Lesnictví

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond: poskytne podporu lesnictví i dřevařství

29. 10. 2020 | Zdroj: Silvarium | Odkaz Odkaz

Les kmeny listnáče protisvětlo

Valná hromada Lesnicko-dřevařské komory ČR schválila dne 22. října 2020 vznik Lesnicko-dřevařského fondu. Ten je určen ke zvýšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu a pro podporu domácího využívání dřeva jako ekologické a obnovitelné suroviny.

Krize zdravotního stavu borových porostů

27. 10. 2020 | Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | Článek Článek

Les šiška borovice

Vedle smrku zasaženého kůrovcovou kalamitou se začal v posledních letech prudce zhoršovat zdravotní stav lesů, kde je významnou dřevinou borovice lesní, která patří mezi naše hlavní hospodářské dřeviny. K roku 2019 dosahoval její podíl ve druhové skladbě lesů ČR 16,1 %, což představuje asi 421 tisíc hektarů lesů.

Lesnicko-dřevařský fond: lepší péče o lesy, více inovací, podpora spotřeby českého dříví v tuzemsku

27. 10. 2020 | Zdroj: Lesnicko-dřevařská komora ČR | Článek Článek

Valná hromada Lesnicko-dřevařské komory ČR (Komora) schválila dne 22. října 2020 vznik Lesnicko-dřevařského fondu. Ten je určen ke zvýšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu a pro podporu domácího využívání dřeva jako ekologické a obnovitelné suroviny.

Lesy čekají černou nulu. Po letech začíná podnik s pomocí státu vydělávat

27. 10. 2020 | Zdroj: iDNES.cz | Odkaz Odkaz

Těžba dřeva klady

Kůrovec byl v porovnání s posledními třemi lety letos k tuzemským lesům milosrdný. Vyrojil se maximálně dvakrát a zlikvidoval mnohem méně smrků a borovic než dříve. Lépe na tom bude i hospodaření největšího správce zdejších lesů, společnosti Lesy ČR.

Více lesů a původní přírody významně zpomalí klimatickou změnu, tvrdí vědci

26. 10. 2020 | Zdroj: ČT 24 | Odkaz Odkaz

Les listnáče mladé

Pokud by se podařilo obnovit ztracenou a poškozenou přírodu, mohlo by to z atmosféry odstranit až třetinu nadbytečného oxidu uhličitého. Významný potenciál v tom mají země jihovýchodní a východní Evropy. Spalování fosilních paliv je hlavním zdrojem, kterým se lidskou činností dostává do atmosféry oxid uhličitý.

Další projekt Lesů ČR proti suchu: Bruntálský Kobylí potok zadrží více vody

26. 10. 2020 | Zdroj: Lesy České republiky, s. p. | Článek Článek

Potok v lese

Kobylí potok v Bruntále v Moravskoslezském kraji proměnili vodohospodáři z Lesů ČR během roční revitalizace v meandrující tok. V době sucha zadrží vodu, která dříve z uměle napřímeného koryta rychle odtékala. Vzniklo i 13 tůní, upravily se svahy a na březích rostou desítky nově vysazených stromů a keřů.

Společné „tažení“ za zachování chladnokrevných koní v lesích

25. 10. 2020 | Zdroj: Silvarium | Článek Článek

Kůň hlava

V minulosti byla tažná síla koní celoročně využívána v dopravě, průmyslu, dolech, v zemědělství a ke mnoha dalším činnostem. Vlivem působení řady faktorů dnes vede podnikání kočích k úpadku, a tím k významnému úbytku těchto kvalifikovaných pracovníků.

Konání společných mysliveckých akcí v období hygienických opatření

23. 10. 2020 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Daněk

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti

Hony, naháňky a plesy v kontextu současných hygienických opatření

22. 10. 2020 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Bažant obecný

Poslední týdny byly v souvislosti s pandemickými opatřeními a omezeními poněkud chaotické, když Vláda postupně zpřísňovala implementovaná pravidla a činila tak přitom ne úplně přehledným způsobem pro širokou veřejnost.

Je vůči vysychání odolnější bříza nebo osika?

22. 10. 2020 | Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | Článek Článek

Les

Nejvýraznějším projevem klimatické změny je častější výskyt a větší intenzita různě dlouhých období sucha. Proto je nutné při umělé obnově lesa použít co nejkvalitnější sazenice. Jejich aktuální dobrý fyziologický stav je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro následnou ujímavost a růst po výsadbě.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info