ASZ ČR žádá o pvovolení moření osiva cukrovky a máku

Asociace ve shodě s dalšími nevládními organizacemi požádala Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o povolení výjimky na moření osiva cukrovky a máku. U těchto plodin považujeme ošetření osiva za vhodné řešení jak po ekologické, tak ekonomické stránce.

Jsme přesvědčeni, že moření osiva u cukrovky a máku, kdy se používá velmi nízké množství účinné látky, může výrazně snížit použití dalších prostředků na ochranu rostlin po vzejití rostlin. To v konečném důsledku znamená menší zátěž životního prostřední nejen chemizací, ale také utužením půdy a dalšími vlivy ošetření při opakovaných aplikacích. Zároveň je zde pro zemědělce nesporný přínos snížení finančních nákladů. 

ASZ ČR zároveň ÚKZÚZ požádala, aby se do budoucna zvážila obdobná možnost také pro řepku, a to na základě odborných analýz, které srovnávají dopady moření a použití ostatních prostředků na ochranu rostlin. 

Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info