Jak vidí nová vláda oprávněnost dotací pro Penam?

V několika předchozích článcích jsme vás informovali o novinkách týkajících se situace ohledně oprávněnosti dotací na inovativní linku společnosti Penam. V určitém okamžiku této táhnoucí se kauzy se však proces zastavil na mrtvém bodě, a to když Evropská komise definitivně rozhodla 100 milionů Penamu neproplatit a argumentovala tím, že žádost o dotaci nebyla oprávněná, jelikož linka není inovativní. Za Penam, potažmo holding Agrofert, se naopak postavilo české ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s Karlem Havlíčkem, které v té době již část dotace Penamu vyplatilo a vyplácení nezastavilo ani po odmítavém postoji Evropské komise a výpovědi klíčových svědků, kteří se sami přihlásili na policii. Důvodem stagnace ministerstva byly údajně obavy, že by kauza u českých soudů neobstála.

Jak se na tuto problematiku dívá nová vláda?

Ministerstvo průmyslu a obchodu má nyní v rukou nový ministr, Jozef Síkela, který již Evropskou Komisi požádal o dokumentaci ke zmíněné dotaci na stavbu linky na toustový chléb. Pokud se dotace opravdu ukáže jako neoprávněná, je Síkela připraven žádat od Penamu vrácení již vyplacených dotací do státního rozpočtu. Tuto skutečnost uvedl Síkela i v dopise s žádostí, kterou adresoval eurokomisařce Elise Fereirrové.

Jak se k tomu Brusel postaví, je zatím ve hvězdách. Evropská komise totiž již dříve nevyhověla žádosti předchozího ministra o zaslání dvou expertiz, které byly vyhotoveny odborníky pro EK a ponechala českou stranu s auditní zprávou. Posudky vyhotovené českou a bruselskou stranou tedy nemohlo ministerstvo porovnat a posoudit.

Nová vláda s novým ministrem snad přinese i nový a finální pohled na tuto problematickou situaci.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info