Další novinky

VLIV RELAČNÍHO A OBJEKTOVÉHO DATOVÉHO MODELU NA FUNKČNOST A TVORBU DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Merunka Vojtěch

Trendy rozvoje českého zemědělství v období hospodářské transformace

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Maca Erich, Králík Oldřich

Projekt informačního systému VŠZ v Praze

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vrana Ivan

Action learning: příspěvek teorie organizace ke koncepci udržitelného rozvoje

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tichá Ivana

PODNIKOVÉ STRATEGIE EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ S UDRŽITELNÝM ROZVOJEM ZEMĚDĚLSTVÍ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Svoboda Emil

Zvláštnosti a problémy přechodu ukrajinské ekonomiky k trhu

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Andruško M.

The Republic of Ireland - a brief description

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

John O'Connell

AGRÁRNÍ KOMORA A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Záhorka Jan

Filosofie udržitelného rozvoje

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hron Jan

Úvod

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vedení Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze si je vědomo významu vědeckovýzkumných aktivit pro rozvojové záměry fakulty. Jednou z akcí, které posuzují tuto skutečnost, je uspořádání již tradiční, v pořadí třetí, mezinárodní vědecké konference ve dnech 27. a 28. září 1994 v areálu VŠZ v Praze-Suchdole na téma: "Agrární perspektivy III.: Trvale udržitelný rozvoj".

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info