Asociace rozšířila spolupráci se slovenskými sedláky

Asociace soukromého zemědělství ČR se dlouhodobě snaží navazovat spolupráci s organizacemi, které mají podobné či dokonce totožné názory týkající se podnikání, venkova a zemědělské politiky. Již nějaký čas jsou jí v tomto směru partnery i slovenská sdružení sedláků a rodinných farem. S nimi došlo ve středu 5. června, v rámci návštěvy předsedy a tajemníka ASZ ČR na slovenských farmách, k uzavření dohod o vzájemné spolupráci, konkrétně se Spolkom farmárov Slovenska a Vidieckou platformou.

Se slovenskými sedláky nás spojuje mimo jiné velmi podobná situace související s duální strukturou zemědělství v obou státech, která vychází ze společné historie, a rovněž neobhajitelná podpora obřích zemědělských subjektů ze strany státu.

Jedním z cílů spolupráce, který si organizace vytyčily, má být společné stanovisko v oblasti požadovaných změn v zemědělské a venkovské politice směrem k orgánům EU a jeho předání veškerými efektivními způsoby všem subjektům, které o ní budou rozhodovat.

O konkrétních výstupech a plánovaných společných akcích, které ze spolupráce postupně vzejdou, budeme průběžně informovat.

Dohody o spolupráci s jednotlivými organizacemi:

ASZ ČR_Spolok farmarov Slovenska.pdf

ASZ ČR_Vidiecka platforma.pdf

Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info