Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

ZELENINA - 26.11.1997

26. 11. 1997 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

SITUACE NA DOMÁCÍM TRHU Koštáloviny - trvá zvýšená nabídka zelí bílého i cerveného predevším z domácích zdroju. Jeho ceny se drží na nízké úrovni a podle našeho odhadu tomu tak bude i v prosinci. Pomalé zvyšování je možno ocekávat až koncem prosince a v lednu. Podobná situace je u kapusty, kde však ocekáváme zvyšování cen ponekud dríve. Kedlubny jsou na našem trhu pouze z dovozu.

Vláda chce rozprodat půl milionu hektarů půdy

26. 11. 1997 | Zdroj: Právo | Článek Článek

ZM - 26.11.1997 Vláda chce rozprodat pul milionu hektaru pudy - Kupovat pozemky by mohli pouze obcané CR, lesy by bezúplatne získaly obce Z celkové výmery 900 tisíc hektaru zemedelské pudy ve správe Pozemkového fondu by mohlo být prodáno zhruba 500 tisíc hektaru a asi 10 tisíc hektaru odloucených lesu by melo být bezúplatne prevedeno do vlastnictví obcí.

Slováci k nám vyváží své ovoce, ale českým výpěstkům se brání

26. 11. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 26.11.1997 Slováci k nám vyváží své ovoce, ale ceským výpestkum se brání Praha - Prestože hodnota dovozu ovoce ze Slovenska do CR je asi trikrát vyšší než hodnota ceského exportu této komodity na Slovenské, znesnadnuje slovenská strana dovoz ceského ovoce pomocí fytosanitárních opatrení.

Znojemští vinaři vsadili na ohledy k životnímu prostředí

25. 11. 1997 | Zdroj: Slovo | Článek Článek

Slovo - 25.11.1997 Znojemští vinari vsadili na ohledy k životnímu prostredí Jako první vinarský podnik na svete získal Znovín Znojmo, a.s., certifikát podle mezinárodní normy ISO 14 001 na zavedení Environmentálního manažerského systému (EMS). Vlastnictví certifikátu je duležitou podmínkou pro úspech na zahranicních trzích i predpokladem pro vstup Ceské republiky do Evropské unie.

Pěstitelům zeleniny zbohatnutí nehrozí, říká soukromý zemědělec

25. 11. 1997 | Zdroj: Plzeňský deník | Článek Článek

Plzenský deník - 25.11.1997 Pestitelum zeleniny zbohatnutí nehrozí, ríká soukromý zemedelec z Krimic u Plzne Krimice - Tri roky si privydelávají na živobytí zemedelskou výrobou František Janský a Bronek Forejt z Krimic u Plzne. Oba tvrdí, že soukromí zemedelci v dnešních podmínkách nemohou uvažovat o nejakém zbohatnutí, ani když se jim sezona mimorádne vyvede.

OBILOVINY - 24.11.1997

24. 11. 1997 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Situace na vnitrním trhu s obilovinami Oproti predcházejícímu období, kdy se projevoval rozdílný prístup ke stanovení ceny obilí ze strany provovýrobcu reprezentovaných AK CR a nákupních organizací vcetne SFTR, došlo v soucasné dobe již k jejich ustálení.

Posilňovanie cien obilnín

24. 11. 1997 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

slovenské HN - 24.11.1997 Posilnovanie cien obilnín Aj kontrakty obilnín zvýšili ceny pocas piatkového obchodovania Na Chicago Board of Trade, ked trh posilnoval na základe správ o exporte. Pôvodný zámer stlacit ceny pod hranicu 2,7 USD sa nevydarili.

Spekulovat s cenami obilí se letos pěstitelům zřejmě nevyplatí

22. 11. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 22.11.1997 Spekulovat s cenami obilí se letos pestitelum zrejme nevyplatí - Kvuli mouce pecivo nepodraží, ale stále rostou náklady na energii, tvrdí pekari Trh s obilím nyní stagnuje, a kde ješte neprodal, ponese ke své škode skladovací náklady. Ve výhode jsou naopak ti, kterí nespekulovali se zvýšením cen a obilí z letošní sklizne prodali dríve.

Cena vepřů stoupla na maximum

21. 11. 1997 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

HN - 21.11.1997 Cena vepru stoupla na maximum - V americkém obchodování zaznamenaly kontakty na veprové znacný rust a dostaly se vcera díky sílící poptávce na sedmitýdenní cenové maximum. Vepri v americkém obchodování vcera silne posilovali. Rust má na svedomí konflikt mezi nízkými zásobami a stabilní poptávkou. Ceny základních kovu také za aktivního obchodování stoupaly.

DRŮBEŽ - 20.11.1997

20. 11. 1997 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

DRUBEŽ - 20.11.1997 Jatecná kurata Nákupní ceny na trhu jatecných kurat ve tretí dekáde ríjna a pocátkem listopadu stále stagnují, ceny zemedelských výrobcu se stále pohybují v celostátním prumeru kolem hodnoty 27.47 Kc až 27.48 Kc/kg živé hmotnosti. Situace je dle jednotlivých regionu stále obdobná - v Cechách je vetšinou udávána nákupní cena kolem 27.00 Kc/kg živé hmotnosti.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info