožívala až ctyr set let LESNÍ HOSPODÁRSTVÍ / Na lokalitách u Jetrichovic a Vysoké Lípy je v soucasné dobe vyhlášena genová základna, která slouží k prirozenému zmlazování borovice, a také ke sberu osiva Na Jetrichovicku se zachovaly doposud puvodní druhy borovice lesní. Odborníci ji oznacují jako jetrichovický ekotyp a dríve se jí ríkalo borovice jádrová.

Zemědělská škola v Březnici se změní na víceoborovou

26. 6. 2000 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

Zemědělská škola v Březnici se po prázdninách změní na víceoborovou Nové obory Rostlinolékařství a Dřevařství se na škole pravděpodobně nebudou automaticky otevírat každý rok, ale jen na základě prognózy, jak velká poptávka po jejich absolventech by byla v době ukončení jejich studia.

Rakouská Hovis koupila podíl v rumunské Somes

26. 6. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Rakouská obchodní společnost Hovis GmbH dnes v Bukurešti podepsala kontrakt, na jehož základě získá majoritní podíl v rumunském výrobci lepenky a papíru SomesSA. Balík 69,99 procenta akcií prodává Fond státního majetku (FPS) a Rakušané za něj zaplatí asi 18,8 miliónu dolarů.

Národní park Šumava je stále ohrožen

26. 6. 2000 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

Zachování národního parku Šumava a ochranu hodnot jednoho z klenotů českého přírodního dědictví žádá petice, o jejíž podporu požádali veřejnost naši přední přírodovědci, ekologické organizace a vynikající kulturní osobnosti. Petice, zveřejněná mj.

SILVA REGINA 2000 - opožděné ohlédnutí

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Počátkem dubna, přesněji ve dnech 2. - 6. 4., se na brněnském výstavišti konal 6. ročník mezinárodního lesnického veletrhu SILVA REGINA, tentokrát s dodatkem 2000. O jeho přípravě a programu jsme informovali v březnovém a dubnovém čísle Světa myslivosti. Bohužel se nám nepodařilo včas přinést zprávu o jeho průběhu, a proto se k němu na tomto místě, byť se zpožděním, ještě vracíme.

LČR: Je nutné nastolit rovnováhu mezi zvěří a lesem

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Jako příloha květnového čísla Světa myslivosti byl zveřejněn výtah ze Směrnice k výkonu práva myslivosti v honitbách LČR (dále Směrnice). Protože se jedná o dokument, jehož praktické naplnění může mít zásadní dopad na budoucnost české myslivosti, požádali jsme o rozhovor na toto téma generálního ředitele Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiřího Olivu. J. Ř.

Nejstarší lesnický a myslivecký slovník v Čechách

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

V arcibiskupské tiskárně F. K. Hladkého v Praze byl kolem roku 1760 vytištěn Wald-, Forst- und Jägerey-Lexikon ... (Lesnický a myslivecký slovník naučný), který patří mezi nejstarší lesnicko-myslivecké slovníky. V určení přesného data vydání slovníku panují rozpaky: na titulní stránce knihy je uveden rok 1764, avšak do inventáře univerzitní knihovny byla kniha zapsána už v roce 1760.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info