Další novinky

Rada SFTR schválila subvencované vývozy na 2.q.1998

27. 3. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Ministerstvo zemedelství CR tiskové oddelení V Praze dne 27.3.1998 TISKOVÁ ZPRÁVA Rada Státního fondu tržní regulace v zemedelství (SFTR) dnes schválila na 2. ctvrtletí 1998 subvencovaný vývoz másla v množství 6 580 tun, sazba zálohové subvence byla odsouhlasena ve výši 50 240 Kc/tunu. Dále schválila subvencový vývoz ostatních mlékárenských výrobku ve 2.

Podpory do zemědělství

27. 3. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

V Praze 27.3.1998 TISKOVÁ ZPRÁVA K dnešnímu dni bylo na podporách do zemedelství celkem vyplaceno zhruba 665 miliónu korun. Z toho asi 655 mil. Kc bylo vyplaceno na podpory mimoprodukcních funkcí zemedelství, tj. na údržbu pozemku, ekologické zemedelství, na podporu chovu skotu masných plemen, ovcí a na zalesnení. 10 mil Kc bylo vyplaceno na ostatní podpory.

PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 27.3.1998

27. 3. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 27.3.1998 Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny V druhé polovine brezna se pohybovaly prumerné farmárské ceny jatecných prasat na úrovni kolem 34,50 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Koncem brezna a v dubnu trend zvyšování nákupních cen jatecných prasat lze ocekávat i nadále.

Tuzemští zpracovatelé vloni nakoupili více kachen a krůt

27. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Tuzemští zpracovatelé vloni nakoupili více kachen a krut PRAHA 27.brezna (CTK) - V lonském roce vzrostly nákupy kachen a krut pro zpracovatelský prumysl v Ceské republice oproti roku 1996 zhruba o 51, respektive 24 procent a cinily u kachen 4220 tun a u krut pres 10.522 tun. Vyplývá to z informací, které dnes CTK poskytla tisková mluvcí Ministerstva zemedelství Marcela Dvoráková.

SKOT, MLÉKO - 26.3.1998

26. 3. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Ceny a jejich vývoj v CR Nejdríve pravidelná informace o vývoji cen v CR za prvních 11 týdnu roku 1998. Jde jednak o nákupní ceny (tzv. ceny zemedelských výrobcu - CZV), jednak o ceny prumyslových výrobcu (CPV) a konecne o spotrebitelské ceny (SC) - pramen CSÚ. Subjekt/produkt- 1l 51.týden 1997 11.týden 1998 nárust v Kc nárust v % CZV - mléko (nas. cena) 7.30 7.89 + 0.59 + 8.

PGRLF již podpořil úvěry asi za 47,9 miliardy korun

26. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PGRLF již podporil úvery asi za 47,9 miliardy korun PRAHA 26.brezna (CTK) - K 24.breznu letošního roku bylo do zemedelství prostrednictvím Podpurného a garancního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) od pocátku jeho cinnosti v breznu 1994 poskytnuto již zhruba za 47,92 miliardy korun úveru.

Jatky Plzeň převzal správce konkursní podstaty

26. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Jatky Plzen prevzal správce konkursní podstaty PLZEN 26.brezna (CTK) - Akciovou spolecnost Jatky Plzen, která vlivem znacných financních potíží neplatila závazky dodavatelum dobytka, behem dvou let vytvorila dluh odhadovaný na 170 miliónu korun a tím se tak dostala do konkursu, prevzal v techto dnech správce konkursní podstaty.

Belgie vybídla domácí malé pivovary k licenční výrobě piva

26. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Belgie vybídla domácí malé pivovary k licencní výrobe piva PRAHA 26.brezna (CTK) - Spolupráci s malými domácími pivovary v CR zajímajícími se o vývoz nebo licencní výrobu piva v Belgii hledá tamní firma Marcel Lebeau. Belgicané rovnež chtejí dovážet z tuzemska pivovarnická zarízení, mezi nimi nerezové káde s medenými poklopy a rezervoáry. CTK to sdelila agentura Czechtrade.

Na zemědělských veletrzích v Brně se představí 15 firem ze SR

26. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Na zemedelských veletrzích v Brne se predstaví 15 firem ze SR BRATISLAVA 26.brezna (zpravodajka CTK) - Na nejvetší zemedelské prehlídce ve strední a východní Evrope v Brne se predstaví letos 15 slovenských vystavovatelu prímo, nebo prostrednictvím domácích firem.

SFTR ve druhém čtvrtletí podpoří export 6580 tun másla

26. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

SFTR ve druhém ctvrtletí podporí export 6580 tun másla PRAHA 26.brezna (CTK) - Rada Státního fondu tržní regulace v zemedelství (SFTR) dnes schválila pro druhé ctvrtletí letošního roku subvencovaný vývoz másla v objemu 6580 tun. Sazba zálohové subvence byla stanovena na 50.240 korun za jednu tunu. CTK o tom informovala tisková mluvcí Ministerstva zemedelství CR Marcela Dvoráková.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info