Potravinářství

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Od podzimu čekají mlékárnu v Hradci Králové velké změny

4. 9. 1997 | Zdroj: Práce | Článek Článek

Práce - 4.9.1997 Od podzimu cekají mlékárnu v Hradci Králové velké zmeny Po zmene majoritního vlastníka cekají Mlékárnu Hradec králové, a.s., velké zmeny. Ve druhém pololetí 1996 skupovali její akcie neznámí makléri od diku a takto získaných 44 % akcií koupil Kovopetrol Plzen. Stal se tak majoritním vlastníkem. Policie CR marne šetrila, jakým zpusobem získali makléri jmenný seznam diku.

Evropa chce získat důvěru zákazníka značkovým hovězím, my asi ni

3. 9. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 3.9.1997 Evropa chce získat duveru zákazníka znackovým hovezím, my asi nikoliv - Když nebudeme mít žádný masný skot, zmizí problém s rozlišováním masa? Praha - "Hovezí maso je ješte príliš anonymní a potrebuje z této anonymity vystoupit.

Rozpomene se ještě ministr financí Pilip na těžkosti školství?

1. 9. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 1.9.1997 Rozpomene se ješte ministr financí Ivan Pilip na težkosti školství? - Zemedelci investovali do jediné školní mlékárny v republice, nyní jí hrozí konkurs Kromeríž - Privatizace Školní mlékárny v Kromeríži, v níž se vyucil mnohý ze soucasných techniku i hlavních manažeru mlékáren, se vlece již pres dva roky.

110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ...

1. 9. 1997 | Zdroj: Sbírka zákonů ČR | Článek Článek

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Hesla rejstříku: Vydáno na základě: Předpis mění: 20/1966 Sb., 63/1986 Sb., 87/1987 Sb., 108/1987 Sb., 634/1992 Sb. Předpis ruší: Text předpisu: 110 ZÁKON ze dne 24.

Agenda 2000 - Náročné úkoly rozšíření EU

31. 7. 1997 | Zdroj: Euroskop | Článek Článek

Obsah I. Hodnocení na základě vstupních kritérií II. Základní otázky cesty k rozšíření III. Strategie rozšíření IV. Kypr V. Evropská konference VI. Vztahy s Tureckem VII. Závěrečná doporučení Sdělení Komise za silnější a širší Evropu NÁROČNÉ ÚKOLY ROZŠÍŘENÍ EU Tuto část zprávy Agenda 2000 tvoří syntetický materiál o rozšiřování EU.

VET/195/97:o změně ochr. opatření vůči hemorag. horečce v Jihoaf

24. 3. 1997 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/195/97 dr. Holejšovský/2768 24.3. 1997 SPEŠNÁ INFORMACE o zmene ochranných veterinárních opatrení vuci krymsko - konžské hemoragické horecce v Jihoafrické republice VET 764/96 ze dne 18.12. 1996. Státní veterinární správa Ceské republiky na základe rozhodnutí Komise 97/183/EHS ze dne 25.

OBSAH TANINŮ V ŘEPKOVÉM ŠROTU

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

aniny jsou polymery fenolických sloučenin a řepkový extrahovaný šrot jich obsahuje cca 2-3%. Tanin tvoří rozpustné i nerozpustné komplexy s proteiny, které mohou mít antinutriční efekt. V komplexu s kovy, se chovají stejně a tím se zhoršuje jejich využitelnost vedoucí až k omezení růstu (VOHRA et al., 1966).Vedle toho má všechny negativní vlastnosti shodné s fenolickými sloučeninami včetně inhibice enzymů, které vytvářejí blok v metabolismu trimethylaminu (TMA) - inhibicí TMA oxidázy, který konvertuje TMA na nezapáchající, ve vodě rozpustný TMA-oxid. Toto způsobuje rybinovitý zápach vajec, při krmení nosnic, (obr.1) jejichž vejce mají hnědou skořápku řepkovými šroty (GRIFFITH et al., 1979).

VET/451/96: o výskytu slintavky a kulhavky v JV Evropě

22. 7. 1996 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/451/96 dr. Holejšovský/2768 22.7. 1996 SPEŠNÁ INFORMACE o výskytu slintavky a kulhavky v jihovýchodní Evrope Podle informací Mezinárodního úradu pro nákazy v Paríži byla dne 16.5. 1996 potvrzena slintavka a kulhavka v Albánii /typ A/, dne 27.5. 1996 v evropské cásti Turecka /typ O/, dne 29.

VET/197/96 : o výsktu b.s.e ve Velké Británii a Sev. Irsku

27. 3. 1996 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/197/96 dr. Holejšovský/2768 27.3. 1996 INFORMACE o výskytu bovinní spongiformní encefalopatie /BSE/ ve Velké Británii a Severním Irsku S odvoláním na doporucení Stálého veterinárního výboru Evropské komise, Státní veterinární správa Ceské republiky až do odvolání n e p o v o l u j e dovoz

Význam chovu drůbeže u nás a ve světě

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Chov drůbeže je jedno z nedynamičtěji se rozvíjejících odvětví živočišné výroby ve světě. To může souviset s tím, že není vázán na hospodaření na půdě. Drůbež má také přibližně pětkrát rychlejší reprodukční schopnost než skot, vysoká je i výkrmová schopnost drůbeže. Efektivnější je i přeměna bílkovin krmiva v živočišnou bílkovinu než u skotu a prasat.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info