Agris.cz - agrární portál

ASZ ČR žádá o pvovolení moření osiva cukrovky a máku

25. 9. 2020 | ASZ

Asociace ve shodě s dalšími nevládními organizacemi požádala Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o povolení výjimky na moření osiva cukrovky a máku. U těchto plodin považujeme ošetření osiva za vhodné řešení jak po ekologické, tak ekonomické stránce.

Jsme přesvědčeni, že moření osiva u cukrovky a máku, kdy se používá velmi nízké množství účinné látky, může výrazně snížit použití dalších prostředků na ochranu rostlin po vzejití rostlin. To v konečném důsledku znamená menší zátěž životního prostřední nejen chemizací, ale také utužením půdy a dalšími vlivy ošetření při opakovaných aplikacích. Zároveň je zde pro zemědělce nesporný přínos snížení finančních nákladů. 

ASZ ČR zároveň ÚKZÚZ požádala, aby se do budoucna zvážila obdobná možnost také pro řepku, a to na základě odborných analýz, které srovnávají dopady moření a použití ostatních prostředků na ochranu rostlin. 

Hlavní kancelář ASZ ČR


Zdroj: ASZ, 25. 9. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 04.12.2020 03:32