Od Nového roku skončí hlavy všech poražených krav v kafileriích

Slovo - 14.11.1997

Od Nového roku budou koncit hlavy všech poražených krav v kafileriích

- Požadavek EU zrejme ovlivní ceny hovezího

Od nového roku by se nemely do masných výrobku zpracovávat hlavy skotu. Všechny by totiž mely skoncit v kafileriích. Vcera to rekl Slovu predseda Spolecenstva rezníku a uzenáru CR Zdenek Šimánek. Jde o podmínku Evropské unie (EU), bez jejíhož splnení bychom nemohli vyvážet skot a hovezího maso.

Duvodem je prevence proti výskytu BSE, tedy tzv. nemoci šílených krav. Jelikož tato nemoc ohrožuje mozek a míchu, správne by mela být i vyjmuta místa kolem pátere a míchy. Masný prumysl a zpracovatelé masa na jatkách budou muset hlavy dobytka na své náklady odvážet do kafilerií a platit jejich spálení.

Poplatek za kilogram hlavy predstavuje 18 Kc a pri její váze 17 až 25 kg pujde v prumeru o 400 Kc na kus. Tuto cástku tedy zaplatí rezníci za každý poražený kus. Navíc prijdou o cenné suroviny, jako lícka, mulce a podobne, které jsou soucástí receptury ruzných masných výrobku. Z obchodu samozrejme zmizí mozek dobytcat. Opatrení, jež by podle všech predpokladu melo vstoupit v platnost 1. ledna 1998, s sebou samozrejme ponese i urcité zdražení hovezího masa. Zatím platilo jen v Anglii, materském státe hromadného výskytu šílenství krav. V evropských státech se výskyt BSE zpusobený tzv. priony vyskytl sporadicky v Nemecku, Švýcarsku a jen v jednotlivých prípadech u vetšiny evropských státu. Jak se usuzuje, ohnisko bylo jediné, ve Velké Británii. U nás nebyl zaznamenán žádný výskyt, proto Spolecenstvo zpochybnuje nutnost zavedení tohoto prísného opatrení od Nového roku, a jak Šimánek ríká, nedovede si ani predstavit dopad dusledku príkazu Unie.

Eugenie Línková

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info