Jak je to vlastně s dotacemi do zemědělství?

Zemědělská dotační politika – téma, kterému rozumí asi jen úzká skupina zainteresovaných. Jednoduchý graf níže ukazuje, že v roce 2023 půjde do zemědělství přes 45 miliard korun, což je o 5 miliard více než v roce letošním. Ty budou rozděleny mezi přímé platby, tedy platby na jednotku plochy zemědělské půdy (I. pilíř), investice a environmentální platby (II. pilíř) a národní dotace. Z grafu je jasně patrné, že tolik diskutovaná redistributivní platba, která bude činit 23 % z I. pilíře, je pouze 10 % celého koláče dotací.

Peníze z I. pilíře dostanou všichni zemědělci, kteří mají zemědělské pozemky. Čerpání je poměrně jednoduché a využití je především na provozní náklady podniků. Redistributivní platba znamená, že se nejdříve 23 % celého I. pilíře rozdělí mezi ÚPLNĚ VŠECHNY podniky, a to tak, že se jim dá poměrná část na jejich výměry až do výše prvních 150 ha. Zbytek – tedy 77 % I. pilíře, se pak již rozdělí na všechny pozemky dle rozlohy a dalších ukazatelů. Jedná se tedy o spravedlivou podporu, kterou čerpají VŠECHNY podniky.

Peníze z II. pilíře je již obtížnější čerpat především pro zvýšenou administrativní zátěž a povinnost plnit větší množství podmínek. Častěji se proto vyplácí ve velkých objemech větším podnikům, které si s administrativou snadněji poradí.

V případě národních dotací se jedná o doplňkové platby, kdy podpora je směřována na specifické aktivity.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Graf: dotace
 

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info